Vuonna 2013 Suomessa oli 690 000 pienituloista henkilöä ja heidän osuutensa koko väestöstä oli 12,9 prosenttia. Vuonna 2013 pienituloisuusraja oli 1190 euroa kuukaudessa. Pitkittyneesti pienituloisia oli 465 800 ihmistä.

Helmikuussa 2015 Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea huomautti, että Suomen sosiaaliturvan vähimmäistaso on riittämätön. Huomautus perustuu siihen, että pienimmät sosiaalietuudet ovat alle 40 prosenttia väestön mediaanituloista.

Käsitys siitä, että Suomen sosiaaliturva olisi jotenkin erityisen hyvä ja kannustaisi työn vieroksumiseen, on siis kansainvälisen arvion mukaan paikkansapitämätön.

Ja ihan kuin tämä ei riittäisi. Kela on päättänyt rangaista pienituloisia entisestään köyhyydestään. Jatkossa Kela ei enää anna vähävaraisuutta perusteenaan käyttäville asiakkaille mahdollisuutta maksaa liikaa maksettuja etuuksia takaisin osamaksulla. Liikaa maksetut etuudet peritään jatkossa yhdellä kertaa. Jos takaisinperintää ei pysty hoitamaan kerralla, niin lasku menee ulosottoon.

On selvää, että harvalla asumistukea, opintotukea tai muita etuuksia saaneella ihmisellä on varaa maksaa kerralla jopa tuhansien eurojen takaisinperintälaskuja.

Päätöstä on Kelasta perusteltu sillä, että liikaa maksetuista etuuksista peritään korkoa eikä tämä ole pienituloisen oikeusturvan kannalta kohtuullista.

Asian kääntöpuoli on kuitenkin ulosotto, josta uhkaa maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen menetys. Luottotietojen menetys taas vaikeuttaa köyhän elämää entisestään.

Maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet koko 2000–luvun. Eniten maksuhäiriömerkintöjen lisääntymiseen on vaikuttanut pienituloisuus ja työttömyys.

Maksuhäiriömerkintä on ennen kaikkea taakka ihmiselle itselleen, mutta myös yhteiskunnalle. Esimerkiksi vuokra-asunnon saaminen on todella vaikeaa, jos ihmisellä on maksuhäiriömerkintä.

Valtion ei pitäisi missään olosuhteissa edistää itse maksuhäiriömerkintöjen lisäämistä. Mieluummin tulisi pohtia sitä, voisiko korkojen perimisen liikaa maksetuista eduista lopettaa kokonaan. Liikaa maksetut etuudet johtuvat yleensä vaikean ja byrokraattisen hakuprosessin keskellä sattuneista inhimillisistä virheistä.

Kela on eduskunnan alainen laitos. Uusien Kelan valtuutettujen pitää puuttua tähän käytäntöön, joka ajaa ihmisiä turhaan maksuhäiriöihin. Myös uuden sosiaali- ja terveysministerin pitää olla asiassa aktiivinen, jotta köyhien tilanteen heikentäminen lopetetaan alkuunsa.

Kolumni on julkaistu Ilkassa 28.4.2015. Alkuperäisestä kirjoituksesta korjattu näppäilyvirhe pienituloisuuden rajasta, joka on 1190 euroa kuukaudessa eikä 1900 euroa.