Hyvää vappua!

Kirjoitettu Yleinen

Vappupuhe 1.5.2015 – Paavo Arhinmäki – Hakaniemi

Vappu on työväen ja opiskelijoiden juhla. Eilen poksahtelivat kuplivat pullot Mantalla ja moni nautti kuplivaa myös illalla työväenlauluja kuunnellessa ja laulaessa.

Suomalainen työväenliike voisi kuitenkin juhlia vappua iloisemmissakin tunnelmissa. Kaksi viikkoa sitten käydyt eduskuntavaalit olivat valtava pettymys ja tappio molemmille aidoille työväenpuolueille.

*

Vasemmistoliitto haastoi rohkeasti vaaleissa talouspoliittista hegemoniaa. Kyseenalaistimme voimakkaasti vallitseva leikkauspolitiikan. Vaadimme julkiselta vallalta voimakasta otetta työllisyyden edistämiseksi, elvyttävää politiikkaa.

Kun erityisesti porvaripuolueet ja media pelottelivat viikosta toiseen velalla ja pitivät leikkauksia ainoana vaihtoehtona, ihmiset eivät uskoneet Vasemmistoliiton talouspoliittisen vaihtoehtoon ja siihen, että talouspolitiikan suunta on muutettavissa.

Ihmiset kokivat Vasemmistoliiton talouspolitiikan liian radikaaliksi ja punaiseksi. Tämä siitä huolimatta, että yksi kerrallaan kotimaiset ja kansainväliset talouspolitiikan asiantuntijat varoittelivat leikkauspolitiikan turmiollisuudesta ja suosittelivat elvytystä.

Me emme pystyneet riittävän konkreettisesti kertomaan ihmisille, mitä leikkaukset tarkoittavat arjen tasolla. Jos Suomeen syntyy nyt porvarihallitus, se merkitsee köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymistä, huonompia julkisia palveluja ja työehtojen rajua heikentämistä.

*

Sopivasti vapuksi Elinkeinoelämän keskusliitto teetätti tutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet kansalaisista on valmiita pidättäytymään palkankorotuksilta, ja yli puolet on valmiita lisäämään määräaikaisia työsuhteita ja pidentämään koeaikaa. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on valmis heikentämään 40 prosenttia kansasta.

Tämä olisi pahaa myrkkyä Suomen taloudelle. Kun ihmisten ostovoima pienenee, pienten yrittäjien mahdollisuudet työllistää itsensä ja kaverinsa heikkenevät rajusti. Palvelualoilla ja kaupassa nähdään yt-neuvotteluja ja irtisanomisia. Kun päälle lätkäistään vielä indeksien jäädyttämiset pienituloisille eläkeläisille, työttömille ja opiskelijoille, kärjistyy vain entisestään talouden negatiivinen kierre.

Suomen suurin ongelma on massatyöttömyys ja kurjistava politiikkaa vain pahentaa työllisyystilannetta. Se merkitsee lisää irtisanomisia ja epävarmuutta tavallisille pieni- ja keskituloisille työntekijöille.

Tulevasta on saatu jo esimakua Helsingissä ja Espoossa. Niukka sinivihreä enemmistö Helsingissä kokoomuksen ja vihreiden johdolla yhtiöitti julkisista palveluista huolehtivan Palmian. Tämä voi tarkoittaa sitä, että muutaman vuoden sisällä työehtoja voidaan heikentää pienipalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla.

Espoo on menossa vielä pidemmälle ja kaavailee jättimäistä ulkoistamista, jossa uhattuna on 900 työpaikkaa. Yksityisten yritysten hoidettavaksi halutaan ulkoistaa mm. koulujen siivoojat, katujen, puistojen ja kiinteistöjen hoitajat sekä vahtimestarit.

*

Vaalien jälkeen yhteiskunnallinen keskustelu on kuplinut. Vaaleissa kovat arvot vahvistuivat. Kysymys ei ole vain talouspolitiikan linjasta vaan laajemmin siitä, miten ihmisiin suhtaudutaan.

Maahanmuuttovastaisuus ja rasismi, vähemmistöjen syrjintä, sukupuolten välisen tasa-arvon väheksyntä ja laajemminkin konservatiivisiin arvoihin palaaminen saivat lisää voimaa taakseen. Ajan henki ei ole otollinen vasemmiston keskeiselle arvolle solidaarisuudelle.

Onko siis meidän vastauksemme se, että kovennamme omia arvojamme ja vasemmisto lähtee mukaan ihmisiä syyllistävään politiikkaan? Se kun tuntuu purevan ostareilla, että levitetään perättömiä väitteitä ja nostetaan Suomen heikon tilanteen syypäiksi ne, jotka ovat kaikkein kurjimmassa tilanteessa.

EI tietenkään! Mihin vasemmistoa enää tarvittaisiin Suomessa tai maailmassa, jos luovumme lyhytnäköisesti solidaarisen yhteiskunnan puolustamisesta. EI mihinkään!

*

Suomi on ollut aina luokkayhteiskunta. Suomi on ollut jakaantunut taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Vasemmiston tehtävä on ollut aina purkaa sortavia yhteiskuntarakenteita. Mutta ei se ole ollut vain poliittisen työväenliikkeen projekti vaan myös edistykselliset porvarit ovat halunneet luoda pohjoismaista hyvinvointivaltiota, ottaa askelia pois luokkayhteiskunnasta.

Tasa-arvoisen yhteiskunnan luominen on kuplien puhkaisemista. Nyt kuitenkin retoriikassa halutaan vahvistaa kuplia. Perussuomalaiset tavoittelevat vaalimenestystä laittamalla ihmisiä toisiaan vastaan. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on aina ollut se, että ihmiset hyvin erilaisista taustoista toimivat yhdessä.

Leimaamalla ihmisiä ja puhumalla kuplista perussuomalaiset haluavat erotella kansaa, ei yhdistää. Media on nielaissut tämän syötin ja lähtenyt vahvistamaan yhteiskunnan jakoa kuplakeskustelulla.

Kuka hyötyy siitä, että työttömyydestä syytetään maahanmuuttajia? Eivät ainakaan työttömät itse. Jos samalla työmaalla on työntekijöitä monista etnisistä taustoista, paraneeko heidän joukkovoimansa sillä, että työntekijöitä aletaan jakaa taustansa perusteella? Taustasta riippumatta samat ongelmat ja huolet yhdistävät, eivät erota.

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee vahvaa vasemmistoa, joka yhdistää ihmisiä eikä anna tilaa rasismille ja syrjinnälle. Jos me emme toimi solidaarisuudessa entistä vahvempana voimana ja puolusta ihmisten oikeutta olla oma itsensä, voimme unohtaa kamppailun oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.

*

Vasemmistoa ja aitoja työväenpuolueita tarvitaan tulevaisuudessa: Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti. Politiikka on aaltoliikettä. Kun konservatiiviset voimat vahvistuvat, syntyy niille myös vastavoima.

Vasemmiston arvot jakaa suurin osa kansasta. Nuori sukupolvi on nousussa. Vasemmistoliitto suosio nuorten keskuudessa on kasvanut tasaisesti. Eduskuntaan valittiin kaksi loistavaa nuorta naista Vasemmistoliiton listoilta. Myös sosiaalidemokraattien ryhmään nousi nuoria kansanedustajia.

Kun vanhin suomenkielinen urheiluseura Helsingin Ponnistus vietti 100-vuotisjuhlaansa vuonna 1987, oli tunnuksena: ”kunnia entinen, voimamme nykyinen”. Lause sykähdytti silloin minua nuorena ponnari-junnuna. Mutta se toimii myös hyvin tässä päivässä ajatellen poliittista työväenliikettä.

Poliittisen vasemmiston pitää olla ylpeä vahvoista punaisista juuristaan, mutta kasvattaa myös uusia vihreitä lehtiä.

Poliittinen työväenliike loi yhdessä ammatillisen työväenliikkeen kanssa pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Mukana oli vahvasti myös vasemmistolainen kulttuuri- ja urheiluliike. Me voimme olla ylpeitä peruskoulusta ja kansanterveysjärjestelmästä, työntekijöiden oikeuksista ja kaikkien mahdollisuudesta maksuttomaan opiskeluun.

Vasemmisto ei voi jäädä vain haikailemaan suuruuden vuosiaan ja muistelmaan suuria saavutuksia. Meidän pitää katsoa tulevaisuuteen ja olla valmis uudistamaan yhteiskuntaa. Paljon on työtä tehtävänä.

Vasemmiston pitää pystyä vahvistamaan ihmisten uskoa vaikutusmahdollisuuksiinsa, demokratiaa pitää syventää. Meidän pitää puolustaa perinteisiä työläisiä rakennuksilla, telakoilla ja tehtailla. Samaan aikaan pitää nähdä, että työväenluokka on laajempi kuin koskaan.

Pätkä- ja vuokratyöntekijöiden, nollatuntisopimuksilla ja silpputyössä kärvistelevien sekä vastentahtoista osa-aikatyötä tekevien pitää olla voimakkaasti vasemmiston agendalla.

Hoito- ja hoiva-aloilla työskenteleviä, palvelualojen työntekijöitä, toimihenkilöitä, itsensä työllistäviä, freelancereita ja pienyrittäjiä koskevat samat ongelmat kuin perinteisiä työläisiä. Pitkät ja raskaat työpäivät sekä epävarmuus toimeentulosta yhdistävät heitä kaikkia.

Perustulo, työajan lyhentäminen, energiaremontti, kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, ympäristöstä huolehtiminen, koulutus ja tutkimus kaikki ovat esimerkkejä tulevaisuuden teemoista, jotka meidän pitää ottaa haltuun. Se vaatii rohkeutta uudistua ja katsoa Suomea ja maailmaa myös uusin silmin.

*

Vaikka vaalitulos oli pettymys, nyt on aika nostaa päät pystyyn ja lähteä työhän. Työhön paremman yhteiskunnan ja maailman puolesta. Siinä vasemmistolla on suuri tilaus ja suuri tehtävä.

Haluan toivottaa kaikille hyvää vappua, työläisten ja opiskelijoiden keväistä juhlaa. Juodaan mieluummin kuplivia kuin rakennetaan kuplia.

Tulevaisuus on vasemmiston!

Kommentteja (0)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *