Hyvää vappua!

Kirjoitettu Paavon blogi

Vappupuheeni Jyväskylässä ja Äänekoskella

Hyvät ystävät ja toverit,

Suomalaisia ja eurooppalaisia on kuritettu jo yli viiden vuoden ajan finanssikriisillä ja
siitä seuranneella reaalitalouden kriisillä. Pankkien, finanssilaitosten ja sijoittajien
ahneuden sijaiskärsijöiksi ovat joutuneet tavalliset ihmiset ympäri Eurooppaa.
Lohduttomin tilanne on Kreikassa ja esimerkiksi Espanjassa yli puolet nuorista on
työttöminä.

Tavalliset ihmiset eivät ole aiheuttaneet finanssikriisiä eikä finanssikriisi johtunut,
ehkä Kreikkaa lukuun ottamatta, ylisuureksi paisuneesta julkisesta taloudesta. Pankkeja
ja omistajia on pelastettu, maksumiehinä ja -naisina ovat olleet kansalaiset kaikkialla
Euroopassa.

Kriisimaille annetut lainat eivät ole auttaneet näiden maiden kansalaisia, pikemminkin
väärä politiikka ajoi heidät entistä tukalampaan tilanteeseen. Suuria voittoja tehneet
pankkien omistajat ottivat rahat ja juoksivat karkuun. Kreikassa on arvioitu, että maalle
annetuista lainoista 98 prosenttia meni suoraan pankeille.

Lainojen ehtona on ollut tiukka leikkaus- ja kuripolitiikka, joka on vain pahentanut
Euroopan taloustilannetta. EU:n komission, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen
valuuttarahaston IMF:n muodostama ns. troikka on vaatinut lainojen vastineeksi rajuja
leikkauksia.

Tämä on ollut talouspoliittisesti järjetöntä. Kun on leikattu työttömyysturvaa, eläkkeitä
ja palkkoja, on kansalaisten ostovoima laskenut ja reaalitalouden kriisi vain pahentunut.
Kun Kreikka ja kreikkalaiset on lyöty troikan toimesta polvilleen, on sieltä vaikea enää
nousta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on myöntänyt julkisestikin virheensä, se ajoi liian
rajua talouspolitiikkaa. Sen sijaan komissaari Olli Rehn edelleen kehuu komission
talouspolitiikkaa vaikka rauniot savuavat ympärillä.

Hyvät ystävät ja toverit,

Hallituksen politiikassa kolmen vuoden aikana on ollut paljon kritisoitavaa. Paljon on
tehty epämiellyttäviä ja vääriäkin päätöksiä, mutta Suomen linja on poikennut muusta
Euroopasta. Kun muualla on leikattu perusturvasta ja eläkkeistä ja tuloerot ovat
jatkaneet kasvuaan, Suomessa on toimittu toisin.

Vaikka hallitus on tehnyt vaikeita sopeutuspäätöksiä, on pidetty kiinni kahdesta
Vasemmistolle keskeisestä johtoajatuksesta. Perusturvaa on parannettu ja tuloeroja on
kavennettu.

Peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tehtiin historiallinen sadan euron tasokorotus ja
toimeentulotukea korotettiin. Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen osalta
poistettiin, opintoraha sidottiin viimeisenä perusturvaetuutena indeksiin ja
työttömyysturvaan on tehty 300 euron suojaosa.

Samaan aikaan isotuloisten verotusta on kiristetty mm. nostamalla pääomatuloverotusta ja ottamalla käyttöön solidaarisuusvero ja toisaalta pienituloisten verotusta on kevennetty
nostamalla perus- ja työtulovähennyksiä.

Nämä päätökset ovat johtaneet siihen, että Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2012 tuloerot kaventuivat selvästi ja noin 70 000 ihmistä nousi köyhyysrajan yläpuolelle.
Muutoksia ei selitä lama tai taantuma vaan tehty politiikka.

Kun tapaan muiden euromaiden vasemmistojohtajia, he ovat hämmästelleet näitä saavutuksia. Vasemmiston kädenjälki on näkynyt siis selvästi tähän kevääseen asti hallituksen politiikassa.

Hyvät ystävät ja toverit,

Oikeudenmukaisen yhteiskunnan mittari on se, miten pidetään huolta niistä ihmisistä,
joilla menee huonommin yhteiskunnassa. Erityisesti tätä mitataan taloudellisesti vaikeina
aikoina. Reilu kuukausi sitten tämä periaate unohtui kehysriihessä viideltä
hallituspuolueelta.

Hallitus päätti luopua periaatteestaan, jonka mukaan sopeutuksista puolet tehdään
veronkorotuksilla ja puolet leikkauksilla. Nyt leikkauksia tehdään huomattavasti enemmän.

Tämä johtaa siihen, että pienituloisimmat joutuvat laman maksumiehiksi ja -naisiksi. Nyt
ryhdytään toistamaan niitä virheitä, joita ns. troikka on tehnyt Etelä-Euroopan maissa ja
Suomessa tehtiin 1990-luvun alun laman aikana.

Hallitus leikkaa työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta, sairailta ja lapsiperheiltä.
Kolme vuotta hallitukselle oli kunnia-asia, että perusturvaa puolustetaan. Nyt päätettiin
kunniattomasti mennä pienituloisten kukkarolle. Tämä on sosiaalisesti kestämätöntä ja
talouspoliittisesti järjetöntä.

Indekseistä leikataan noin kolme neljäsosaa. Kun ruuan, lääkkeiden, asumisen ja
vaatteiden hinnat nousevat, ei näiden välttämättömyyksien kallistumista korvata
pienituloisille. Indeksien leikkaaminen koskettaa valtavan suurta joukkoa, indeksi
jäädytetään kymmenistä etuisuuksista.* Vain toimeentulotuki jätettiin leikkurin
ulkopuolelle.

Indeksien leikkauksella haetaan noin 150 miljoonan euron säästöä valtion talouteen. Mutta koska näitä etuisuuksia rahoitetaan myös mm. työttömyyskassoista ja yksityisistä
eläkeyhtiöistä, tämä leikkauspäätös merkitsee sitä, että eläkkeiden, korvauksien ja
etuuksien saajien ostovoiman menetys on käytettävissä olevien indeksilukujen valossa noin 330 miljoonaa euroa vuodessa.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana menetetty sosiaaliturvan määrä on jo noin 3,5 miljardia eli 3500 miljoonaa euroa, sillä sosiaaliturvan taso jää tulevaisuudessa pysyvästi
reaaliselta ostovoimaltaan indeksileikkauksen johdosta alemmalle tasolle.

Hyvät ystävät ja toverit,

Samaan aikaan tavallisia pieni- ja keskituloisia ihmisiä rokotetaan myös toista kautta.
Kehysriihen päätökset merkitsevät mm. sitä, että lääkkeiden Kela-korvauksia leikataan,
lapsilisien tasoa leikataan sekä terveyskeskusmaksut ja muut sosiaali- ja terveydenhoidon
maksut nousevat.

Kun katsoo kehysriihessä päätettyä verokokonaisuutta, on se lievästi tuloeroja kaventava.
Kun lievästi tuloeroja kaventavat veroratkaisut ja toisaalta tuloeroja kasvattavat
leikkaukset ynnätään yhteen, kokonaisuus todennäköisesti lisää tuloeroja.

Kun päätöksiä katsoo eri väestöryhmien näkökulmasta, osuvat leikkaukset ja
veronkorotukset erityisesti tavallisiin työssä käyviin perheisiin. Hallituksen päätökset
kurittavat siis pienituloisia perusturvan varassa eläviä, mutta myös työssä käyviä
lapsiperheitä.

Hallitus päätti luopua keskeisistä periaatteistaan, perusturvan varassa elävien aseman
parantamisesta ja tuloerojen kaventamisesta. Nämä olivat ennen vaaleja ja vaalien jälkeen
kaikessa hallitustyössä Vasemmiston keskeiset periaatteelliset ja aatteelliset kulmakivet.

Politiikassa joudutaan tekemään myös ikäviä päätöksiä, kun kannetaan vastuuta. Mutta
periaatteita ei pidä myydä, edes politiikassa. Vasemmisto ei voinut lähteä kurittamaan
pienituloisia, siksi jouduimme lähtemään hallituksesta. Se on valitettavaa ja työ jäi
kesken, mutta sellaisia päätöksiä ei kannata puolustaa muille, joita ei pysty
puolustamaan edes itselleen.

Toisenlainen politiikka olisi ollut mahdollista. Päätetty sopeuttamisen taso oli suurempi
kuin asiantuntijat esittivät. Ja myös nyt päätetyllä sopeuttamisen tasolla olisi voinut
toimia toisin. Veroja olisi voinut korottaa hiukan enemmän, jolloin kohtalokkaimmista
leikkauksista pieni- ja keskituloisille työssä käyville, työttömille, eläkeläisille,
opiskelijoille ja pienille yrittäjille olisi voitu luopua.

Viisi hallituspuoluetta valitsivat kuitenkin leikkausten tien.

Hyvät ystävät ja toverit,

Kun hallitus aloitti työnsä, kirjasimme hallitusohjelmaan kunnianhimoiset
työllisyystavoitteet. Työttömyys piti painaa viiteen prosenttiin ja työllisyysaste nostaa
72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä.

Tässä tavoitteessa hallitus on epäonnistunut, myös Vasemmisto hallituksen mukana.
Työttömyys on päinvastoin noussut ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntynyt. Erityisesti
teollisia työpaikkoja on menetetty aivan liian paljon.

Vaikka hallitus kantaa tästä vastuun, ei heikosta työttömyydestä voi yksin syyttää
hallitusta. Erityisesti vientiteollisuuden työttömyyteen on vaikuttanut pitkittynyt
yleinen taantuma Euroopassa ja maailmassa sekä teollisuuden rakennemuutos. Silti
parempaan olisi pitänyt pystyä.

Työllisyyden osalta Keski-Suomi ja erityisesti Äänekoski sai viime viikolla erinomaisia
uutisia, kun Metsä Group suunnittelee metsäteollisuuden historian suurinta investointia
Suomessa. Tämä tuo paljon kaivattua työtä ja turvaa olemassa olevia työpaikkoja.
Tällaisia ilouutisia tarvitaan lisää Suomessa, sillä yksittäisistä valopilkuista
huolimatta kokonaiskuva on edelleen pikemminkin yt-neuvotteluja ja irtisanomisia.

Ahneus ajoi Euroopan ja maailman finanssikriisiin, mutta ahneudella ei ole edelleenkään
rajoja. Esimerkiksi Wärtsilän liikevoitto oli viime vuonna 520 miljoonaa euroa. Samaan
aikaan yritys irtisanoo 1000 työntekijää, näistä noin 300 Suomesta. Finanssikonserni
Nordea teki viime vuonna yli 4 miljardin eli yli 4000 miljoonan euron liikevoiton, mutta
jatkaa irtisanomisohjelmaa. Omistajille ei tunnut riittävän mikään, tuloksen tehneitä
ihmisiä laitetaan tylysti kilometritehtaalle.

Hyvät ystävät ja toverit,

Oppositio on jättänyt eilen välikysymyksen hallituksen vastattavaksi työllisyydestä.
Vasemmiston mielestä nyt pitää katsoa ennen muuta tulevaisuuteen ja huolehtia, että
työllisyys paranee. Teollisuudessa valtion pitää ottaa vahvempi rooli. Valtionyhtiöiden
pitää kantaa vastuu myös työllistämisestä alueellisesti, pelkkä maksimaalisen voiton
tavoittelu ei voi olla valtionyhtiöiden johtamisen lähtökohta.

Hallituksen leikkauspäätökset ovat myrkkyä työllisyydelle. Kun vienti ei ole vetänyt, on
Suomen taloutta pitänyt pystyssä kotimainen kysyntä. Kun se on alkanut hiipua, on
ilmoituksia yt-neuvotteluista ja irtisanomisista alkanut tulla myös palvelualoilta.

Perusturvaetuuksien indeksileikkaukset eivät vain heikennä yksittäisten ihmisten
tilannetta vaan myös työllisyyttä. Pienituloiset käyttävät jokaisen euron ja sentin
kotimaiseen kysyntään, isompituloiset säästävät rahoja sukanvarteen ja käyttävät niitä
mm. matkailuun ulkomailla. Siksi perusturvan tasosta huolehtiminen on myös järkevää
talouspolitiikkaa.

Muualla Euroopassa on alettu elvyttää taloutta, mutta Suomessa hallitus lyö pikemminkin
hanoja kiinni. Esimerkiksi perustienpidosta leikataan kehysriihen päätöksillä 100
miljoonaa euroa joka vuosi ensi vuodesta eteenpäin. Elvytyspaketissa oleva 50 miljoonaa
euroa korjaa tätä vain puoliksi ja vain yhden vuoden osalta. Hallitus aikoo myydä lähes
kahdella miljardilla eurolla valtion omaisuutta, mutta myyntituloja ei käytetä
ensisijaisesti uuden työn luomiseen vaan velan lyhentämiseen.

Velka ei kuitenkaan lyhene, jos emme saa työllisyyttä paranemaan. Siksi nyt pitää
panostaa elvytykseen ja huolehtia kotimaisesta kysynnästä perumalla indeksileikkaukset ja työssä käyvien lapsiperheiden kurjistaminen.

Hyvät ystävät ja toverit,

Meidän vasemmistolaisten oli mukava lähteä vapun viettoon, kun eilen julkistettiin
tuoreet mielipidemittaukset. Vasemmiston kannatus oli noussut 1,1 prosenttiyksikköä eli
lähes 15 prosenttia. Myös sosiaalidemokraateilla oli pientä kasvua kannatuksessa. Silti
molempien aitojen työväenpuolueiden kannatus on liian alhaisella tasolla.

Ihmiset haluavat muutosta politiikkaan ja Vasemmisto tarjoaa aidon vaihtoehdon. Se on
vaihtoehto hallituksen leikkauspolitiikalle, mutta myös oppositiossa olevien keskustan ja
perussuomalaisten politiikalle, jotka haluavat vielä kovempia leikkauksia.

Ensimmäinen näytönpaikka on reilun kolmen viikon päästä pidettävät eurovaalit. Vasemmisto ottaa takaisin vähintään sen yhden paikan, jonka menetimme viime eurovaaleissa. Mielipidemittaukset lupaavat paluuta europarlamenttiin, ehdokaslista on hyvä ja vaalityö on innokasta.

Myös Euroopassa Vasemmisto etenee. Vasemmiston europarlamenttiryhmä on lähes
kaksinkertaistumassa Euroopan laajuisten mielipidemittausten mukaan ja Vasemmisto
taistelee kolmanneksi suurimman ryhmän paikasta keskustan ja RKP:n Alden kanssa. Samaan aikaan sosiaalidemokraatit kamppailevat suurimman ryhmän paikasta konservatiivien kanssa.

Paikka europarlamentissa ei kuitenkaan tule itsestään vaan se vaatii kovaa työtä.
Vasemmistolla ei ole takanaan suuria vaalikassoja tai median näkyvyyttä, aidon
työväenpuolueen ainoa resepti vaalivoittoon on kova työ.

Vaalivoitto otetaan, mutta se edellyttää sitä, että kaikki Vasemmiston kannattajat
lähtevät äänestämään. Vaikka suhtaudumme kriittisesti EU:iin, ei se ole peruste jättää
äänestämättä. Finanssikriisi ja sen hoito ovat osoittaneet valitettavan selvästi, että
EU-politiikalla on väliä.

Stubbin ja Rehnin leikkauslinjaa kannattavat lähtevät varmasti äänestämään. Jos
vasemmistolaiset jättävät äänestämättä, jokainen ääni sataa näiden eurointoilijoiden
laariin.

Siksi on todella tärkeää, että jokainen meistä lähtee äänestämään ja huolehtii siitä,
että ystävät, työkaverit ja naapurit lähtevät myös liikkeelle sunnuntaina 25.5. Mennään
vetämään punaiset viivat ja muutetaan politiikkaa. Toisenlainen Eurooppa on mahdollinen!

Hyvät ystävät ja toverit,

Vappu on työväen ja opiskelijoiden juhla. Vappu on yhteishenkeä ja palopuheita, mutta
myös vanhojen ja uusien toverien tapaamista. Haluan toivottaa teille kaikille oikein
hyvää vappua. Taistelohon!

*Indeksit korottavat mm. seuraavien etuuksien tasoa: yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaisia ansio- ja perhe-eläkkeitä, sotilasvammalain mukaisia eläkkeitä, sukupolvenvaihdoseläkkeitä, luopumiseläkkeitä sekä luopumistukia ja -korvauksia, kuntoutusrahan vähimmäismäärä sekä virkamieslain mukaista toistuvaa korvausta, tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuslain mukaisia maksussa olevia etuuksia.

Indeksileikkaukset koskevat myös kansaneläkkeitä (vanhuus-, työkyvyttömyys, perhe-eläkkeet) ja lapsikorotuksia sekä takuueläkkeitä, vammaisetuisuuksia ja rintamalisiä, työttömyysturvan peruspäivärahaa, muutosturvalisää, työmarkkinatukia, työttömyysturvan lapsikorotuksia, työttömyysturvan koulutusetuisuuksia, aikuiskoulutustukea, vuorottelukorvausta ja työllistämisen perustukea.

Indeksileikkaus tuntuu sotilasavustuksen perusavustuksessa, luopumistuen täydennysosassa, sairausvakuutuksen ja kuntoutusrahan vähimmäispäivärahoissa, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hoitorahassa ja hoitolisässä sekä osittaisessa hoitorahassa ja tuloverolain mukainen eläketulovähennyksen määrässä.

Kommentteja (0)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *