Uudenlaisen hyvinvointivaltion luominen on mahdollista

Kirjoitettu Paavon blogi

Vasemmistoliiton puoluekokous käynnistyi tänään. Alla pitämäni avauspuhe.

Hyvät toverit, hyvät ystävät

Vasemmisto on uudistunut ja uudistuu. Vasemmisto on pyrkinyt kehittämään toimintaa sellaiseksi, että aktiivisella asfalttitason työllä nostamme yhdessä ihmisten ja kansanliikkeiden kanssa esiin poliittisia teemoja. Haluamme viedä politiikan sinne, missä ihmiset liikkuvat: työpaikoille, lähiöiden ostareille, kirjastoihin ja pubeihin. Tätä ihmisten kanssa yhdessä tekemistä ja ihmisille tärkeiden asioiden puolesta kamppailemista on kehitettävä edelleen.

Osana Vasemmiston uudistumista julkistimme puolueen uuden ilmeen ja logon 20-vuotisjuhlien yhteydessä. Haluamme osoittaa, että Vasemmisto on moderni eteenpäin suuntaava puolue ja liike, jossa on tilaa punaisen ja vihreän eri sävyille.

Vasemmiston uudistumisen keskeinen askel on tämä puoluekokous. Täällä Jyväskylässä me yhdessä linjaamme Vasemmiston poliittiset tavoitteet tulevalle eduskuntakaudelle. Täällä päätämme niistä konkreettisesta tavoitteista, joiden puolesta käymme kamppailua.

Puoluekokouksen tavoite on tuoda esille se, että Vasemmisto on aito ja uskottava vaihtoehto nykyiselle politiikalle. Me olemme positiivinen vaihtoehto, jolla on harkittu poliittinen linja ja kokonaisuus suomalaisen yhteiskunnan muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi, solidaarisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Vasemmiston pitää esittää uutta. Pelkkä huonojen päätösten arvostelu ei riitä.

Hyvät toverit,

Hyväksymme tässä puoluekokouksessa poliittisen tavoiteohjelman, jonka nimiehdotus on Rikkaus lisääntyy jakamalla. Haluamme herättää kysymyksen, mikä todella on tavoittelemisen arvoista rikkautta. Vasemmisto lähtee siitä, että tasa-arvoinen yhteiskunta on meidän kaikkien yhteinen etu. Suuret tuloerot ja harvojen taloudellisen hyvinvointi ei ole todellista rikkautta.

Jos ihmisiltä kysyy, mikä heidän mielestään on todellista rikkautta, ei vastaus ole sarjakuvaporsas Wagnerin elämänfilosofia: "En halua onnea, haluan rahaa!" Rikkaus jolla on arvoa, on ihmisten mielessä mahdollisuus saada laadukasta koulutusta sekä terveys- ja hoivapalveluita, nauttia kulttuurista ja liikunnasta. Rikkautta on turvattu toimeentulo, riittävästi aikaa perheelle ja kavereille, työ jolla on merkitystä.

Todellinen rikkaus lisääntyy yhteiskunnassa, kun nämä asiat jaetaan kaikille yhteiskunnan jäsenille taustaan tai lompakon paksuuteen katsomatta. On luotava hyvinvoinnin kierre pahoinvoinnin kierteen tilalle.

Meidän on rakennettava yhteiskunta, jossa laadukkaat hyvinvointipalvelut kuuluvat kaikille. Terveyserot ovat kasvaneet Suomessa. Vähävaraisuus ja sairastavuus kulkevat käsi kädessä. Terveyspalvelut ovat eriytyneet Suomessa maksukyvyn mukaan a- ja b-luokan palveluiksi. Vasemmisto taistelee tasa-arvoisten terveyspalveluiden puolesta, jossa jokaiselle tarjotaan laadukkaita julkisia palveluita ja kenenkään ei tarvitse sairastaa ilman hoitoa palvelumaksujen takia. Yhteiskunnan tukemista maksullisista ohituskaistoista on luovuttava.

Koulutuksen tai kirjastojen on oltava kaikkien saatavilla. Maksuton ja alueellisesti kattava koulutus on tärkeimpiä tasa-arvoittavia tekijöitä suomalaisessa yhteiskunnassa. Peruskoulun tuntikehyksiä tai yliopistojen opetusta ja tutkimusta ei saa rakentaa elinkeinoelämän yksisilmäisten vaatimusten pohjalta.

Uusi yliopistolaki ja elinkeinoelämän vaatimukset korkeakoulujen lukukausimaksuista ovat osoituksia siitä, että koulutus on haluttu alistaa markkinoiden armoille. Yt-neuvottelut yliopistoissa ja esimerkiksi Kajaanin opettajakoulutuslaitoksen lakkauttamispäätös ovat osoitus siitä, että tasa-arvoista koulutusjärjestelmää yritetään romuttaa. Vasemmistolle maksuttoman koulutuksen puolustaminen on kynnyskysymys. Yliopistot on pelastettava. Se tapahtuu politiikan muutoksella.

Hyvät toverit,

Uudenlaisen 2000-luvun hyvinvointivaltion luominen on mahdollista. Se on poliittisesta tahdosta kiinni. Nyt on asetettava kaikkien yhteinen hyvinvointi ahneuden tilalle.

Leikkauslistoille, palveluiden heikentämiselle ja sosiaaliturvan nakertamiselle on vaihtoehto. Me haluamme olla vaihtoehto mainostoimisto Bobin kasvoilla hymyilevän Jyrki Kataisen ja hallituksen esittämälle vaihtoehdottomuudelle. Poliittinen oikeisto esittää talouskriisistä kärsivälle Suomelle lääkkeeksi julkisten palveluiden, eläkkeiden ja työttömyysturvan leikkauksia. Aivan kuin mitään ei olisi opittu edellisen lamanhoidon pahimmista virheistä.

Todellisuudessa myös taloudellinen rikkaus lisääntyy jakamalla. Suurituloisten veronalennukset siirtävät rahaa pankkitileille makaamaan tai heikosti työllistävään kerskakulutukseen. Pienituloisten saama lisäraha sen sijaan menee suoraan kotimaisiin palveluihin ja työllisyyteen.

Uusliberalistinen talousteoria, jonka mukaan markkinat ohjaavat itse itsensä kaikkia hyödyttävään lopputulokseen, ja jonka mukaan tuloerot lisäävät kokonaisvarallisuutta, on kokenut täydellisen romahduksen finanssikriisin myötä.

Lähes kaikki poliitikot ja taloustieteilijät myöntävät nyt, että julkisen vallan pitää puuttua talouteen. Jyrki Kataisen ja Mari Kiviniemen johtama valtionvarainministeriö ei ole tätä kuitenkaan sisäistänyt. Ensi viikolla Mari Kiviniemi vie valtiovarainministeriön hengen pääministerin kansliaan.

Hyvät toverit,

Suomi ja koko maailma ovat nyt uudessa tilanteessa. Rakennetyöttömyys on nousemassa uudelle huipputasolle, eikä vanhoilla opeilla voi ratkaista velkaantuneen maailmantalouden haasteita. Globaali kapitalismi on jotain ihan muuta, kuin se kansallinen sekatalous, jossa elimme vielä parikymmentä vuotta sitten.

Reaalitalouden ja finanssikapitalismin eriytymisen rajuus ylittää käsityskyvyn. Johdannaismarkkinoiden luomaa virtuaalirahaa on sata kertaa enemmän kuin "oikeaa rahaa" käteisenä ja pankkitileillä. Kun koko maailman reaalitalous on kytketty tähän spekulatiiviseen kasinotalouteen, ollaan tilanteessa, jossa häntä heiluttaa koiraa ja poliitikot alistuvat lähes kaikkiin finanssipankkien vaatimuksiin romahduksen pelossa.

Markkinat ovat kuin hemmoteltu lapsi. Markkinat rauhoittuvat hetkeksi, kun saavat haluamansa. Ja kohta markkinoita pyörittävät pankkiirit heittäytyvät taas pörssisalin lattialle selälleen ja huutavat lisää. Tämä kierre on katkaistava.

Maailma on niin syvällä finanssikapitalismin suossa, ettei helppoja ratkaisuja ole. Päivänselvää kuitenkin on, että ilman täyskäännöstä tilanne tulee vain pahenemaan ja talouskriisien sykli lyhenemään.

Hyvät toverit,

Nykyisen finanssikriisin räjähtäessä avautui historiallinen mahdollisuus toteuttaa välttämätön muutos kohti kestävää ja hallittua taloutta. Mitä kauemmin kriisistä kuluu aikaa, sen vähemmän näyttää olevan valmiutta todellisiin muutoksiin. Suomen hallitus on ollut Kataisen johdolla jarruttajien ja vastustajien joukossa, kun talousjärjestelmää on pitänyt uudistaa.

Pankit ovat nousseet asemaan, jossa niiden kaatumista ei pidetä vaihtoehtona. Ensin pankkeja pelastettiin Yhdysvalloissa, sitten Britanniassa ja muualla Euroopassa. Viimeksi Kreikan talouskriisin myötä pankit pelastettiin Saksassa ja Ranskassa, Suomenkin veronmaksajien antamilla takuilla. Keinottelulla ja riskisijoituksilla ensin saadut voitot yksityistettiin, tappiot halutaan nyt sosialisoida.

Vasemmisto esitti talvella, että Suomen tulisi vaatia kansainvälisessä yhteistyössä jättipankkien pilkkomista pienemmiksi, jolloin ne kantaisivat itse riskinsä. Myöhemmin samaa vaati Yhdysvaltain presidentti Barack Obama. Jo aiemmin esitimme valtion omistaman kansanpankin perustamista, joka turvaisi luotettavaa peruspankkitoimintaa ilman suurten voittojen toivossa otettua suurta riskinottoa. Me tavoittelemme edelleen kansanpankkia.

Hyvät toverit,

Hallituksen talouspolitiikka on takertumista karille ajaneeseen talousoppiin. Samaan aikaan, kun Euroopassa halutaan hillitä meklarien ahneutta, yrittää Suomi jarruttaa uudistuksia. Kuukausi sitten Saksa vaati niin sanotun alastoman lyhyeksimyynnin kieltämistä. Alaston lyhyeksimyynti on vedonlyöntiä arvopapereilla ja yksi keskeisistä syistä, joka lopulta ajoi Kreikankin rahoituskriisiin.

Jyrki Katainen ei ainoastaan antanut rukkasia Saksalle, vaan jopa paheksui Saksan toimia, kun se uskalsi puuttua finanssimarkkinoiden vapauteen. Kokoomuksen mainostamassa vastuullisessa markkinataloudessa vastuuta tunnetaan ilmeisesti lähinnä pelureita kohtaan.

Meidät on sidottu eläkerahojen, suomalaisten pankkien ja koko rahajärjestelmän kautta peliin, jota ei hallitse kukaan, ja jota ei tunnuta uskaltavan viheltää poikki.

Siksi tarvitaan vasemmistolaista vaihtoehtoa. Suomen tulee olla edelläkävijä vaatimassa oikeudenmukaisempaa globaalia talousjärjestelmää. Vaikka isot haasteet eivät ratkea ilman kansainvälisiä ratkaisuja, voimme vaikuttaa myös suoraan omilla toimillamme.

Hyvät toverit,

Vasemmistolaista vaihtoehtoa tarvitaan kansainvälisesti, mutta vaihtoehtoja on aina myös kansallisella ja paikallisella tasolla. Leikkauslinja ja pienituloisten köyhdyttäminen on kaikin tavoin huonoin vaihtoehto. Kansantaloudelle leikkauksista jäävä suora taloudellinen säästö kääntyy tappioksi, kun verotulot laskevat ja työttömyys sekä sosiaalimenot kasvavat ja syrjäytyminen syvenee. Lyhytnäköinen säästäminen tulee kalliiksi, niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin.

Kukaan ei tietenkään halua ottaa velkaa yhtään enempää kuin on tarpeen. Pitää kuitenkin muistaa, että Suomen velkataso on Euroopan matalimpia. Suomen kokonaisveroaste on kaukana vaikkapa Ruotsista tai Tanskasta. Silti suurituloisten veronalennuksilla on jo nyt aiheutettu pysyvää vahinkoa valtiontaloudelle.

Esittämämme pääomatuloverojen korotus olisi pitänyt toteuttaa jo vuosia sitten. Parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan, toivottavasti meidän linjoillemme tulleet muut puolueet pitävät kiinni uusista linjauksistaan myös vaalien jälkeen.

Pääomatuloveron pieni korotus ei kuitenkaan riitä. Pääomatuloista on tehtävä tasa-arvoisia palkkatulojen kanssa yhtenäisellä progressiivisella tuloverotuksella. Pääomatuloilla elävien on jatkossa osallistuttava myös kunnallisten palveluiden rahoittamiseen, kun he nyt ovat eläneet kunnissa palkkatyöstä tulonsa saavien siivellä.

On kohtuullista, että myös osinkotuloista maksetaan veroa. On kohtuutonta, että vakavaraisista listaamattomista yrityksistä voi nostaa jopa 90 000 euroa vuodessa verottomia osinkotuloja. Verovapaudesta ovat päässeet nauttimaan ennen muuta suuria pääomia hallitsevien yritysten omistajat, joilla kyllä on varaa maksaa oma osansa veroista.

Sen sijaan kaikkien, myös yrittäjien verotusta tulee järkeistää ja keventää siten, että vuosituloista tehdään verottomia 10 000 euroon asti, jonka jälkeen progressio tiukkenee etenkin yläpäästä. Ei ole mitään järkeä siinä, että jopa pieniä tulonsiirtoja saavia ihmisiä verotetaan ja siirretään rahaa taskusta toiseen.

Hyvät toverit,

Joka neljäs työtä haluava suomalaisnuori on työtön. Nuorisotyöttömyyttä vastaan pitää suunnata erityisiä toimia, ja on hienoa, että sosiaalidemokraatit vaativat rinnallamme nuorille yhteiskuntatakuuta.

Nuorten syrjäyttäminen aiheuttaa meille vakavimman kuviteltavissa olevan talouden kestävyysvajeen tulevaisuuteen. Jo kolmen kuukauden työttömyysjakso voi syrjäyttää nuoren pysyvästi työelämästä. Siksi jokaiselle tutkinnon suorittaneelle nuorelle on taattava oikea työ oikealla palkalla kolmessa kuukaudessa. Kouluttamattomille nuorille on räätälöitävä koulutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen.

Nuorisotyöttömyys ei kuitenkaan ole erillinen kysymys, meidän on luotava uutta työtä kaiken ikäisille. Erityisesti yhteiskunnan pitää tarttua pitkäaikaistyöttömyyteen.
Valtion on otettava vahva rooli teollisuuden rakennemuutoksessa. Valtion omien yhtiöiden toimintaa on ryhdyttävä määrätietoisesti ohjaamaan. Valtionyhtiöissä meidän kaikkien suomalaisten äänen pitää kuulua päätöksenteossa, yhteiskunnan kokonaisedun hyväksi.

Valtionyhtiöiden on rakennettava pohjaa tulevaisuuden Suomelle. Ekologisesti kestävien ja yhteiskunnallisesti merkittävien tuotantolaitosten tulevaisuus on turvattava. Esimerkiksi Kemijärven sellutehtaan sulkemisen kaltaisia jättimäisiä virheitä ei enää saa päästää tapahtumaan.

Uuden, ympäristön kannalta kestävämmän ja jalostusasteeltaan entistä korkeamman tuotannon luominen Suomeen on tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä tehtäviä.

Tulevaisuudessa uusia työpaikkoja syntyy erityisesti palvelu- ja hoitoaloille. Suurten ikäluokkien ikääntyminen tulee nostamaan hoidon ja hoivan tarvetta merkittävästi, ja Vasemmiston tehtävä on varmistaa, että kaikista pidetään huolta. Inhimillinen hoiva ei voi ole vain suurituloisten etuoikeus.

Hyvät toverit,

Uuden työn lisäksi me haluamme jakaa olemassa olevaa työtä. Valtion pitää uskaltaa tukea ja ohjata yksityistenkin yritysten toimintaa. Saksassa ja Ranskassa vältyttiin viime vuosina satojentuhansien työntekijöiden irtisanomisilta, kun valtio tuki lyhennettyä työaikaa. Vastaavia malleja luotiin muuallakin, Hollannissa, Belgiassa, jopa Bulgariassa.

Käytetyissä malleissa ei tuettu perinteisellä tavalla kestämätöntä ylituotantoa, vaan työajan lyhentämistä nelipäiväiseen työviikkoon, jolloin tuotanto sopeutui vastaamaan laskenutta kysyntää. Ketään ei tarvinnut irtisanoa, jolloin valtio säästi sosiaalimenoissa, eivätkä yritykset menneet nurin.

Nykyisen massatyöttömyyden oloissa Suomeenkin pitää luoda lyhennetyn työajan malleja. Ne voivat olla hyvinkin erilaisia eri alojen tarpeista lähtien. Lyhempi työaika lisää työntekijöiden jaksamista ja työssä viihtymistä. Tämä on avain sille, että ihmiset eivät joudu ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työhyvinvoinnin lisääminen on ainoa kestävä tapa pidentää työuria, ei ole järkeä yrittää pakottaa ihmisiä olemaan työssä työkyvyttöminä. Vasemmisto ei hyväksy eläkeiän nostamista vaan haluaa parantaa työelämän laatua.

Haluamme nostaa keskusteluun Hyvän Työn mallin. Hyvässä työssä kaikille turvataan riittävä toimeentulo, inhimilliset työolot ja -ehdot sekä työntekijöiden hyvinvoinnista lähtevät joustot.

Me olemme vakuuttuneita, että on koko yhteiskunnan, myös työnantajien etu, että joustoja ei tehdä työnantajan yksipuolisesti sanelemina. Pysyvät työt pitää hoitaa pysyvillä työsuhteilla. Pätkä- ja vuokratöiden leviäminen yhä laajemmalle heikentää ihmisten turvallisuutta työelämässä. Esitämme takuupalkkaa vuokratyöntekijöille ja puolustamme pätkätyöntekijöiden oikeuksia.

Kaupan, satamien, elintarvike- ja monien muiden alojen työntekijöiden ja ammattiliittojen kokemat hyökkäykset työnantajapuolelta osoittavat, että vuosikymmenten aikana saavutettu suomalaisen työelämän kehitys inhimillisemmäksi halutaan romuttaa poikkeuksellisen kovilla otteilla.

Työnantajat ovat lähteneet kovaan hyökkäykseen ammattiyhdistysliikkeen ja työntekijöiden perusoikeuksia vastaan muun muassa järjestelmällisellä rikkuroinnilla ja lakko-oikeuden rajoituspyrkimyksillä.

Meidän tulee nykyaikaisena työväenpuolueena toteuttaa lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla luodaan inhimillistä työelämää ja turvataan ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuudet toimia sen puolesta.

Hyvät toverit,

Ei riitä, että on työtä, jos se vie terveyden tai jos se ei turvaa toimeentuloa. Työtätekevien köyhien joukko Suomessa kasvaa, ja palkkojen ja työehtojen polkuhinnoittelu leviää yhä uusille aloille. Haluamme Suomesta edelläkävijän uudenlaisella yhdistelmämallilla, jossa yleissitovien työehtosopimusten rinnalle ja niitä tukemaan säädetään lakisääteinen vähimmäispalkka.

Suomessa alimmat työehtosopimukset turvaavat työntekijälle vain pikkuisen päälle seitsemän euron tuntipalkan. Jatkuvasti kasvava joukko on kokonaan sitovien työehtosopimusten ulkopuolella. Heidän palkkansa voi olla vielä huonompi. Näillä palkoilla ei elä etenkään korkeiden kustannusten ruuhkasuomessa.

Esityksemme lakisääteisestä indeksiin sidottavasta vähimmäispalkasta turvaa kaikille vähintään 10 euron tuntipalkan. Sen etuihin kuuluu köyhyyden vähenemisen lisäksi palkkojen polkumyynnin vaikeutuminen, kun kaikki tietävät vähintäänkin perälaudan, jonka alle ei saa mennä. Etenkin nuorten ja maahanmuuttajien hyväksikäyttö on nykyjärjestelmässä yleinen ongelma, johon minituntipalkalla päästään kiinni

Työelämässä on monenlaista epäreilua kilpailua. Riittämätön valvonta ja olemattomat sanktiot yhdistettynä EU:n vapaaseen liikkuvuuteen ovat aiheuttaneet ulkomaisen työvoiman härskin hyväksikäytön. Tästä kärsivät rehelliset yrittäjät, työttömiksi jäävät työntekijät ja koko yhteiskunta menetettyjen verotulojen muodossa.

Harmaa talous maksaa Suomelle ainakin 4 miljardia euroa joka vuosi menetettyinä verotuloina. Näitä verotuloja suomalainen yhteiskunta tarvitsee. Eläkeiän mekaaninen korottaminen tai opiskeluaikojen rajaaminen ovat tehottomia keinoja ja nappikauppaa harmaaseen talouteen verrattuna.

Hyvät toverit,

Epärehelliset populistit ovat syyllistäneet maahanmuuttajia kaikista mahdollisista ongelmista. EU:n vapaa liikkuvuus tai maahanmuuttajat eivät luo ongelmia. Niitä luovat järjestelmä, joka mahdollistaa harmaan talouden rehottamisen. Todellisuudessa maahanmuuttajien määrä on Suomessa niin pieni, ettei se edes voisi olla syy työttömyyteen tai verovarojen riittämättömyyteen. Järjestelmä pitää muuttaa, ei syyllistää järjestelmän uhreja.

Vasemmisto ei sorru halpojen irtopisteiden kalasteluun. On suomalaisen työntekijän etu, että siirtotyöläisten edusta pidetään huolta. Rasismin lietsominen kärjistää ongelmia. Nyt tarvitaan niin kantaväestöä kuin maahanmuuttajiakin tukevia muutoksia. Jokaisen rehellisen suomalaisen etu on se, että kaikilla työnantajilla ja työntekijöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet, joita myös noudatetaan ja valvotaan.

Haluan sanoa tämän hyvin selvästi. Vasemmisto on myös maahanmuuttajien puolue ja olemme antirasistinen puolue.

Vähemmistöjen puolustaminen on vasemmistolaisuuden kovaa ydintä. Meidän on noustava puolustamaan aina niitä, jotka ovat heikommassa asemassa yhteiskunnassa. Jokaiselle pitää taata oikeus olla oma itsensä. Moninaisuuden kunnioittamisen ja tukemisen pitää näkyä kaikessa toiminnassamme.

Emme hyväksy kenenkään syrjimistä esimerkiksi sukupuolisen suuntautumisen, kielen, etnisen taustan, uskonnon tai sukupuolen perusteella. Meidän tehtävämme on taistella vähemmistöille samat oikeudet kuin muillekin. Vasemmiston pitää tunnistaa ja poistaa yhteiskunnassa ne rakenteet, jotka syrjivät ihmisiä.

Hyvät toverit,

Työtä on saatava kaikille sitä tarvitseville, mutta kaikki eivät voi elää työllään. Suomalainen sosiaaliturva on jäänyt kauaksi pohjoismaisesta tasosta, ja se on rakenteeltaan monimutkainen. Moni ei osaa hakea tai jaksa taistella hänelle kuuluvia tukia, eikä järjestelmää voi pitää hyvällä tavalla aktivoivana. Yli 700 000 ihmistä elää EU:n köyhyysrajan alapuolella, köyhissä perheissä on noin 150 000 lasta.

Tavoiteohjelmaesityksessä esitetään perusturvan yhtenäistämistä ja korottamista 750 euroon kuukaudessa. Samalla toimeentulotuen perusosa pitää siirtää Kelan maksettavaksi. Tämä poistaisi isolta joukolta ihmisiä tarpeen hakea toimeentuloaan monelta luukulta ja takaisi inhimillisemmän toimeentulon. Nämä ovat Vasemmiston konkreettisia askelia kohti perustuloa.

Korotus nykyisiin tukiin verrattuna on keskimäärin alle kaksisataa euroa. Vaikka se on huomattava parannus tukia saavien ihmisten jokapäiväisessä elämässä, eivät sen kustannukset valtiolle olisi merkittävät verrattuna esimerkiksi hallituksen tekemään Kela-maksun poistoon. Perusturvan korottamisen työllistävät vaikutukset olisivat huomattavat, sillä pienituloisten saamat tulot menevät suoraan kiertoon.

Hyvät toverit,

Nykyaikainen työväenliike on myös ympäristöliike. Parhaimmillaan ympäristöpolitiikka luo edellytyksiä kestävämmän ympäristön lisäksi myös entistä paremmalle työllisyydelle. Tästä esimerkkinä tehtävät energiaratkaisut, joiden työllistävät vaikutukset ovat hyvin erilaisia.

Hallitus haluaa tehdä Suomesta ydinvoimareservaatin. Jos eduskunta antaa periaateluvan ydinvoiman lisärakentamiselle, kannamme riskin ydinvoimaonnettomuuksista ja joudumme huolehtimaan säteilevästä jätteestä tuhansia vuosia samaan aikaan, kun uusien voimaloiden sähköstä suuri osa menee vientiin turvaamaan teollisuuttaan alas ajavien yritysten tuottoja.

Kahden viikon päästä mitataan politiikan moraalia. Antavatko kansanedustajat luvan ydinvoimahankkeelle, jota on keskeisesti valmistellut esteellinen korkea virkamies ja jonka pohjaksi esitettyjä sähkönsäästö ja -kulutusarvioita pekkaroitiin viime metreillä. Vasemmiston kanta ydinvoimaan on selkeän kielteinen.

Nyt tarvitaan tulevaisuuteen katsovia energiaratkaisuja. Suomen valtti on painostaa uusiutuviin ja työllistäviin kotimaisiin energiamuotoihin sekä energiansäästöön ja energiatehokkuuteen. Jos pääomat valetaan ydinreaktoreiden betonisiin suojakuoriin, ei vaihtoehtoisille energiamuodoille jää tilaa.

On valitettavaa, että Suomen vihreä puolue mahdollisti omalta osaltaan tämän ydinhulluuden hyväksymällä hallitusohjelmaan ydinvoiman, kunhan vain sai itselleen oikeuden vastustaa oman hallituksensa päätöstä. Tämä avasi oven kaikkien aikojen ydinvoimakilpailulle.

Meillä on vihreiden kanssa erilaisia linjauksia myös päästökaupasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Heidän uskonsa markkinoihin hämmästyttää. Siksi olisi todella tärkeää saada vihreät tarkistamaan linjaansa, jonka uskon olevan vahvasti ristiriidassa puolueen kannattajakunnan kanssa. Haluamme vihreät mukaan haastamaan nykyistä markkinahenkistä oikeistohegemoniaa.

On ollut myös valitettavaa nähdä, miten sosiaalidemokraatit ovat olleet hallituksen uskollisia tukijoita tämän eduskuntakauden suurimmassa yksittäisessä päätöksessä. Ympäristö- ja ilmastopolitiikassa sosiaalidemokraatit ovat perässähiihtäjiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyvät toverit,

Politiikassa pitää olla oikeus sanoa suoraan silloin, kun toisten puolueiden poliittiset linjaukset eivät vastaa sitä, mitä odotetaan. Kaikki puolueet tekevät hyviä ja huonoja ratkaisuja. Myös Vasemmiston politiikasta löytyy varmasti virheitä, jotka meidän pitää uskaltaa reilusti myöntää. Jos haluamme edistää hyviä tavoitteita, niiden edistämiseen pitää löytää kumppaneita.

Sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat pitäneet tänä keväänä omat puoluekokouksensa ja hyväksyneet poliittiset linjapaperinsa. Molempien ohjelmissa on paljon hyvää ja yhteistä meidän kanssamme. Vaikka erojakin on, olisi nyt syytä vakavasti yhdessä pohtia, minkälaisen Suomen haluamme. On aika haastaa oikeisto, jos ei yhteisellä allianssilla kuten muissa Pohjoismaissa, niin ainakin yhteisillä vaatimuksilla.

Pohjoismaissa punavihreät ovat edenneet. Norjassa ja Islannissa vallassa on punavihreät hallitukset. Ruotsissa viimeisten mielipidemittausten mukaan punavihreä allianssi on vahvoilla nousta valtaan syyskuun vaaleissa. Tanskassa sisarpuolueemme SF:n ja sosiaalidemokraattien takana on tuoreiden mielipidemittausten mukaan kansan enemmistö.

Jos muissa Pohjoismaissa punavihreä vaihtoehto on todellinen, miksi se ei olisi sitä myös Suomessa? Meidän on tähdättävä siihen, että Suomessa on aito vaihtoehto porvareiden esittämälle sosiaalisesti ja ekologisesti kestämättömälle politiikalle. Vasemmisto on valmis siihen.

Hyvät toverit,

Suomalaiset ovat perustellusti tyytymättömiä harjoitettuun politiikkaan ja haluavat muutosta. Yhteiskunnassa on tarve ja mahdollisuus vasemmistolaiselle politiikalle. Meidän kaikkien yhteinen tehtävämme tänä viikonloppuna ja sen jälkeen on vakuuttaa ihmiset siitä, että toisenlainen politiikka on mahdollista.

Tuloerojen jyrkkä kasvu, palveluiden alasajo, ja pääomien ehdoilla tehtävä politiikka eivät ole olleet sattumaa. Ne ovat seurausta poliittisista valinnoista, joille me tarjoamme aidon ja uskottavan vaihtoehdon.

Hyvähenkisellä puoluekokouksella, rohkeilla päätöksillä ja positiivisella hengellä Vasemmistolla on hyvä mahdollisuus ottaa vaalivoitto tulevissa eduskuntavaaleissa. Vasemmiston uusi nousu on meistä kaikista kiinni. Tartutaan yhdessä tähän haasteeseen.

Kommentteja (2)
 1. Juhani Harjunharja 19.6.2010-19:48

  Hyvä puhe! Pitkähän tuo on, mutta kelpaa tuota lueskella. Pitää tässä tämän ensivilkaisun jälkeen syventyä sihen vielä tarkemmin. Mutta oikein tästä näkee, että puheejohtaja-ainesta olet myös puheepidon osalta. Menestystä Sinulle ja luotsaamallesi vasemmistolle. Kyllä tästä näkee myös sen, että “passiivit” ovat muuttuneet “aktiiveiksi”. Jokainen kohtuullisen ymmärtämisen lahjan omaava kykenee nyt asemoimaan itsensä suhteessa Vasemmistoliittoon ja sen tahtotilaan.
  Onnitteluni vielä kerran!

 2. Juhani Harjunharja 21.6.2010-23:20

  Turkistarhauksen lopettamiseen tähtäävä tavoitepäätös näyttää herättävän erittäin ristiriitaisia tuntemuksia. Tämä ei ole kovin hyvä asia, koska tämä päätös on tietyssä mielessä ristiriidassa perustuslain 18 §:ää vastaankin. Nyt olisi uudella puoluehallituksella paikka tarkistaa tehty äänestyspäätös ja tuoda se vaikka uudelleen puolue-elinten käsittelyyn. Täytyy löytyä jokin diplomaattisempi keino ja menetelmä hoitaa asia kuntoon. Olkootkin että se herättää erityisesti nuorten joukossa kärjekkäitäkin tuntoja. Kuitenkin tämä päätös näyttää täältä katsoen huonosti harkitulta, vaikka siihen on lisätty luopumistavoite ja aikaviive. Kun se on joka tapauksessa perutuslain kanssa nokkapokassa.

   

  VASTAUS: Puoluekokous on puolueen ylin päättävä elin ja puoluehallitus ei voi "tarkistaa" sen tekemiä päätöksiä. Puolueissa on aina päätöksiä, jotka herättävät ristiriitoja. Myös se on aikaisemmin herättänyt ristiriitoja, että puolue ei ole ollut turkistarhauksen lopettamisen (siirtymäajan jälkeen) kannalla. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *