Yliopistolaki siunattiin

Kirjoitettu Paavon blogi
 
Eurovaalien tulos ja Martti Korhosen ero Vasemmistoliiton puheenjohtajan paikalta tekivät viime viikosta varsinaisen hullunmyllyn. Viikko olisi ollut kiireinen muutenkin, sillä yliopistolain ratkaisevat käsittelyt ajoittuivat samalle viikolle.
 
Keskiviikkona oli Korhosen eroilmoituksen jälkeen pakko sulkea puhelin, jotta pystyin valmistautumaan sivistysvaliokunnan ratkaisevaan käsittelyyn. Torstaina yliopistolaista keskusteltiin melkein puolille öin ja lopuksi äänestettiin pykälämuutoksista. Tänään tiistaina toisessa käsittelyssä hylkyesitykseni kaatui äänin 168-16.
 
Valiokuntatyöskentelyssä ja pykälä-äänestyksissä emme saaneet mitään tukea vihreiltä, jotka aikaisemmin ovat suhtautuneet lakiin kriittisesti. Mukisematta menivät läpi niin maksuttomuudesta luopuminen, vaatimus vähintään 40 prosentin ulkopuolisten osuudesta yliopistojen hallituksissa kuin viroista luopuminen.
 
Laissa oli paljon myös muita ongelmakohtia, tein parisenkymmentä pykälämuutosesitystä. Edellä mainitut kolme olivat kuitenkin niin tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä, että niiden vuoksi Vasemmistoliiton mielestä lakia ei voinut hyväksyä. Valitettavasti loppusuoralla demareiltakin loppui puhti Kimmo Kiljusta lukuun ottamatta.
 
*
 
Yliopistolaki oli äärimmäisen tärkeä vääntö. Kyse oli suurista periaatteellisista kysymyksistä: tutkimuksen ja opetuksen vapaudesta sekä koulutuksen maksuttomuudesta. Sivistysyliopiston ihanteiden sijaan lain taustalla on ajatus yliopistoista eräänlaisina tiedepalveluiden "tuottajina" kansallisen innovaatiostrategian ja muiden politiikka-asiakirjojen tukena. Yliopistoille tuodaan yrityselämästä tuttu johtajavetoinen hallintomalli, tietynlainen akateeminen kapitalismi.
 
Lain valmistelua on kritisoitu kiireiseksi ja huonoksi. Lausuntokierroksella annettu kriittinen palaute sivuutettiin lähes täysin, eikä opiskelijoiden ja yliopistoissa työskentelevien ääntä kuunneltu.
 
Valitettavasti sama käytäntö jatkui myös valiokunnassa. Kuulimme lähes sataa asiantuntijaa, mutta heidän sanomallaan ei ollut suurta vaikutusta lakitekstin muotoiluun.
 
Perustuslakivaliokunnan lausunnosta huomioitiin vain ne kohdat jotka se oli todennut pakollisiksi muuttaa. Sen sijaan perustuslakivaliokunnan yleinen kriittinen henki ei tarttunut sivistysvaliokuntaan. Esimerkiksi perustuslakivaliokunta totesi, että ainakin yliopiston johtavan hallinto-, opetus- ja tutkimushenkilökunnan osalta olisi perusteltua säilyttää virkasuhde. Tähän ei sivistysvaliokunnassa kuitenkaan suostuttu.
 
*
 
Yliopistoyhteisö yritti vaikuttaa vielä lain sisältöön Opiskelijatoiminnan mielenosoituksessa eduskuntatalon portailla ennen lain ensimmäistä käsittelyä. Mielenosoituksessa kysyttiin otetaanko laki uuteen käsittelyyn, jos vasemmisto nousee ensi vaalien jälkeen hallitukseen.
 
Valitettavasti muutoksia on vaikea pysäyttää kun ne on kerran aloitettu. Yksittäisiä pykäliä varmasti voitaisiin silloin tarkastella uudelleen, ja ainakin varmistaa se että lain vaikutuksia todella seurataan kriittisesti. Tärkeä olisi myös huolehtia yliopistojen kunnollisesta resurssoinnista. Rahapula on monilla laitoksilla arkipäivää, ja opiskelija/opettaja-suhde häpeällisen huono.
 
Yliopistolain ympärillä olleessa liikehdinnässä oli positiivista se, että pitkästä aikaa yhteiskunnassa käyntiin kunnollista keskustelua yliopistojen perusarvoista. Yliopistoliikehdintä tempasi mukaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin pyrkineet aktiivisesti politiikan sisältöihin.
 
Toivottavasti tämä liikehdintä jatkuu yliopistoilla. Hallituksia valittaessa ja johtosäännöistä päätettäessä yliopistoyhteisön on jatkettava todellisen autonomian puolustamista.
 
*
 
Vasemmistoliiton koko vastalause ja pykäläehdotukset löytyvät oheisesta linkistä mietinnön alta vastalauseesta 2:
 
 
Kommentteja (11)
 1. Nimetön 16.6.2009-23:36

  Kiitos, että taistelitte!

 2. Kimmo 16.6.2009-23:42

  Yliopistolakiuudistuksesta kirjoittaessaan Paavo on oikeilla linjoilla. Yliopistot ovat vapaan ajattelun kehto, mutta nyt nekin halutaan asettaa elinkeinoelämän (EK) talutusnuoraan ja tiukkaan valvontaan, kun EK yhdessä UUSLIBERAALIN MARIONETTIHALLITUKSEN kanssa luo ja vie yhä pidemmälle tätä AUTORITÄÄRISTÄ OLIGARKIAA jossa elämme. Todellinen valta Suomessa ei tänä päivänä ole kansalla, kuten demokratiassa pitäisi olla, vaan EK:lla, joka ostaa ilmeisesti pimein vaalirahoituksin tai palkkioviroin päätökset ja lakiuudistukset hallitukselta. Mielestäni elämme jo täydellisessä LUMEDEMOKRATIASSA. Kansanuutisissa 13.6. oli mainio artikkeli thatcherismistä joka on ollut kaikkien Suomen hallitusten linjana Holkerin hallituksesta alkaen ja tuolla linjalla jatkaa myös tämä nykyinen veijari. Mutta hyvinpä on mennyt pääministereillä poliittisen uran jälkeen. Ei ole tarvinnut TYÖTTÖMÄNÄ KÄRVISTELLÄ. Ahon Esko pääsi Sitran yliasiamieheksi ja sen jälkeen Nokian yhteistyösuhteista ja yhteiskuntavastuusta vastaavaksi johtajaksi. Tuo tehtävä sopinee Eskolle kuin nenä päähän, koska molemmilla on YHTENEVÄT KÄSITYKSET YHTEISKUNTAVASTUUSTA. Eli yhteiskuntavastuuta ei ole Eskolla eikä suuryrityksillä senkään vertaa. Ja hyvin on mennyt myös Paavolla, tuolla DEMARIEN ÄÄRIPORVARILLISTA LAITAA edustaneella ärhäkällä patriarkalla. Paavo pääsi kaasuputkiyhtiö Nord Streamin konsultiksi ja kirjoittaa muistelmiaan olikos se nyt ydinvoimayhtiön tiloissa. Matti on pääministerikaudellaan jatkanut edeltäjiensä kanssa HÄIKÄILEMÄTTÖMÄSTI samalla linjalla ajaen ERIARVOISTUMISTA LISÄÄVÄÄ ja ELINKEINOELÄMÄN sekä ELIITIN ETUJA ajavaa politiikkaa. Lisäksi Matti on yhdessä puoluesihteeri Korhosen kanssa TEHOKKAASTI HAALINUT PIMEITÄ VAALIRAHOITUKSIA Kehittyvien maakuntien Suomelta, Menestyvä Suomi ry:ltä, Sukareilta, Kakkosilta, ym. veijareilta. Välillä muisti tosin pätkii, että keneltä olemme saaneet vaalirahoitusta vai olemmeko saaneet ollenkaan…. Onneksi muisti päivän tai parin päästä kuitenkin palautuu hiljalleen. Mutta älkää huoliko Matti, Jarmo ja Jyrki, mikäli poliittinen uranne päättyy, teidän elinkeinoelämälle tekemänne palvelukset muistetaan ja pääsette vaikkapa ydinvoimapääkonsulteiksi tai muihin tärkeisiin johtotehtäviin. YLIOPISTOUUDISTUKSEEN PALATAKSENI taannoin Helsingin Sanomissa (2.3.) Professori Paavo Uusitalo hallituksen runnomasta yliopistouudistuksesta kirjoittaessaan kertoi Suomessa vallalla olevasta PUOLUEELLISESTA SELVITYSMIESKÄYTÄNNÖSTÄ. Suomessa yleisessä selvitysmieskäytännössä kerätään tyypillisesti yksipuolisesti hallituksen ministerien kantaa tukevaa aineistoa, pyritään jättämään huomiotta asian kannalta kriittinen aineisto sekä jätetään kuulematta kriittiset asiantuntija- ja asianosaislausunnot. Sen sijaan suomalaisessa päätöksenteossa harvinaisessa DEMOKRAATTISESSA KOMITEAKÄYTÄNNÖSSÄ laajapohjainen komitea pyrkii huomioimaan kaikki asiankannalta positiiviset ja negatiiviset seikat sekä mielipiteet. TODELLISISSA DEMOKRATIOISSA TÄRKEISTÄ ASIOISTA PÄÄTETÄÄN KANSANÄÄNESTYKSIN, kuten esim. Sveitsissä useamman kerran vuodessa. Tässä maassa sen sijaan KOHDELLAAN KANSALAISIA RIKOLLISINA eli KERÄTÄÄN SORMENJÄLKIREKISTERI. Onneksi VASEMMISTOLIITTO VASTUSTI yhdessä demarien kanssa (tarkistin äänestystuloksen eduskunnan sivuilta), josta pisteet myös heille. Yliopistolakiuudistuksessa vain Kiljunen siis JAKSOI URHEASTI TAISTELLA PAAVON ja muiden VASEMMISTOLIITTOLAISTEN kanssa. Jo ajatuskin, että pieniltä tyttäriltäni otetaan SORMENJÄLJET passin uusinnan yhteydessä saa minut tuntemaan sitä TUNTEISTA KAIKKEIN NEGATIIVISINTA tämän maan HALLITUSTA KOHTAAN.

 3. Joni Hongisto 17.6.2009-01:04

  Erittäin asiallinen kirjoitus. Tehokkuuden, tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen sekä jatkuva korostaminen sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä koulutuspalveluiden ja muiden perinteisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin mukaisten julkishyödykkeiden piirissä alkaa vaikuttaa jo erittäin huolestuttavalta. Valtiolla riitti rahaa turvata palvelut kaikille suomalaisille (kuntien järjestämänä) lähes puolen vuosisadan ajan. Sitten, kun valtiolla meni kymmenen vuotta hyvin, palveluita alettiin karsia, kuntien valtionosuuksia supistaa, ja valtionhallinnon päätöksissä alkoi (jo Vanhasen sinipunahallituksen aikana) kuulua omituisia kaikuja thatcherilaiselta NPM-aikakaudelta (New Public Management). Nyt alkanut sokea vannominen tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden nimeen sekä näiden tekijöiden ylikorostaminen (mm. uudessa yliopistolaissa autonomian verukkeella) voi pahimmillaan johtaa siihen, että 10-20 vuoden kuluttua ihmisarvon mitta on tuottavuus. Suomen kokoisessa maassa tällaista ei saa tapahtua.

 4. Juha 17.6.2009-10:13

  Olen seurannut vasemmiston toimintaa noin 25 vuotta. Paavo toteaa tässä artikkelissaan, että hänen esityksensä kaatui eduskunnassa äänin 168-16. Eikö tällainen rökäletappio äänestyksessä herätä puoluetta? Kaikki asiat ovat erityisesti täällä Suomessa keskustelun alla, mikään puolue ei voi sanella päätöksiä. Paavon kirjoitus on taas kerran valitettavasti muotoa "me olemme oikeassa, muut väärässä". Tällä asenteella ei varmasti saa muiden tukea. Puolueen kritiikki tuli hyvin esille, mutta se ei saanut kannatusta. Johtopäätöksiä pitäisi tehdä vasemmistossa.

  VASTAUS: Tällä logiikalla vasemmiston pitäisi siis olla aina sitä mieltä, mitä kulloinenkin enemmistö eduskunnassa sattuu olemaan. Mihin silloin vasemmistoa tai ylipäätänsä puolueita enää tarvittaisiin?

 5. Tiina 17.6.2009-15:33

  Kiitos Paavo että olit aktiivinen tässä yliopistokysymyksessä! Mutta se harmittaa vähän että täällä valitset kritiikin kohteeksi juuri vihreät. Eikö ennemmin pitäisi yrittää hallitus-oppositio-rajan ylittävää yhteistyötä. Monessa asiassa vihreät kuitenkin on Vassin läheisin puolue. Yliopistoasiassa moitteet ansaitsee kokoomus. Uskoisin että hallituspuolueista muutosvaatimukset kilpistyivät kykypuolue kokoomuksen vastustukseen. Jopa kepun piiristä tuntui löytyvän ymmärrystä yliopistolaisten kritiikille. Anyway, olen samaa mieltä että yliopistoilla käytiin tänä lukuvuonna paljon hyvää keskustelua niiden roolista, toivottavasti se jatkuu ja kanavoituu toiminnaksi myös jatkossa!

  VASTAUS: Samalla lailla kuin vihreillä on oikeus kritisoida Vasemmistoliittoa, jos teemme heidän mielestään huonoa politiikkaa, pitää Vasemmistoliitolla olla oikeus kritisoida vihreitä. Totta kai yliopistolaki on ennen muuta ollut Kokoomuksen projekti, ja he saivat sen myös ulos itselleen varsin mieluisessa muodossa. Sen sijaan lopullisissa äänestyksissä vihreät äänestivät monia sellaisia asioita vastaan, joiden puolesta he ovat puhuneet lakikäsittelyn aikana. Kai siitä voi sentään kritisoida?

 6. Aapo 18.6.2009-21:11

  Jyrki Kasvi taisi jossain sanoa, että vastustaessaan Lex Nokiaa hän käytti loppuun Vihreiden eduskuntaryhmän sooloiluvaran koko loppuvaalikaudeksi, joten siksi ei enää kannata odottaa hallitusrintaman repeämistä.

 7. Juha 23.6.2009-16:51

  Ilta-Sanomissa sentään käydään keskustelua vasemmistoliiton uudesta puheenjohtajasta, mutta vasemmisto ei sitä käy. Paavon sivustossa aiheesta ei ole mitään, mitä piilotellaan. Tässä kommenttia, mitä IS kirjoittaa.

  582/582 Vasemmisto näivettyy 23.6.2009 15:54
  vassarikassari : Jos vasemmistoliitto valitsee Paavo Arhinmäen uudeksi puheenjohtajakseen, puolueen kannatus kääntyy yhä jyrkempään alamäkeen. Puolueen kannatuksen väheneminen jo nyt johtuu siitä, että puolue profiloituu omituisesti. Arhinmäki on näkynyt julkisuudessa enimmäkseen graffititöhrijöiden edustajana, joten kun enemmistö ei hyväksy töhrimistä, eihän sellaisten tukija voi tuoda uusia äänestäjiä.

  Mutta kyllä minulle sopii, että vasemmisto itse tuhoaa mahdollisuutensa. Markkinataloutta kannattavien pitääkin olla vallassa, sillä vain markkinat tätä maailmaakin pyörittää.

 8. Viljo 24.6.2009-22:22

  Laitoin sulle Paavo mailia siitä mihin vasemmiston pitäisi suuntautua – luepa se, se on usean vuoden pohdinnan tulos. Itse juuri liityin Vasemmistoliittoon, mutta silti tämä Juha puhuu asiaa. Vasemmistoliiton on osattava rakentaa yhteistyön siltoja ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja ei voi ajaa graffititaiteilijoiden asiaa kuten ei esimerkiksi kannabiksen laillistamistakaan. Olet toiminut graffitiasiassa hienona esitaistelijana – nyt jonkun muun täytyy jatkaa sitä. Vasemmistoliitto on Suomen köyhien ja pienituloisten ainoa toivo. Kaikki paukut laitettava on laitettava siihen, että annat kuvan siitä, että me oikeasti hoidetaan homma kotiin tuolla sektorilla. Lue sähköpostini – totaalinen jalkapallo on siirrettävä politiikkaan – se vaatii vain renesanssinerojen monilahjakkuutta, mutta sitähän sinulta Paavo löytyy.

 9. Maaret 25.6.2009-17:52

  Hyvä Juha, tämä Ilta-Pulussa kirjoittanut älypää, jota lainaat, tuskin äänestäisi Vasemmistoliittoa kuitenkaan. Minä sen sijaan lupaan loikata Vihreistä Vasemmistoliittoon heti, jos Paavo Arhinmäki valitaan puheenjohtajaksi. Enkä edes ole ammatiltani graffititaiteilija. 🙂

 10. Lukija 25.6.2009-20:30

  Juha (23.6.2009): Iltasanomista siteeraamasi nimimerkin vassarikassari kirjoitus heijastelee ivallista ja vahingoniloista näkökulmaa, jossa toiveena on koko vasemmiston kuihtuminen. Minä vasemmistolaisena kannatan järjestelmää, jossa puolueet sijoittuvat oikeistoon, keskustaan ja vasemmistoon. Kaikki oikeistolaiset eivät tunnu kannattavan tällaista. Nim. vassarikassari ilmaisi lisäksi kritiikittömän uskonsa markkinoihin, vaikka nykyinen taloudellinen kriisi johtuukin juuri säätelemättömistä markkinoista. Itse uskon, että Paavolla olisi paljonkin annettavaa puheenjohtajana. Oikeistohenkinen lehdistö toki mielellään kuvaa hänet häiriköksi. Hiljattain jommassakummassa iltapäivälehdesä Paavon kerrottiin profiloituneen “laittomien graffittien” puolestapuhujana – aivan kuin graffitit olisivat jotain laitonta. Paavo on onnistunut tuomaan esiin uusia keskustelunaiheita ja näkökulmia. Ehkäpä tämä ärsyttää joitakuita? Kyllä Paavon vaikuttaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi normaalien kanavien kautta.

 11. Tyyppi 26.6.2009-05:13

  Hienoa, että joku on ollut hereillä yliopistouudistuksen suhteen! Kuvaat melko hyvin sitä mitkä uudistuksen ongelmat ovat, ja mikä on herättänyt yliopistolaisissa huolta. Sääli vaan, että voimasuhteet ovat mitä ovat.

  Vasemmistoliitto tulee vielä nousemaan arvoon arvaamattomaan. Toivoa pitää vain, ettei oikeistohegemonia ennen sitä ole kaikkea ehtinyt peruuttamattomasti sössiä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *