Vanhustenhoidon voitontavoittelu kuriin

Kirjoitettu Yleinen

Viime kevät ja alkukesä olivat varsin vauhdikasta ja työlästä aikaa. Ensin eduskuntavaalit ja sen päälle eurovaalit sekä hallitusneuvottelut. Vaikka kansanedustajat eivät ole varsinaisesti koskaan lomalla, toivottavasti jokainen on pystynyt kuitenkin viettämään myös vapaata ja keräämään voimia syksyä varten.

Itse olen käyttänyt kesällä aikaa opiskelun. Olen hyvin laajasti opiskellut läpi erilaisten lapsille suunnattujen leikki-, huvi-, seikkailu-, kiipeily- ja eläinpuistojen tarjonnan Suomessa ja Ruotsissa.

**

Kun poliittinen syksy käynnistyy todenteolla ensi viikolla, on myös odotettavissa enemmän ja tiukempaa poliittista keskustelua. Toki hallitus on ehtinyt jo saada varsin monipuolista ja laajaa kritiikkiä, kritiikin tasossa toki on vielä toivomisen varaa.

Varmaan koskaan mitään hallitusta ei ole arvosteltu niin paljon kuin Rinteen hallitusta, ennen kuin edes hallitusohjelmasta oli riviäkään edes julkaistu. Kun hallitus oli ollut vallassa peräti yhden päivän, kokoomuksen puoluelehti jo kysyi, missä hallituksen konkreettiset teot. Siis yhden päivän jälkeen.

Kun hallitus antoi mittavan satojen miljoonien eurojen lisätalousarvion eduskunnalle, kokoomus arvosteli esitystä monilta osin riittämättömäksi. Ja toisaalta samaan aikaan kokoomus arvosteli hallitusta liian löysästä taloudenpidosta.

Kokoomuksen kansanedustajat ovat kunnostautuneet kesän aikana vastustamalla lähes kaikkia hallituksen esityksiä, erityisesti niitä joita kokoomus vielä ennen vaaleja itse esitti. Viimeisimpänä kokoomus on kritisoinut rajusti Rinteen hallitusta siitä, että hallitus olisi kiristämässä ansiotuloverotusta.

Tosiasiassa pieni- ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään. Palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut ovat kyllä nousemassa, mutta ei Rinteen hallituksen päätösten vuoksi. Tämän kiristyksen veroluontoisiin maksuihin teki edellinen hallitus, silloisen valtiovarainministeri Petteri Orpon johdolla.

Kokoomuksen poliittiset puheet sentään koskettavat edes jollain tavalla todellisuutta. Sen sijaan perussuomalaiset tuntuvat elävän jossain rinnakkaistodellisuudessa. Puolueen edustajia eivät tunnu kiinnostavat suomalaiset tai suomalainen yhteiskunta tai periaatteet, joihin länsimainen demokratia nojaa.

Demokratiassa on tärkeää käydä keskustelua erilaisten näkemysten välillä. Mutta keskustelu on kovin vaikeaa, jos yhdelle keskustelun osapuolelle faktat tai totuus ovat täysin vieraita käsitteitä ja puheet ovat lähinnä harhaisia.

**

Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan muuttaa suomalaista yhteiskuntaa, parempaa suuntaan. Suuntaan, jossa ketään ei jätetä ja kaikista pidetään huolta. On ollut ilahduttavaa, miten ministerimme Li Andersson ja Aino-Kaisa Pekonen ovat tarttuneet heti tiukasti työhön ja lähteneet viemään eteenpäin meille tärkeitä vaalilupauksia.

Jo ennen syyskauden alkua sosiaali- ja terveysministeri Pekonen on saanut liikkeelle esitykset epäoikeudenmukaisen ja epätarkoituksenmukaisen aktiivimallin leikkurin purkamisesta sekä esitykset eläkkeiden, työttömyyskorvausten ja muiden perusturvaetuisuuksien korottamisesta.

Opetusministeri Li Andersson on saanut eteenpäin todella merkittävän tasa-arvoteon, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisen täysimääräisenä jokaiselle lapselle ja päivähoidon ryhmäkokojen pienentämisen.

Kaikki nämä ovat selkeitä irtiottoja Sipilän hallituksen kurjistavasta politiikasta. Ne ovat myös tärkeitä saada heti hallituskauden alussa voimaan, koska parannukset vaikuttavat suoraan satojen tuhansien ihmisten elämään ja jokaisella kuukaudella on merkitystä.

Jopa kokoomuslaiset ovat kiitelleet opetusministeri Anderssonia siitä, että hän on purkanut kokoomuslaisen opetusministeri Grahn-Laasosen päätöksiä.

**

Meidän ministereidemme lähtö on ollut vahva ja saamme olla ylpeitä siitä. Työ ei kuitenkaan lopu hallitusohjelmaan vaan siitä se vasta alkaa.

Viime keväänä ylivoimaisesti eniten ihmisten mieliä kuohuttanut asia oli vanhustenhoidon tila. Yleisesti oli tiedossa, että vanhusten hoidossa ja hoivassa on suuria puutteita, niin tehostetussa hoidossa kuin kotihoidossa. Ongelmia on julkisella puolella, mutta kaikkein räikeimmät ja törkeimmät laiminlyönnit on paljastuneet yksityisillä toimijoilla.

Eduskunnassa oli hyvin yhtenäinen näkemys yhtä puoluetta lukuun ottamatta siitä, että vanhustenhoitoon tarvitaan henkilöstömitoitus. Hallitusohjelmaan on kirjattu 0,7 henkilöstömitoitus ja sen hallituksen pitää myös saattaa pikaisesti lain tai asetuksen tasolle.

Mutta yksin mitoituksen nosto ei ongelmia ratkaise. Ongelmat eivät rajoitu myöskään vain vanhustenhoitoon vaan esimerkiksi lastensuojelussa tai vammaisten palveluissa on suuria ongelmia.

Kaiken järjen mukaan kevään skandaalien ja julkisen keskustelun jälkeen yksityiset hoivajätit olisivat laittaneet asiansa kuntoon. Mutta mitä vielä.

Viime viikkojen uutisista olemme voineet lukea, kuinka esimerkiksi Pihlajalinnan yt-neuvottelujen tuloksena 180 työtehtävää loppuu pääosin irtisanomisilla. Samaan aikaan konsernin liiketulos ja liikevaihto kasvoivat. Attendo on saanut 200 000 euron uhkasakon hoivakoti Herttuattaren henkilöstövajeen ja lääkehoidon vakvavien puutteiden vuoksi.

Työsuojeluhallinnon mukaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon työsuojelussa on havaittu paljon puutteita. Yksityisille sote-firmoille on annettu reilusti yli 5000 velvoitetta työsuojelun epäkohtien korjaamiseksi. Yli kolmasosassa tarkastetuista yksityisistä sote-työpaikoista ei ollut selvitetty riittävästi työhön liittyviä riskejä.

Yksityisten hoivajättien härskiä voitontavoittelua meidän terveydellämme, meidän hoidollamme ja yhteisillä verovaroillamme on laitettava tiukat rajat.

Viime talvena paljastuneiden yksityisten päiväkotien laiminlyöntien myötä vasemmistoliitto vaati, että varhaiskasvatuksessa tulee kieltää voitontavoittelu perusopetuslain tavoin. Hallitusohjelmaan saatiinkin kirjaus, että voitontavoittelun rajoittamista selvitetään.

Koska kevään skandaalit eivät näytä opettaneet yksityisille sote-yrityksille mitään ja törkeät laiminlyönnit jatkuvat, on hoivajättien epäeettiseen toimintaan puututtava entistä tiukemmin.

Vasemmistoliitto esittääkin, että voitontavoittelun rajoittamista selvitetään myös yksityisten sote-yritysten osalta kuten se tehdään varhaiskasvatuksen osalta.

**

Viimeisen viikon aikana ihmisiä on puhututtanut ylivoimaisesti eniten Amazonin sademetsän polttaminen. Selvästi ihmisten tietoisuuden läpi on lyönyt se, miten kohtalokkaat seuraukset maailman ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle on, jos nämä maailman keuhkot ja tämä luonnon monimuotoisuuden keidas tuhotaan.

Olemme varmasti saaneet kaikki paljon hätääntyneitä yhteydenottoja siitä, että Suomen pitää toimia. EU:n puheenjohtajamaana Suomella on mahdollisuus toimia ja EU:n on näytettävä ilmasto- ja ympäristöjohtajuutta tässä asiassa.

Ranskan presidentti Macronin tai Suomen pääministeri Antti Rinteen puheet ja vaatimukset ovat olleet oikeita tiukkuudessaan. Sen sijaan en ollut uskoa silmiäni, kun luin väistyvän EU:n komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen vähätteleviä puheita Amazonin metsäpaloista.

Mielestäni voidaan puhua perustellusti tuhopoltoista ja maailmanlaajuisesta ympäristörikoksesta. Tähän rikolliseen toimintaan koko maailmaa vastaan tuntuu kannustavan Brasilian äärioikeistolainen ja populistinen presidentti Jair Bolsonaro.

Koko maailman tehtävä on puuttua tähän piittaamattomuuteen. Brasilialaisen lihan tuontikieltoja on esittänyt julkisuudessa mm. valtiovarainministeri Mika Lintilä ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Mutta vielä vaikuttavampi olisi soijarehun tuontikielto EU-alueelle. Kuluttajat voivat itse omilla kulutuspäätöksillään jättää brasilialaisen lihan ostamatta, mutta vaikeampi on tietää, millä rehulla esimerkiksi suomalaiset siat tai kanat on ruokittu.

Myös EU:n ja merkittävimpien Latinalaisen-Amerikan maiden välisen Mercosur-kauppasopimuksen jäädyttämistä pitäisi harkita vakavasti. Sopimus on neuvoteltu valmiiksi, mutta sopimuksen voimaanastuminen vaatii vielä sekä EU:n parlamentin että kansallisten parlamenttien hyväksynnän.

Mercosur-sopimus lisäisi kauppaa. Brasiliassa se tarkoittaisi teollisen lihantuotannon sekä soijan ja maissin viljelyn lisäämistä, mikä vaatisi entisestä enemmän maa-alaa. Mercosur-sopimuksen hyväksyminen nykytilanteessa loisi lisäkannustimen jatkaa ja kiihdyttää Amazonin sademetsän tuhoamista.

Mercosur on EU:n vahvin vaikutuskeino. Meidän tulisi ilmoittaa selvästi, että kauppasopimuksen ratifiointi on jäissä niin kauan kuin sademetsien järjestelmällinen tuhoaminen ja alkuperäiskansoihin kohdistuva väkivalta saadaan loppumaan.

**

Amazonin sademetsän tuhoaminen ei ole vain Brasilian sisäinen asia, se on koko maailman asia. Ilmaston muutos on kaikkien maiden asia ja kaikkien maiden on omalta osaltaan ja omassa suhteessa toimittava ilmastonmuutosta vastaan.

Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys myös Suomessa ja erityisesti täällä Lapissa. Missä määrin meidän metsiämme voi kaataa ilmaston näkökulmasta kestävässä määrin?

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hiilinieluja vahvistettaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisäksi hallitusohjelman mukaan Suomen nettonielun tulisi kasvaa. Tämä asettaa rajoitteita sille, kuinka paljon uusia sellu- tai biopolttoainetehtaita voidaan rakentaa.

Hankkeita on suunnitteilla ympäri Suomea, Kemi tietenkin suurimpana. Lienee selvää, että kaikki suunnitellut hankkeet eivät ole mahdollisia toteuttaa, kun haluamme pitää huolta kestävästä ilmastopolitiikasta ja hiilinieluista.

On tarkan ja huolellisen arvioinnin paikka, mitkä hankkeet ovat mahdollisesti kestävällä tavalla toteutettavissa. Vielä tässä vaiheessa olisi täysin epäviisasta ja ennenaikaista liputtaa jonkun hankeen puolesta, ja samalla käytännössä asettua muita vastaan.

Viisas politiikka perustuu siihen, että kerätään kaikki saatavilla oleva tieto ja arviot sekä niiden pohjalta tehdään sitten harkitut päätökset.

**

Vasemmistoliiton tavoitteena on Suomen metsäsektorin jalostusasteen nosto. Mahdollisen tehtaan kylkeen on saatava jalostavaa teollisuutta, joka tuo paikallista työtä ja tuloja alueelle.

Ei ole järkevää, että upeat pohjoiset metsämme käytetään kiinalaisten vessapaperiin tai kartonkipakkauksiin. Suomen korkeaa osaamista ja tutkimusta käyttäen voidaan luoda aivan uusia tuotteita korvaamaan esimerkiksi muovia.

**

Kesäkokouksessa pohdimme tulevaa syksyä ja erityisesti lähestyvää budjettiriihtä. Mutta kesäkokous on aina myös yhteishengen ja yhdessä tekemisen paikka. Pidetään sopivassa määrin palavia poliittisia puheita, mutta pidetään myös hauskaa yhdessä ja nautitaan kesän viimeisistä lämpimistä päivistä. Ja jotkut ehkä myös öistä.

**

Puhe on Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksesta 27.8.2019.

Kommentteja (0)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *