Kohtuutta kotihoidon työntekijöille – parkkilupia, ei sakkoja

Kirjoitettu Paavon blogi

Kotihoidon asiakastyötä tekevien työntekijöiden pysäköintiongelmat tulisi ratkaista. Kotihoidon työntekijät tekevät asiakaskäyntejä jalkaisin, polkupyörällä, julkisilla liikennevälineillä, kaupungin leasing-autoilla tai omalla autolla. Tarkoituksenmukaisin liikkumismuoto valitaan tilannekohtaisesti.

Esimerkiksi Helsingissä kotihoidon työntekijöiden toiveita on kartoitettu, ja autojen lisäksi työntekijät toivovatkin mm. mahdollisuutta skoottereihin, sähkömopoihin ja sähköpolkupyöriin, jotta liikkuminen asiakkaiden luo helpottuisi. Kokonaan autoista ei voida luopua, sillä esimerkiksi yöaikaan saattaa auto olla paras vaihtoehto turvallisuuden vuoksi.

Pysäköintiin asiakaskäynneillä liittyy useita ongelmia: pysäköintipaikan etsiminen vie asiakastyöhön tarkoitettua työaikaa, aikaa kuluu pysäköintipaikalta asiakkaan luo siirtymiseen, ja kotikäynnin venyminen saattaa aiheuttaa pysäköintivirhemaksun. Työntekijät ovat pääsääntöisesti maksaneet pysäköintivirhemaksut itse, ellei pysäköinninvalvontayritys ole peruuttanut virhemaksua. Joissain erityisen kohtuuttomissa tilanteissa kaupunki on korvannut maksun.

Helsingin kaupunginvaltuusto on keskustellut pysäköintiongelmista valtuustoaloitteen pohjalta. Samanlaisia ongelmia on myös Vantaalla, jossa asiasta on jätetty myös valtuustoaloite. Aloitevastauksessa ja käydyssä keskustelussa on käynyt selväksi, että kunnan omilla toimilla asiaa ei pystytä yksin ratkaisemaan.

Olisikin tarpeen selvittää lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia helpottaa pysäköintiä kotihoidon asiakaskäyntejä tekeville työntekijöille.

Tieliikennelain 48 §:n poikkeussäännöksen mukaan ajoneuvo, joka on tienpidossa, liikennevalvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen tai tullin virkatehtävissä, saa pysäköintisäännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta.

Yksi ratkaisu yllä kuvattuun ongelmaan voisi olla, että viranomaisten listaukseen lisättäisiin myös kotihoidon asiakaskäyntejä tekevät työntekijät.

Jätin asiasta tänään kirjallisen kysymyksen ministeri Bernerille helsinkiläisen kansanedustajan Silvia Modigin kanssa.

Kommentteja (1)
  1. Kaj-Erik Bergholm 2.2.2019-15:34

    Täsmälleen oikealla asialla ! Sivustaseuraajana täydentäisin asiavaatimuksen sisältöä niin, että kotihoitajan liikkumaväline on oltava koko Suomessa sääsuojainen, kokonaan lukittava, sosiaalitoimen omistama ja työvuoroa varten kunnossapitämä, sekä jokapyörävetoinen myös kaupungeissa seuraavin perustein: 1- Joutuvat liikkumaan kaikissa sääolosuhteissa kaikkina vuorokaudenaikoina kuljettaen paljon omia suoja- ja asiakaspaikoistaan riippuen työvaatetustaan kenkineen, saappaineen koko ajan mukanaan. 2- Nykyisin kännykän välityksellä tehtyyn kömpelöön txt- ja puheraportointiin on oltava yksityinen työrauha tietoturvan, näpyttelyvirheiden estämiseksi, ja rauhallisen ajattelun mahdollistavan oikean kokonaistiedon raportoinnin mahdollistamiseksi. Mielummin kulkuvälineessä kuuluisi olla oikea ihmiskäsille soveltuva näppäimistöllinen tietokone, kuten muissakin viranomaisautoissa. 3- Muille asiakkaille menevien lääkintä- ja hoitotarvikkeiden, postien ja asiakasavaimien säilytys on oltava turvallista, etteivät ne koskaan kulkeudu edes tilapäisesti väärän asiakkaan kohteeseen. 4- Nykyisin liian usein vaihtuvan asiakaskohteen perehtymiseen, ohjeistamiseen ja paikallistamiseen on oltava oikea päivitetty kulkuneuvoon integroitu selkeä navigaattori muun pelastus- ja kuljetusorganisaation pikalinkeillä, ettei kriisitilanteiden hoidon käynnistäminen olisi asiakastiloihin lasketun kännykän ja sen pienen monimutkaisen näpyttelyn takana, mikä yleensä edellyttää vielä poissaolevien silmälasien käyttöä. – – – Havaintojeni mukaan kotihoitajien tehokkuus/tuottavuus on kiinni ainoastaan oikeasta pitkäikäisestä toimivana ylläpidetystä kalustosta ja oikeasti toimivasta tietojärjestelmästä tietokantalinkityksineen, eikä heidän työmotivaatiostaan/palkastaan. Kotihoitajien työaikaa on käytettävä enemmän asiakkaan luona eikä kumipyörien päällä liikenteessä, kuten nykyinen akateeminen teoriahulluus työpöytänsä ääressä ideoi, tuhoten joka päivä kotihoitajien ja asiakkaiden kanssakäymisiä. Poliittinen ja liian usein toistuva liturgia teknologian ratkaisevasta lisäämisestä on juuri tätä ja siihen tarvitaan joka vuosi paljon enemmän ylläpitovaroja käytännössä ja heti, koska neljän viimeisen eduskunta-/hallituskauden ajan näitä asioita on ainoastaan kurjistettu. Tutkijat kertovat sitten vuosikymmenien päästä, oliko se teknoloikka sittenkään halvempaa usein, runsaalla ajalla läsnä olevaan tuttuun ja monitaitoiseen ennakoivasti ajatelleeseen kotihoitajaan verrattuna. Pysyvän hyvän tuloksen tekemisellä on aina hintansa: Kotihoitaja oppii ja sopeutuu vuosikymmeniä, mutta tekniikka on käytännössä aina kertakäyttöistä kokeiluversiota muutaman vuoden välein. Siitä pitävän “säästäväiset” kallispalkkaiset puolue- ja kuntabyrokraatit teoriaviisauksillaan aina huolen. Onneksi hekin läheisineen joutuvat itse luomaansa kotihoitokurimukseen jommallakummalla puolella.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *