Onko oikein jakaa veronalennuksia, kun samaan aikaan palvelut eivät ole kunnossa?

Kirjoitettu Paavon blogi

Lähdimme tällä viikolla neuvottelemaan Helsingin ensi vuoden budjetista sillä ajatuksella, ettemme sinänsä vastusta veronalennuksia, mutta painotamme palveluita. Korkeiden asumis- ja elinkustannuksien Helsingissä on ihan perusteltua, että veroprosentti pyritään pitämään kohtuullisena.

Meille olisi sopinut hyvin pienempi veronalennus, jotta olisi ollut enemmän mahdollisuuksia panostaa palveluihin. Veroprosentin alentaminen 0,5 prosenttiyksiköllä oli kuitenkin kokoomukselle yhtä oleellista kuin meille palveluihin panostaminen.

Helsingin ensi vuoden budjetissa näkyy painotuksissa vahvasti vasemmiston kynänjälki. Lisäpanostusten taso olisi voinut olla korkeampikin, siihen taloustilanne ja maltillisempi veronalennus olisi antanut mahdollisuuden, mutta painotukset ovat lähes suoraan vasemmiston budjettitavoitteesta.

*

Suurimmat lisäykset budjettipohjaan tehdään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Soteen osoitettuja lisärahoja käytetään ikäihmisten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen ja omaishoidon tukeen sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkuun. Lisäksi jalkautuvaa sosiaalityötä vahvistetaan ja mielenterveyspalveluja kehitetään.

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa panostetaan lisäresursseja segregaation ehkäisemiseen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden tukemiseen. Myös oppimateriaalien riittävyydestä huolehditaan. Budjetti sisältää varhaiskasvatusmaksun poistamisen viisivuotiailta ja lisäksi nyt haluttiin kirjata budjettiin se, että varhaiskasvatuksen työntekijöiden riittävä määrä ja pysyvyys varmistetaan.

Kulttuurissa ja vapaa-ajassa lisärahoitus painotetaan juuri niihin asioihin, joiden eteen tein jo ministerinä töitä. Lisärahoituksella painotetaan liikkumattomuuden vähentämistä, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuden parantamista sekä etsivää nuorisotyötä. Ensi vuoden budjettiin lisättiin neuvotteluissa rahoja myös liikuntapaikkojen rakentamiseen sekä taidehankintoihin.

Lisäksi ensi vuonna on käytössä kertaluontoinen viiden miljoonan euron määräraha, joka käytetään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen.

*

Kaupunkiympäristön puolella tehtiin kaksi todella merkittävää päätöstä. Vasemmisto tuo kaupunkipyörät lähiöihin. Olen jo aikaisemmin tehnyt aloitteen kaupunkipyörien ulottamisesta myös Itä- ja Pohjois-Helsinkiin. Nyt vasemmiston esityksestä siihen päätettiin ohjata myös tarpeelliset rahat. Samaan aikaan budjettiin lisättiin määrärahoja jalankulun ja pyöräilyn väyliin.

Toinen merkittävä päätös on Vartiosaaren kaavoituksen keskeyttäminen tämän valtuustokauden ajaksi. Vasemmisto on määrätietoisesti ajanut Vartiosaaren säilyttämistä ja kehittämistä virkistysalueena. Valitettavasti hävisimme äänestyksen Vartiosaaren yleiskaavasta kahdella äänellä valtuustossa. Nyt arvokas luontosaari saa ainakin lisäaikaa, joka toivottavasti johtaa saaren säilyttämiseen nykyisenkaltaisena.

*

Jos vasemmisto olisi tehnyt Helsingin budjetin yksin, olisi se tietenkin erinäköinen. Mutta kun katsoo nyt tehtyjä lisämäärärahojen painotuksia, voi sanoa että vaalivoiton myötä jälleen vahvistunut vasemmisto sai taas entistä enemmän kädenjälkeänsä näkyviin. Vasemmistolle annetuilla äänillä saa myös vastinetta.

Tämä on juuri se syy, miksi olemme mukana politiikassa. Tekemässä isoja ja pieniä päätöksiä, joilla parannetaan erityisesti niiden ihmisten asemaa, jotka tarvitsevat julkisia palveluja. Samalla teemme Helsingistä entistä viihtyisämpää ja ilmasto- sekä ympäristöystävällisempää kaupunkia.

Kommentteja (1)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *