Opiskelijat voittivat ja osingot pantiin verolle

Kirjoitettu Paavon blogi

Julkisuudessa kovasti odotettu kehysriihi on takana. Koko Euroopan laajuisessa talouskurimuksessa edessä oli hankalia veronkorotuksia ja leikkauksia. Vasemmistolla oli kaksi selkää lähtökohtaa kehysriiheen: massiivisiin leikkauksiin ei ole varaa ja vaikeidenkin päätösten pitää kokonaisuutena tasata tuloeroja.

Talouden tasapainottamiseksi Vasemmisto oli mukana tekemässä monia vaikeita päätöksiä, mutta saavutimme neuvotteluissa myös tärkeitä poliittisia voittoja.

Yksi merkittävimmistä riihen päätöksistä oli, että opintotuen rakenne säilyy nykyisellä pohjalla. Opintotuen perustan muodostaa jatkossakin valtion myöntämä opintoraha ja asumislisä, eikä ketään pakoteta ottamaan opintolainaa. Tämä oli suuri työvoitto Vasemmistolle.

Opintotuesta vastaavana ministerinä olen alusta asti sanonut, etten hyväksy lainapainotteista mallia. Ei voida odottaa, että yhden väestönosan pitää elää velaksi saavuttaakseen perustoimeentulonsa. Lainapainotteista järjestelmää on Suomessa jo aiemmin kokeiltu ja se on todettu toimimattomaksi.

Tasa-arvoinen opiskelumahdollisuus on aivan perustavaa laatua oleva oikeus. Vaikeassa taloustilanteessa on osattava katsoa myös suurempaa kuvaa. Opiskelijoita ei pidä panna talouskriisin maksajiksi.

Kiitos tuesta kamppailullemme kuuluu myös eduskunnan ja Säätytalon edustalla ahkerasti mieltään osoittaneille opiskelijoille. Opiskelijat tekivät voimalla äänensä ja asiansa kuuluvaksi.

Kehysriihen veropäätöksissä on tärkeää, että kokonaisuus kaventaa tuloeroja ja veroratkaisujen pitäisi luoda kasvua ja työllisyyttä.

Verotuksen rakennetta muutetaan siten, että yritysten voitostaan maksamaa veroa vähennetään ja omistajille maksettavien osinkojen verotusta kiristetään. Jatkossa kaikista osinkotuloista maksetaan veroa. Näin ohjataan yrityksiä mieluummin investoimaan ja työllistämään kuin rahastamaan pikavoittoja.

Vasemmisto on jo kauan vaatinut verottomista osingoista luopumista, joten kokonaisuus tervehdyttää suomalaista verotusta. Tämän vastapainona ollut yhteisöveron alennus olisi meidän mielestämme voinut olla pienempi. Suomi ei nyt ainoastaan sopeudu pohjoismaiseen verokilpailuun, vaan on itse osaltaan siinä mukana. Jos tätä kilpailua jatketaan, häviävät kaikkien maiden kansalaiset.

Työllisyyden ja toimeentulon kannalta myös asuntopolitiikan parantaminen oli meille tärkeää. Koti on monelle aivan liian kallis.

Asuntopulaa päätettiin helpottaa suuntaamalla kymmeniä miljoonia euroja lisää valtion tukemaan asuntorakentamiseen, käytännössä kohtuuvuokraisiin vuokra-asuntoihin erityisesti Helsingin seudulla ja isoissa kaupungeissa. Mikäli uudet ja parannetut tukikeinot purevat, vuokratason pitäisi uusissa vuokra-asunnoissa ja perusparannuskohteissa laskea. Asumistuen maksimivuokraa nostettiin, mikä parantaa kaikkien pienituloisimpien asemaa ja työntekomahdollisuuksia.

Liikenteen osalta neuvottelutulokset riihessä olivat jopa odotettua paremmat. Liikenneministeri Merja Kyllönen sai neuvoteltua uusiin hankkeisiin tarvittavat määrärahat. Kuljetustehokkuuden parantamiseksi raskaan liikenteen enimmäismassoja ja mittoja nostettiin. Niiden käyttö teillä tehdään mahdolliseksi vaiheittain suuntaamalla rahoitus yritysten kannalta tärkeimmille reiteille. Tämä alentaa yritysten kuljetus- ja logistiikkakustannuksia merkittävästi pitkällä tähtäimellä. Paraneva tehokkuus vähentää samalla raskaan liikenteen ilmastovaikutuksia.

Olen pitkään sanonut, että hallitusohjelmassa päätetyn Valtion taidemuseon säätiöittämisen aiheuttama aukko veikkausvoittovaroissa muille taiteen edunsaajille on kohtuuton. Olen tehnyt kovasti töitä sen eteen, että iskua saataisiin pehmennettyä. Nyt kehysriihessä hallitus päätti, että veikkausvoittojen rahastoa puretaan määräaikaisesti pehmentämään iskua.

Kulttuurin ja taiteen osalta kehysriihessä jouduttiin valitettavasti tekemään myös leikkauksia. Ne kohdistuvat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin taidelaitosten valtionosuuksiin, joiden indeksikorotukset jäädytetään.

Hallituksen ajamasta sote-uudistuksesta saatiin kehysriihessä linjaus. Sen mukaan 20 000 – 50 000 asukkaan kunnat saavat edelleen järjestää perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Vaativampien palveluiden järjestämiseksi kunnan pitää kuitenkin kuulua laajempaan sote-alueeseen. Tulevassa lakiesityksessä huomioidaan asiasta tehty selvitys. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden uudistuksessa Vasemmistolle on ollut tärkeää, että määritellään lähipalvelut, jotka turvataan lähellä kansalaisia asuinpaikasta riippumatta.

Toisin kuin julkisuudessa ennen kehysriihtä spekuloitiin, hallitus pysyi kasassa ja pystyi tekemään vaikeat säästöpäätökset. Kehysriihessä tuli myös selväksi, että ilman Vasemmiston panosta leikkausten lista olisi melko eri näköinen kuin nyt. Kiitos kaikille neuvottelutukea antaneille. Apunne oli ja on edelleen tärkeää.

Kommentteja (22)
 1. Petteri 21.3.2013-16:50

  Upea ratkaisu opintotuen kannalta.

  Sen sijaan osinkoveroasioissa pitäisi huomioida erikseen globaalit supertoimijat ja pienet kotimaiset puulaakit. Esimerkiksi Google ei maksa voitostaan Suomeen juuri mitään, toisin kuin vaikkapa 4 henkeä työllistävä pienyritys.

  Yrittäjän näkökulmasta Suomessa lisätyövoiman palkkaaminen on mielettömän kallista jo nyt. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kynnys on mielettömän suuri. Yrittäjyyttä (ja sitä kautta uusien työpaikkojen luontia) kannustaa osingot, koska se on palkka riskinotosta, jota yrityksen työntekijät eivät ota. Tämä päätös on suru-uutinen pienyrittäjälle.

 2. Juha Pohjola 21.3.2013-17:52

  Jos vain osinkojen veroton 9% osuus poistetaan ja muu laskentaperiaate säilyy ennallaan (70% listaamattomasta yhtiöstä saadusta osingoista verotetaan ansiotuloveroprosentin mukaan), osingoista esim. 35% ansiotulveroprosentilla maksettava kokonaisvero voitosta ja osingosta on aiemman n. 41%:n sijasta nyt 39,6%. Tästä kirjoituksesta tuli siis mahdollisesti kaksi väärää käsitystä (?):
  – osingoista ei olisi aiemmin makeettu veroa
  – ja yrittäjien maksama kokonaisvero tämän päivän päätöksellä suurenisi?

  Odotellaan kuitenkin tarkkoja lukuja.

  t: Juha Pohjola

 3. Kerttu Loukola 21.3.2013-18:29

  Kovin oli laiha tulos, lähinnä sitä, että ihan kaikkea ei huononneta. Miljardi meni yrityksille eikä työntekijöille vastapainoksi mitään. Eikö sosialidemokraateista saatu minkäänlaista tukea? Olisi kai voitu myös tehdä niin, että valtio hoitaa työllisyyttä käynnistämällä jo suunniteltuja kannattaviksi arvioituja hankkeita etuajassa. Jos viinan hinnannosto pahentaa tuontia Virosta ehdotan, että otetaan käyttöön 60-luvun lopulla käytössä ollut LAITURIVERO ( kysy vanhemmilta, millainen oli) .

 4. Kerttu Loukola 21.3.2013-18:47

  Tuo rekkojen painojen nostaminen lisää tietenkin kunnossapitokustannuksia eikä sitä ole tähän asti pidetty oikein ekologisena. Raskaimmat kuljetukset olisi siirrettävä rautateille. Suomessa sään vaihtelu lisää riskejä, eräät onnettomuudet kannattaisi muistaa. Mitä vihreät sanoivat tähän?

 5. jere hokkanen 21.3.2013-20:02

  erittäin hienoa että suomen maassa kuunnellaan tulevaa työsukupolvea näin asian pitääkin mennä :)toivotta näin jatkossakin eikä päättömästi päätetä asioita

 6. Vida Kari 21.3.2013-20:16

  Vielä jos saisi huoltajuuslakiin molemmat vanhemmat vastuuseen lapsen kakkosvaiheen koulutuksesta. Erotilanteessa on huono mennä pakottamaan toista vanhempa maksamaan ilman että laki tukee

 7. Tommi Nieminen 21.3.2013-20:29

  Yritysveron lasku on massiivinen. Paavo Arhinmäki itsekin myöntää hallituksen päätöksen ongelmallisuuden. Miten verotukseen tullut aukko korvataan ? Ilmeisesti kuten yleensä, heikentämällä pien- ja keskituloisten reaalituloja.

  Miksi VAS hyväksyi yritysveron näin suuren laskun, vaikka VAS itsekin myöntää päätöksen merkitsevän, että Suomi osallistuu verokilpailuun ja tätäkin kautta heikentää hyvinvointivaltion perusteita ?

 8. Hannele 21.3.2013-20:43

  Asumisen osalta myös toimeentulotuessa huomioitavaa vuokran enimmäismäärää tulisi nostaa, ainakin Helsingissä. Minulla on tuttavaperhe (yksinhuoltaja ja yksi lapsi), joka ei saa edes tarvittavaa minimiperustuloa asunnon kalleuden takia. Halvempaa asuntoa he eivät löydä. Äiti on jaksamisen rajoilla tämän takia.

 9. Jussi Niinenmaa 22.3.2013-09:52

  Opintotukiasia on hyvä tässä tilanteessa. Tosin lainapainotteisuus ei sinänsä asiaa paljon muuttaisi, mikäli lainan ehdot olisivat suotuisat. Useimmat opiskelijathan velkaantuvat joka tapauksessa. Mutta periaatteena ihan hyvä.
  Tulonsiirto pääomalle oli kuitenkin aika merkittävä, eikä 7,5 prosentin vero osingoista paljoa tasapainota, joten taitaa jäädä palkansaajien ja eläkeläisten maksettavaksi?

 10. Liisa Schali 22.3.2013-10:02

  Hyviä tekoja. Kiitos siitä, mutt sitten kysymys. Pitääkö vanhukset pakata linja-autoihin ja tulla rollaattirimarssille eduskuntaan saadaksemme joitakin rippeitä valtion budjetista? Suuri osa meistä ikääntyneistä joutuu asumaan ja elämään tosi surkeissa olosuhteissa ilman välttämättömiä palveluja. Tämä ei ole kateutta nuorten osalta, vaan muistutus taas kerran, että pelkkä laki ei tuo vanhuksille muutosta, ellei rahaa tule mukana. Ystävällisin terveisin Liisa Schali Ylöjärveltä

 11. Vesa 22.3.2013-11:08

  Hei Paavo,

  Olettaen että oheinen uutisointi pitää paikkansa:
  http://yle.fi/uutiset/yrittajien_osinkoverotus_pysyy_olemattomana/6548830

  niin taisitte juuri tehdä Suomesta pörssin ulkopuolisille yrityksille veroparatiisin. Se että osinkoja ruvettiin verottamaan 7,5% (8% nettovarallisuuteen asti) ilman kattoa tarkoittaa sitä että esimerkiksi 100meuron arvoinen yritys, joka tekee tulosta 10Meuroa vuodessa, voi jakaa maksimi osingot 8Me 7,5% verokannalla. Aikaisemmin tuo 60keuron katto sentään tarkoitti että hyöty jää pääasiassa pienille yrittäjille, jotka oikeasti ottavat riskiä toiminnassaan. Pörssissä yritys maksaisi veroja 8Meurosta 30%, en minä ainakaan veisi yritystäni enää pörssiin mistään hinnasta. Suomessa ei ole kovin montaa yritystä joka tekee tasaisesti yli 10% EBIT:iä vuodesta toiseen, joten käytännössä mahdollistitte päätöksellänne 7,5% verokannan kaikille pörssin ulkopuolisille firmoille.

  Hieman ihmetyttää että vasemmistoliitto on tekemässä tälläistä politiikkaa ja vielä enemmän ihmetyttää että kehtaatte mainostaa saavutettua tulosta otsikolla “osingot pantiin verolle”.

  Fakta on että nämä osinkotulot eivät myöskään tule valumaan kulutukseen Suomessa.

  t. Vesa

  • Janne 23.3.2013-11:59

   Hei,

   Tuohon Vesan kommenttiin sellainen tarkennus että se on tietenkin 8% yrityksen arvosta jonka voi jakaa nimellisellä veroprosentilla ei liikevaihdosta. Mutta tosiaan PE luku 10 paikkeilla on ihan normaali arvostus. eli jos 10% vuotuinen tulos arvoon nähden niin yritysveron jälkeen voi tuon 8% jakaa tosiaan minimaalisella verokannalla rajattomasti.

   Ja jos kommenttina on että harvan yrityksen arvo on kovin korkea, niin kirjanpitäjänä voin kertoa että se on ihan normaali käytäntö että perustetaan uusi yritys joka hankkii vanhan yrityksen osakekannan ja antaa vastineeksi omia osakkeitaan, samassa yhteydessä saadaan uuden yrityksen arvo määrittää aika vapaasti verottajan ohjeita noudattaen. Ja tuo 10x vuotuinen tulos on vielä hyväksyttävissä oleva arvonmääritys. Toisin sanoen mikä tahansa yritys jolla on varaa palkata noheva tilitoimisto, ei koskaan maksa osingoistaan tuota 7,5% enempää jatkossa.

   Vesalla hyvä pointti, täytyy sanoa että vasemmisto tainnut taas nukkua kehysriihessä.

 12. Esa-Pekka Kokkonen 22.3.2013-11:27

  Vasemmistoliitto on tainnut olla melko tiiviisti Jyrki Kataisen opissa hallituskaudella. Ainakin tiedottamisessa. Se, että opiskelijoiden jo ennestääkin heikkoa ja joidenkin lähes toivotonta asemaa ei enää lisää heikennetä, pidetään ja uutisoidaan suurena voittona! Sen sijaan, että opiskelijoiden asemaa olisi oikeasti parannettu, niin kuin ennen vaaleja lupailtiin.

  “Yksi merkittävimmistä riihen päätöksistä oli, että opintotuen rakenne säilyy nykyisellä pohjalla. Opintotuen perustan muodostaa jatkossakin valtion myöntämä opintoraha ja asumislisä, eikä ketään pakoteta ottamaan opintolainaa.”
  Korjatkaa toki jos olen väärässä, mutta saamieni tietojen mukaan, sosiaalivirasto edellyttää opiskelijalta opintolainan ottamista toimeentulotuen maksamisen ehtona. Näin oli ainakin helsingissä vielä viime vuonna, kun asiaa tiedustelin. Se siitä tasa-arvoisesta ja ilmaisesta opiskelusta tässä maassa.

  Arvon ministerin kannattaisi ehkä perehtyä vihreiden kärsimään vaalitappioon ja sen syihin. Tätä menoa sama tulevaisuus uhkaa vasemmistoliittoa. Opiskelijoiden tukien pitäminen nykyisellään ja ennen vaaleja lupailtu opiskelijoiden aseman parantaminen kun eivät ole samoja asioita vaikka miten tiedotettaisiin. Todellisuudessa, jos kerran vuosittaiset indeksikorotukset on jäädytetty, opiskelijoiden asema heikkenee vuosivuodelta.
  Tämähän on ihan päinvastaista mitä ennen vaaleja lupailtiin! Tätä faktaa ei ruusuparfymoitu tiedotus muuta mihinkään.
  Kannattaisi herätä todellisuuteen, ennekuin on liian myöhäistä! Kaunopuheisuus ja hyvät aikeet voivat toimia mediassa ja puoluekokouksissa, mutta todelliset äänestäjät haluavat konkreettisia toimia!

  Nimim. Tätämenoa entinen äänestäjä.

 13. Arvo Savela 22.3.2013-12:31

  Kovasti vaahtoot opiskelijoiden opintorehojenpuolesta. Minä en käsitämikseivät nyky-opiskejilat voi ottaa opintolainaa niin kuin mekin otimme ja maksoimme. Kaikki pitää saada ilmaiseksi-heti-mulle. Ajaisit niille edes jonkinlaista työvelvoitetta valtiota kohtaa kun me niiden opiskelunkin ja elämisen maksamme.
  Enkä todellakaan ole kanssasi samassa rintamassa hehkuttamassa yhteisöverojen laskua. Senkin maksamme taas me vähävaraiset.
  Myyt perkele koko köyhän kansan asian nuolemalla kokkareita, että saat olla muka vaikuttamassa.
  Häpeä

 14. Valtteri 22.3.2013-15:20

  Miks avoimen yliopiston ja aikuislukioiden opiskelijoiden katsotaan edelleen olevan eriarvoisessa asemassa, vaikka he opiskelisivatkin tutkintoa varten?

 15. Lassi Kurittu 22.3.2013-18:23

  Jos olen oikein uutiset (ja hallituksen naurettavan tiedotuspolitiikan) ymmärtänyt, tämä Paavon hehkuttama osinkoverotuksen tervehdyttäminen tarkoittaa sitä, että pörssin ulkopuolisten yhtiöiden osinkojen verotus on 7.5%. Siis naurettavat seitsemän ja puoli prosenttia! Eikä mitään (ylä)rajaa. Hävetkää. En kyllä aio olla jäsenenä sellaisessa puolueessa, joka on hyväksymässä tämmöistä ja puheenjohtaja vielä kehuu. Niin että adios, toverit.

  (Toivottavasti olen kuitenkin käsittänyt uutisoinnin väärin, eihän tämä uskottavalta tunnu.)

 16. jari 24.3.2013-01:57

  Miksi sinä vihaat meitä Suomalaisia piensijoittajia??
  Olen sijoittanut pörssiosakkeisiin ja takkiin on tullut kunnolla. Nyt sitten tulee vielä uusi rangaistusvero osinkoihin (19,6% –21%– 30%)
  Tällä verolla luovun piensijoittamisen tuomasta riskistä. Osinkovero muuten kohtelee eri sijoittajia eri tavalla aina 0% –> 30% välillä.
  Mitä Suomi voittaa jos piensijoittajia Rangaistaan heidän ottamasta riskistä??
  Ja miksi verouudistus suosii rikkaita ei julkisia osakeyhtiöitä??
  Piensijoittaja on duunari joka laittaa osan palkasta ns. sukanvarteen tai sijoitaa esim. pörssiin ja tukee näin Suomen teollisuutta.
  Miksi tästä halutaan päästä eroon??
  ja kenen etua oikein ajat??
  Suursijoittajien, Pankkien, Ulkomaalaisten rahastojen, Rikkaiden??
  Veikkaan, että osinkoveromuutoksella valtion (Suomen) osinkoverosaatavat tulevat laskemaan huomattavasti (osingot valuvat ulkomaille).

  Terveisin
  Huolestunut ja pian ex. piensijoittaja

 17. Aila Hara 26.3.2013-13:12

  Miten te voitte istua Suomen oikeistolaisimmassa hallituksessa? Mahtaa hävettää, sietäisi ainakin.

  En voi enää äänestää teistä ketään.

 18. Jarmo Vermaja 28.3.2013-09:03

  Hyvä Paavo !

  Olen yksityisyrittäjä jo v. 1993 ja olen firmani ainoa työntekijä. Vuosien mittaan olen saanut kerättyä firmaan vähän netto-omaisuutta, jonka olen ajatellut korvaavan alhaisen eläkkeeni. Sinä puhut oikeudenmukaisuudesta. Onko mielestäsi oikein, että nyt reilun kymppitonnin verovapaasta osingosta maksan veroa tonnin verran. Samalla myös maksan kaksi kertaa Yle-maksun, yksityishenkilönä ja juridisena henkilönä. Firmani osalta en tiedä maksun suuruutta, mutta varmaan pari sataa menee taas aivan turhaan. Muuten tästä kymppitonnista olen jo maksannut n. 30% veroa aikaisemmin. 60000 € katto poistui, jotta rikkaat saavat tyhjentää pajatson vai luuletko naivisti rahojen jäävän firmaan. Ei kukaan niin tyhmä ole, että jättää tämän käyttämättä.Voin vai surkutella teitä päätöksentekijöitä. Terveisin. Jarmo

 19. Esko 30.3.2013-17:00

  Kokoomus vie ja Paavo vikisee. Paavon itku alkaa aina vasta sitten kun Jyrki on jo lyönyt nuijan pöytään. Köyhien rahoja ulosmitattiin taas huolella rikkaiden taskuun. Kuinka te kehtaatte? ja kyllähän te kehtaatte. Miksi te vielä roikutte Kokoomuksen kelkassa? Onko Arhinmäki se vasemmistolainen joka tuhosi puolueen, tällä menolla kaikki järkevät työtätekevät äänestäjät vaihtavat puoluetta. STX telakka sekoilu oli yksi naula vasemmiston arkkuun ja tässä hallituksessa mukanaolo niittaa kannen lopullisesti umpeen. Eurovaaleissa tavataan vuoden päästä, toivottavasti lähdette hallituksesta sitä ennen.

 20. harri 2.4.2013-14:55

  Hyvä Paavo!

  Osinkoverouudistus oli niin järkyttävä tulonsiirto rikkaille etten voi oikein uskoa sitä todeksi. Kuulisin mielelläni miksi näin meneteltiin. Täysin älyvapaan retoriikan lasketteleminen tyyliin “tässä maassa ei enää makseta verovapaita osinkoja” on syytä nyt unohtaa.

 21. Jouni Osmala 2.4.2013-19:11

  Se että investointeja varten pitäisi alentaa veroprosentteja on aika iso ongelma.
  Virossa investointeja ei veroteta toisin kuin Suomessa. Suomessa verotetaan sekä yrityksen kasvattamiseen ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen käytettyjä rahoja täsmälleen samalla prosentilla kuin niitä rahoja joita yrityksestä jaetaan omistajille. Miksei yritysveron alennuksen SIJAAN olisi siirretty investoinnit verolliselta puolelta verottomalle puolelle laskennassa? Tällöin veroalennus ois ollut sama tai pienempi mutta vaikutus ois mennyt 100% työllistämiseen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *