Nuorisojärjestöjen rahoituksessa on kyse kokonaisharkinnasta

Kirjoitettu Paavon blogi

Nuorisoasioista vastaavana ministerinä päätin tammikuussa kokonaisharkinnan tuloksena jättää kaksi kristillistä nuorisotyötä tekevää järjestöä vaille valtion tukea kuluvana vuonna. Olen saanut tästä asiasta palautetta, joka on ollut valtaosin myönteistä. 

Julkisuudessa on kuitenkin ollut myös kriittisiä kannanottoja. Näissä kannanotoissa minua on moitittu suvaitsemattomaksi ja syytetty sanan- ja uskonnonvapauden rajoittamisesta. Tämä kritiikki on vain vahvistanut näkemystäni siitä, että olen toiminut oikein. 

Ilmoitin jo viime vuoden puolella nuorisojärjestöille pitämässäni puheessa sekä puheesta tehdyssä ja laajasti levinneessä tiedotteessa, että nuorisolain lähtökohtien, kuten monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, tulee olla ratkaisevia tekijöitä sekä valtakunnallisten nuorisojärjestöjen että nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminnan rahoittamisessa ja arvioinnissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka esimerkiksi levittävät maahanmuuttovastaisuutta tai suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin tai eivät ilmaise kantaansa näihin kysymyksiin selkeästi. Se etteivät kyseiset järjestöt saa tänä vuonna tukea, liittyy kokonaisharkintaan. Osana tätä harkintaa oli Älä alistu -kampanja, jossa annetaan ymmärtää, että homoseksuaalisuudesta voi “eheytyä”. Mutta se ei ole ainoa syy. 

En ole päätökselläni rajoittamassa kenenkään sanan- tai uskonnonvapautta, jotka ovat perustuslaillisia oikeuksia. Omituinen käsitys on se, että suvaitsevaisuutta olisi suvaita vähemmistöjen syrjimistä tai sananvapauden mittari on se, saako joku järjestö valtiolta tukea. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu teoistaan ja sanomisistaan. 

Olen valitettavasti joutunut leikkaamaan suuren järjestöjoukon avustuksia, koska hallitus on sitoutunut säästöihin niissä. Tällaisia säästöpäätöksiä tehtäessä pitää erityisen tarkasti harkita, täyttävätkö järjestöt nuorisolain kriteerit. 

Päätös ei suinkaan koske kaikkia kristillisiä järjestöjä. Tällaista kategorista päätöstä ei ole tehty, päinvastoin. Päätös koskee vain yksittäisiä järjestöjä. Todettakoon, että edelleen noin viidesosa tuen saajista kuuluu kristillisten järjestöjen kategoriaan. Ja hyvä on myös huomata, että kyseisiltä järjestöiltä on evätty tuki myös Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien toimesta.

Kommentteja (66)
 1. Jaakko Joki 9.2.2012-10:07

  Viimeinen argumentti on köykäisyydessään huvittava: kulttuuriministeri ottaa ohjeita muutamalta hassulta kulttuuriliberaalilta kirkkovaikuttajalta, joita valitsemassa oli vaivaiset 13,4% kaikista äänioikeutetuista, kirkkoon kuuluvista Helsingin hiippakunnassa. Ei kovin vakuuttavaa.

 2. Marianne 9.2.2012-10:34

  Arhinmäki ei ole mitään muuta kuin täysin oikeassa! Hienoa!

  • Jari Nurmi 10.2.2012-10:17

   Arhinmäki on asiassa aivan oikeassa. On uskomatonta, miten tietyt, jopa kirkolliset tahot säestävät yhteiskuntamme syrjittyjen ja kiusattujen ahdinkoon ja häpeään saattamiseksi.

   Jari

  • Turka 13.2.2012-14:10

   Ministerin päätös on häpeällinen esimerkki siitä, kuinka ministerin arvovallalla toimitaan ajatuspoliisina, ja määritellään suvaitsemattomaksi ja rasistiseksi kaikki, jotka ovat kanssaan eri mieltä.

   Se, voiko homoseksuaali kokea “eheytymisen”, on empiirinen kysymys, ei poliittis-ideologinen. Miksi arvon ministeri ei osaa pitää politiikkaansa erossa tieteestä?

 3. Jyri Soria 9.2.2012-11:20

  Jos nämä ryhmät eivät täyttää nuorisolakia, silloin niitä pitäisi viedä oikeuteen… valitettavasti Paavo tiedät hyvin, että ne täyttää sen kriteerit, sen takia ainoa vaihtoehto sinulle oli rajoittaa niiden tukea. vaikka olisi mielivaltaisesti. Sinun mukaasi nämä ryhmät “syrjivät vähemmistöjä”. Tiedät, että se ei pidä paikkansa. Älä alistu -kampanjassa tarkoituksena oli osoittaa, että homoseksuaalisuudesta voi eheytyä, mikä on tieteellinen tosiasia. Miksi mies voi halutessa tulla naiseksi (trans), mutta homolle ei voi tarjota mahdollisuutta tulla heteroksi? Monet homot eivät ole homoseksuaaleja syntymästä, ja jos he haluavat yrittää tulla heteroksi, heitä täyttyy kunnioittaa. Jos tämä on syrjiminen, miksi ei sama voi sanoa niistä kampanjoista jossa raamattuja vaihdetaan pornolehdillä? Eikö sen idea on sama “hihulismisuudesta voi eheytyä”? Mutta sellaiset ryhmät saavat edelleenkin runsaasti tukea….
  Lopuksi haluan korostaa, ettei ole totta että avustuksen leikkaamista koskisi vain älä alistu kampanjan kannattajia. Se koskee systemaattisesti kaikki kristilliset ryhmät. On totta, että ei-kristillisille ryhmille annetut avustukset ovat laskeneet 8%… mutta kristillisille ryhmille annetut avustukset ovat laskeneet 60 prosentilla (24 prosentilla jos ei kansanlähetystä oteta mukaan). Paavo, kyllä kansa tietää.

  Lopuksi muistutan, että sinun blogissasi “tarkastaminen” on spämmin estämiseksi… toivottavasti et pidä spämminä toisinajattelua.

 4. Matti Hernesaho 9.2.2012-11:36

  Ministeri Arhinmäki, Islamilainen neuvosto sai tukea. Vastaavatko he homo-kysymykseen selvemmin ja “oikeammin”, kuin slef?

 5. Matti Matero 9.2.2012-11:49

  Maahanmuuttovastaisuutta? Mitä ihmettä. Nyt on hra Arhinmäki aivan pimennossa.

 6. jori 9.2.2012-12:14

  Entäs nämä muslimit? Millainen on heidän suhtautumisensa tasa-arvoon esim. seksuaalisten vähemmistöjen osalta?
  Tätä on kyselty ja vastauksia ei ole kuulunut….

 7. Hanna-Lea Ahlskog 9.2.2012-12:14

  Paavo, hei, suhtautuuko Suomen Islamilainen neuvosto mielestäsi seksuaalivähemmistöihin myönteisesti ja ilmaisee kantansa selvästi? En suinkaan usko, että kohtelisit eri uskontoihin eriarvoisesti, joten tämä kohta ihmetyttää.

  Olet ihan oikeassa siinä, ettei tukipäätökset ole mikään uskonnonvapauden mittari. Käsitys siitä, että rajoitat tässä uskonnonvapautta lienee syntynyt siitä, että väität julkisuudessa näiden kristillisten järjestöjen toimineen nuorisolain vastaisesti, mikä on aika vakava syytös.

 8. Pekka Mäkinen 9.2.2012-12:23

  Homoudesta voi todellakin eheytyä, eli olet tässä täysin hakoteillä.

  Muutaman asiantuntijan näkemys:

  Warren Gadpailen: ‘2/3 hyvin muutokseen motivoituneista homoista voi kokea aidon muutoksen’.

  Judd Marmor: ‘Muutos on mahdollista osalle (20 -50%) hyvin motivoituneista mies- ja naishomoseksuaaleja.’ Todettakoon että Judd Marmor oli vuosia Amerikan psykologisen yhdistyksen presidenttinä, ja pääarkkitehtina, kun homoutta poistettiin sairausluokituksesta, joten hänen luulisi tietävän mitä puhuu.

  Gerard van den Aardeweg: ‘Kaksi kolmasosaa saavutti tilan jossa homoseksuaaliset tunteet ilmenivät harvoin tai olivat kokonaan kadonneet’.

  Bieber: ‘Erityisesti nuoruusvuosina näyttää olevan mahdollista että hoidossa olleista homoista 1/3 -1/2 tulee heteroseksuaaleja’

  Psykological reports-lehti (2000,86, july)raportoi homoista, joista 2/3 oli kokenut eriasteisia muutoksia terapian ja/tai sielunhoidon avulla.

  Tri Robert Spizer, tutkittuaan useita (200) muutoksen kokeneita homoja, näkee, että muutos voi olla mahdollista ja aitoa.

  Tutkijat Pillard ja Byne näkevät että homous ei ole synnynnäistä, vaan seurausta vääristyneistä ihmissuhteista.

  Erik Ewalds joka on vuosikymmeniä hoitanut homoja, toteaa että homous johtuu kasvutraumoista. Hän on menestyksellisesti hoitanut kymmeniä homoja.

  Amerikan ex-gay ryhmä kysyi (1998) muutosterapian tuominneelta Amerikan psykiatriselta yhdistykseltä: ‘Miten selitätte 20 000 entistä homoa?’

  Muutama vuosi sitten eräs tangoprinssimme kertoi julkisesti muuttuneensa homosta heteroseksuaaliseksi.
  Myös Ari Puonti on julkisesti puhunut eheytymisetään.
  Suomessa on paljon muuttuneita, mutta kaikki eivät vain halua tulla julkisuuteen, koska tietää vastustuksen.

  On todella ikävää jos ja kun homoilta viedään vapaaehtoinen mahdollisuus muuttua, ja painostetaan pakkohomouteen.

  Eheytymisestä on myös suomalainen tutkimus:

  Minna Lappalainen
  Opinnäytetyö, kevät 2009 Seksuaalisen eheytymisen kokemuksia /Homoseksuaalisuuden muutoksen kokemuksia

  Tutkimuksessa kävi ilmi, että seksuaalinen
  eheytyminen homoseksuaalista heteroseksuaaliksi on mahdollista.

  http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Jarvenpaa2009/78dfcf_JRVENP_LAPPALAINEN_2009.pdf

 9. Antti Putaala 9.2.2012-13:11

  Edelleenkään nämä tukien myöntämisperusteesi ovat ristiriidassa sen kanssa, että suomen islamilainen yhdyskunta sai tukea. Islamin lain mukaanhan homoseksuaalisuudesta seuraa kivittäminen. Eli miksi toinen homoseksuaaleihin kielteisesti suhtautuva uskonnollinen järjestö saa tukea, mutta toiset ei?

 10. Sonja Falk 9.2.2012-13:13

  Sanavapautta tosiaan on tärkeää käyttää vastuullisesti. Sitä tärkeämpää se on, mitä korkeammassa asemassa lausuntoa antava henkilö on. Arhinmäen väite, että kristilliset järjestöt olisivat maahanmuuttovastaisia, on täysin perusteeton ja asiantuntematon. Lausuntojen olisi hyvä pohjautua edes joltakin osin tosiasioihin, mielellään kokonaan. Kristillisten järjestöjen tilaisuuksissa ja tapahtumissa joukko on värikästä, ja pelkällä suomen kielellä pärjää harvoin. Esimerkiksi Kansanlähetys tekee maahanmuuttajatyötä muun muassa Kansanlähetysopiston maahanmuuttajalinjan kautta. Vuosittainen suurin KL:n nuorten tapahtumakokonaisuus Life-taideleiri ja Nuorten Kesä, ovat kansainvälisiä tapahtumia, joissa toinen pääkieli on englanti. Kansainvälisen seurakunnan rippikoulut (maahanmuuttajien rippikoululeiri) toteutetaan yhteistyössä juuri Kansanlähetyksen kanssa.

  Ystävällisin terveisin,

  Sonja Falk

  • Pertti 10.2.2012-11:50

   Missä kohtaa Arhinmäki sanoo kristillisten järjestöjen olevan maahanmuuttovastaisia? Hänhän toteaa, ettei “Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka esimerkiksi levittävät maahanmuuttovastaisuutta”.

   Lukutaito on arvokas asia.

 11. Timo Pöyhönen 9.2.2012-13:26

  Tarkoittaako tämä siis, että Kansanlähetyksen ja Slefin tekemä nuorisotyö ei nauti valtiovallan suojelusta vaan on luonteeltaan ei toivottavaa?

  • Marjaana 12.2.2012-15:11

   Pertti luetun ymmärtäminen on myös arvokasasia. Se joka levittää maahanmuuttovastaisuutta on myös maahanmuuttovastainen, vai kuinka?

 12. Samuope 9.2.2012-13:33

  En ole ennen tiennytkään, että mitä enemmän huonoa palautetta tulee niin sitä parempi päätös on ollut. Rahaa kuitenkin sai Islamilainen yhdistys. Käyttekö kysymässä heiltä kantaa esim. homokysymykseen tai naispappeuteen tai naisen oikeuksiin? Tämä päätös oli mielipiteen ja uskonnonvapauden rajoittamista. En ymmärrä perustetta, että homoseksuaalisuudesta ei saa eheytyä. Mitä kerrot kaikille heille uskovaisille homoille, jotka haluavat pysyä Raamatun sanassa ja joko pyrkiä eheytymään tai elämään yksin. Siinä olisi teille todellinen vähemmistö. Mikään varteenotettava tutkimus ei kiellä eheytymisen mahdollisuutta tai sen vaarallisuutta ja Anni-tapauksessa se oli henkilön oma kokemus, joka nyt siis kielletään.

  Vasemmisto on Suomessa ilmeisesti sitten se ajatuspoliisi vanhaan kommunistiseen malliin. Oma tapa ajatella on siis ainoa oikea, mutta sehän ei ole suvaitsevaisuutta vaan konsensuspolitiikkaa. Näyttääkin siltä, että esim. Perussuomalaiset ovat todellisia suvaitsevaisuuden lähettiläitä verrattuna vihervasemistoon Suomessa. Te olette ottaneet tasa-arvon käsitteen omiin käsiinne ja päätätte näköjään mikä on tasa-arvoa ja mikä ei. Homokysymys on täysin eettinen kysymys, jota ette tieteellä voi määrittää. Miten perustelette, että oma mielipiteenne on ainoa, joka saa kukoistaa. Eihän esim. homojen adoptio-oikeus ole tasa-arvoa kun miehet eivät lapsia saa keskenään tehtyä. Onko tasa-arvoa, että saan käyttää naapurin bemaria kun itselläni ei ole varaa. Teidän tavallanne ajatella on.

  • Marjaana 12.2.2012-15:21

   Olen kollegan kanssa samaa mieltä. Arhinmäen olisi syytä nyt kyllä mennä takaisin lukioon ja lukea kirjansa uudelleen. Perusteesi ovat kyllä niin läpinäkyvän puolueelliset, että et voi niitä perustella muuta kuin suvaitsemattomuudella. Kaiken lisäksi et ole lukenut edes nuorisolakia. Mikäli kamppanja olisi ollut lain vastainen, niin seuraamukset olisivat varmasti olleet sen mukaiset. Vähin mitä voisit tehdä, on niellä vasemistolainen ylpeytesi ja pyytää anteeksi käytöstäsi.

 13. Tommi Kinnunen 9.2.2012-14:06

  Vaikka en vasemmistoa äänestäkään, kunnioitan suuresti Arhinmäen päätöstä ja perusteita. On jo aika että valtio on suoralinjaisesti omien periaatteittensa takana. Johan perustuslain 1. luvun eka pykäläkin velvoittaa oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

 14. Saila Sirkkala 9.2.2012-15:09

  Alkaisi olla aika Suomessa(kin), että valtio ja kirkko erotettaisiin toisistaan. Valtio tukekoon puhtaasti maallisia toimintoja ja kirkkoa tukekoon ne, jotka niin haluavat.

  Vältyttäisiin näiltä kiistoilta.

  Kulttuuriministerin päätöksiin sinänsä en ota kantaa, mutta tämä valta hänelle tässä maassa on suotu, joten toki hänen sitä kuuluu käyttää.

  • Marjaana 12.2.2012-15:25

   Saila olen kanssasi samaa mieltä, että kirkolta pitäisi poistaa veronkanto-oikeus. Toivottavasti se tapahtuu pian. Muuten tämä riitely ei tosiaan lopu kosaan. Kulttuuriministerillä on toki oikeus käyttää valtaa mutta ei sitä valtaa hänelle ole siksi annettu, että sitä käytetään väärin ja epäoikeudenmuaisesti.

 15. 16v tyttö 9.2.2012-15:19

  Jos tulisit itse tutustumaan Kansanlähetyksen toimintaan, et voisi kutsua sitä suvaitsemattomaksi! Esimerkiksi Ryttylässä järjestettävissä tapahtumissa yhteishenki, reiluus ja suvaitsevaisuus huokuvat. Kaikki hyväksytään juuri sellaisina kuin he ovat. Maahanmuuttajiakin on eikä kukaan ole heitä kohtaan syrjivä. Olen saanut oman itsetuntonikin parantumaan ja en ole koskaan kokenut itseäni huonommaksi ihmiseksi kuin kukaan muukaan siellä(Olen ollut/Olen koulukiusattu joten merkitys on todella suuri minulle). Voit uskoa kuinka paljon pahaa mieltä se minulle aiheutti, että heitä ei tueta työssä joka on minun kuten todella monen muunkin tärkeä osa elämää ja sosiaalista tukiverkkoa!
  Perusteet millä päätös oli tehty, eivät vakuuttaneet minua, sillä niitähän ei oikeastaan edes ollut vai kutsutko kokonaisharkintaa perusteeksi? Miksei Seta:n nuorisotyö joutunut tämän kokonaisharkinnan alle? Sehän sai huomattavan summan tukea leikkauksista huolimatta!
  Lisäksi, miten voitte sanoa, että vain nämä järestöt ovat tätä mieltä seksuaalivähemmistöistä (Älä alistu-kampanja ei mielestäni myöskään huokunut sitä että homot olisivat huonompia ihmisiä vaan kertoi ettei ole pakko jäädä homoseksuaaliksi jossei sitä itse halua), oletko kenties kysynyt asiaa joka ikiseltä nuorisojärjestöltä vai miten muutenkaan voit vedota siihen perusteena?

 16. Matias Salmi 9.2.2012-15:38

  Ministeri Arhinmäen mukaan on ilmeisesti hyvä, että homoseksuaalista elämäntapaa pidetään yhtä tuettavana kuin heteroseksuaalistakin. Tämä tarkoittaa sitä, että Setalle annettava tuki on täysin loogista tämän periaatteen mukaan, sillä siinä tuetaan henkilön identiteetin kehitystä haluttuun suuntaan.

  Miksi kuitenkaan ei ole Arhinmäen mukaan suotavaa, että homoseksuaali henkilö, joka haluaa OMASTA TAHDOSTAAN mennä heteroseksuaaliseen suuntaan, ei tule saamaan tukea omaan asiaansa. Onko Seta:n näkemys ministerille arvokkaampi. Lisäksi on fakta, että heteroista voi tulla homoseksuaaleja ja toisinpäin, ilman, että tällaisia järjestöjäkään olisi.

 17. Tatu 9.2.2012-15:40

  1) “Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka esimerkiksi levittävät maahanmuuttovastaisuutta…”
  Lähteitä maahanmuuttovastausuudelle? SEKL tai Suomen ruotsinkielinen evankeliumiyhdistys eivät ole syrjineet maahanmuuttajia eikä edes media ole päässyt antamaan järjestöistä sellaista kuvaa.

  2) “tai suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin”
  Järjestöt eivät ole olleet syrjimässä homoseksuaaleja millään tavalla. Homoseksuaalinen taipumus on eri asia kuin homoseksin hajoittaminen tai esiaviollinen seksi. Homoseksuaaleiksi itseään kutsuvat ovat täysin samalla viivalla muidenkin “syntisten” kanssa.

  3) “tai eivät ilmaise kantaansa näihin kysymyksiin selkeästi. ”
  Suomen ruotsinkielisen evankeliumiyhdistyksen tukien eväämiseen tämä taisi olla ainoa peruste. Kyseinen järjestö ei ole ollut millään tavalla mukana “Älä alistu!”-kampanjassa eikä ole antanut myöskään kantaantaansa homokysymykseen (heiltä ei ole sitä kysytty). Ilmeisesti toivottu kannannotto olisi ollut kaiken yhteistyön lopettaminen Nuotta-lehden tukijoiden kanssa. (“Älä Alistu!”, nuorten itse ideoima kampanja julkaistiin Nuotta-lehden verkkosivuilla. Kampanjassa “Anni” kertoi oman todistuksensa uskoontulostaan ja siitä miten hänen entinen elämänsä ja suhde tytön kanssa päättyi) Käsitys “homovastaisuudesta” tuli ilmeisesti Vantaan seurakunnilta joka ei ole ollut tekemisissä järjestöjen toiminnassa.

  4) “En ole päätökselläni rajoittamassa kenenkään sanan- tai uskonnonvapautta, jotka ovat perustuslaillisia oikeuksia. ” -Ilmeisesti kuitenkin nuorten itse kertoma tarina omasta uskoontulostaan oli liikaa, tarpeeksi jotta kaikilta mahdollisilta lehteä tukeneilta järjestöiltä vietäisiin tuki.

  5) “Olen valitettavasti joutunut leikkaamaan suuren järjestöjoukon avustuksia, koska hallitus on sitoutunut säästöihin niissä. Tällaisia säästöpäätöksiä tehtäessä pitää erityisen tarkasti harkita, täyttävätkö järjestöt nuorisolain kriteerit” Jos järjestön toiminta ei täyttäisi nuorisolain kriteerejä, se ei voisi toimia. Opetusministeriö jakaa tukia myös Muslimijärjestöille jotka eivät ole myöskään “ilmaisseet kantaansa homokysymykseen riittävän selkeästi”.

  Toivon ettei erimielisyys ole tarkastajan mielestä roskapostia.

 18. Ville Virjo 9.2.2012-15:45

  Hienoa Paavo! Hyvin perusteltu päätös. Ei valtionapu ole mikään “jokajärjestön oikeus”, valintoja on pakko tehdä ja perustelut ovat maalaisjärjen mukaisia.

  Olla asioista jotain mieltä on yksi asia. Toinen on valtion tuen piirissä olevana kampanjoida eheytymisestä. Se on törkeää ja hyvä että todetaan ettei tällainen ole hyväksyttävää.

  • Marjaana 12.2.2012-15:34

   Anteeksi Ville Virjo, mutta en ymmärrä kommenttiasi. Sinun mielestäsi on ihan sama mitä valitaan kunhan valintoja tehdään. Siis kristilliseltä nuorisojärjestöltä tuet poissa, vaikka ne tekevät hyvää työtä nuorten auttamiseksi. Annetaan tuki islamisteille, jotka eivät tee meidän nuortemme hyväksi muuta kuin käännyttämistyötä. Hyvä Ville Virjo tutustu ensin asioihin ja anna sitten siunauksesi. Parasta olisi kun otettaisiin tuet poissa tasapuolisuuden nimissä kaikilta järjestöiltä myös urheilu yms
   . nuorisojärjestöiltä. Minä en ainakaan halua, että minun verorahojani käytetään mihinkään muuhun kuin terveydenhuoltoon. Siitä hyödymme kaikki.

 19. Nina Nuorgam 9.2.2012-15:51

  Olin onnistuneesti seurakunnan jäsen noin 36 vuotta ja kyseenalaistamatta suht tyytyväinen sanomaan, mutta muutama vuosi sitten päätin erota kirkosta. Syy oli yksinkertainen. Lapsuudessa minua muistutettiin siitä kuinka muita ei tulisi tuomita mihinkään ryhmään, taustaan tai edes peiliin katsomatta. Valitettavasti mediassa kommentoivat ja tuomitsevat seurakuntalaiset ovat kuitenkin ottaneet Jumalan ohjat käsiisnä ja ovat sitä mieltä, että pelkästään seurakunnan jäsenenä heillä on oikeus tuomita muita. Heistä tuli samalla lääkäreitä, henkiparantajia ja tiedemiehiä. Jos jokainen seurakuntalainen oikeasti tuntisi jonkun väheksymäänsä ryhmään kuuluvan henkilön ja hänen taustansa ei tätäkään keskustelua tarvitsisi käydä. Ensimmäisen käskyn ymmärtämisestä on tullut pakanoiden ja kristittyjen suuri keskustelunaihe raamatun antamista perusopeista huolimatta. Meidän ei siis tulisi kuunnella seurakuntalaisten mielipiteitä, parannuskeinoja, teorioita tai mitään muutakaan päätäkäännyttäävää sanaa vaan sitä sanaa mitä raamatussa sanotaan.

  Nyt pakanaelämäni aikana silmäni ovat auenneet syvällisemmin myös ei niin kristilliseen ajattelutapaan. Kuolemansairaat eivät parane rukouksella eikä tieteellä. Lapsuuden minäkuvansa menettäneiltä ei korjata käytösongelmia rukouksella eikä tieteellä. Se muisto kulkee läpi koko elämän ja geneettisiä ominaisuuksia, kuten ujous/rohkeus, kauneus/rumuus tai homous/heterous ei korjata sormea osoittamalla ja väkisin tuomitsemalla. Mitä tervettä/sairasta mielihyvää saatte uskoessanne, että käskyttämällä ja tuomitsemalla saisitte maailman homot heteroiksi. Ettekö voisi rakastaa heitä sellaisina, kuin ovat syntyneet?

  Arhimäki on hyvin perustellut kantansa.

  Mutta lupaan teille hyvät seurakunnassaolijat liittyä kirkkoon takaisin heti kun ne sormellaosoittajat on parannettu.

  • S 10.2.2012-15:53

   Valitettavaa on, että kokemuksesi uskovista on negatiivinen.. Jos uskovat käyttäytyvät väärin, eivätkö hekin ansaitse armon vääristä teoistaan? Puhut tuomitsemista ja Jumalan paikan ottamista vastaan, mutta itsekin puhut kuin tietäisit totuuden. Itse oon nähnyt sairaiden paranevan rukouksella ja ihmisten paranevan masennuksesta Jumalan rakkauden voimasta – nyt kun luet tämän voit sen uskoa, tai et – vain siitä on kyse. Miten saatat sanomisillasi kylvää ihmisiin epäuskoa, edesauttaa sitä etteivät hakisi lohtua Jumalalta? Sitäpaitsi olen kyllästynyt ihmisiin, jotka ikään kuin “kiristämällä” kirkkoa jäsenyydellään saisivat jotain aikaiseksi.

 20. Kyuu Eturautti 9.2.2012-16:55

  Ohessa tiivistelmä siitä mitä kirjoitin Aamulehden blogivastauksena.

  Paavo-setä, jos tietäisit vähän nuorison harrasteista tai kulttuuritoiminnasta, tietäisit että yhdistyksistä järkyttävässä enemmistössä on selvä mielipide ym. asioihin: ihan sama! Olen ollut mukana lukemattomissa tällaisissa yhdistyksissä kohta 15 vuotta eikä tuo ole kertaakaan muuttunut.

  Nämä yhdistykset ovat avoinna jäsenille, harrastajille, kiinnostuneille. Niissä ei katsota ihonväriä, kotimaata, seksuaalista suuntautumista, vaan halua toimia yhdistyksessä mukana. Me täällä kentällä, harrastuskentän ja nuorisoyhdistysten piirissä, tulemme mieluusti kertomaan toiminnasta ja kehittämään valtion läsnäoloa asiassa. Surukseni ilmoitan kuitenkin, että huolesi ovat turhia. Me olemme suvainneet erilaisia ihmisiä jo vuosikymmenten ajan ja aiomme niin tehdä vastakin. Ei siksi että politiikka vaatii, vaan siksi että se on täysin luonnollista ja välttämätöntä toiminnassamme. Meillä ei ole varaa tehdä politiikkaa.

  Anna meidän harrastaa. Se on tutkitusti todella tehokasta syrjäytymisen vastaista työtä.

  P.S. Varmasti eri jutut pätevät poliittisiin ja uskonnollisiin nuorisojärjestöihin, mutta ne ovat pisara valtameressä, käytännössä merkityksettömiä yhdistyskentän laajuudessa jos katsotaan jäsenten ja toiminnan määrää.

 21. Janne 9.2.2012-17:37

  Nuo islam-argumentit ovat epäonnistuneita, koska esimerkiksi yhtä lailla kristinuskon voidaan yleisesti sanovan olevan homovastainen pyhien kirjoitustensa mukaisesti.

  Jos tästä Suomen islamilaisesta seurakunnasta joku kärjekkäämpi ryhmä alkaisi ajamaan vastaavaa agendaa kuin mitä nyt tuelta evätyt kristityt niin kohtalo olisi sama.

  Ei tässä hyökätä kenenkään uskontoa vastaan vaan toimitaan yksinkertaisen epätieteellisen hölmöilyn vähentämiseksi. Jos tuon näkee loukkauksena omaa uskontoaan kohtaan niin ehkäpä se oma usko ja maailmannäkemys kaipaisi hieman lisäpohdintaa.

  • Marjaana 12.2.2012-15:40

   Janne ei varmaan kukaan kielläkkään, että eikö uskkovaiset syyllisty samaan kuin islamistitkin homokysymyksessä ja muussakin. Nyt on kyse vain tukien tasa-arvoisesta jakamisperusteesta. Mielestäni tuki ei kuulu kummallekkaan eikä millekkään järjestölle. Koko kulttuurin tukeminen verorahoilla on epäoikeudenmukaista siitä hyötyy vain pieni elitistien joukko. Maassamme on paljon tärkeämpiäkin kohteita tuettavaksi kuin kulttuuri. Harrastakoon jokainen omilla varoillaan.

 22. Jaana Ropponen 9.2.2012-17:45

  Jos ihminen kokee uskon muuttavan hänen seksuaalisuuttaan ja kokee muutoksen hyvänä, miksi ihmeessä siitä ei saisi kertoa julkisesti?? Miten se voi rikkoa kenenkään oikeuksia? Kyllähän tässä maassa saa kertoa kaikenlaisista muutoksista elämässään. Nyt on kyllä Arhinmäki väärässä niin lain, kuin terveen järjenkin valossa.

 23. Tomi 9.2.2012-18:30

  Eräiden toisten kristillisten järjestöjen ohella ministeriö myönsi nuorisotyöntukea Islamilaiselle neuvostolle (7000 euroa)! Ministeriöstä ei tullut mieleen jostain syystä kysyä heidän kantaansa homoseksuaaliseen käyttäytymiseen, “eheytymiseen” ja Anni -kampanjaan.
  http://uskonpuolesta.blogspot.com/2012/02/mitas-mina-sanoin-paavo-arhinmaen.html
  Linkitin Arhinmäelle olennaisimman kohdan tästä blogista.

 24. maarit hodju 9.2.2012-19:24

  Mutta sitähän sinä juuri teet…..olet niinku vähän puolueellinen….

 25. Hilla Ryösö 9.2.2012-19:40

  En kykene suhtautumaan ratkaisuunne millään tasolla myönteisesti. Olen käynyt Kansanlähetyksen tapahtumissa useamman vuoden, ja en voi myöntää sieltä löytyvän mitään ihmisarvoa loukkaavaa tai syrjivää. Tapahtumissa jokainen nuori on taustoista ja mielipiteistä riippumatta hyväksytty ja arvostettu. Minkäänlaista painostusta rajoitettuihin mielipiteisiin en ole kokenut koskaan, ennen kaikkea iloa ja riemua Raamatun seuraamisesta Jeesuksen loppumattomasta rakkaudesta käsin.

  Kansanlähetyksen toiminta on minulle nuorena todella tärkeää, ja uskon väärinkäsityksenne korjautuvan tutustumalla kyseisten järjestöjen toimintaan paremmin.

 26. Vi i Parkstad 10.2.2012-00:09

  Mitä vikaa on siinä että joku eheytyy homoseksuaalisuudesta tai siinä että tästä kerrotaan? Jos muutos on voinut tapahtua niinpäin että hetero muuttuu muuksi niin kai silloin muutos voi tapahtua toisinkinpäin eli niinpäin että muuttuu takaisin heteroksi, vai mitä? Onko tästä kertominen julkisesti nyt niin vaarallista että asiasta kertoneita pitää näin rangaista ja jättää ilman tukea? Tässähän vain nuori ihminen kertoo mitä juuri hänelle on tapahtunut. Salassako tapahtunut pitäisi pitää?

 27. Miska 10.2.2012-02:32

  Ministeri Arhinmäki mainitsee kirjoituksessaan Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien toimet.

  Piispainkokouksen selvitys kirkollisneuvostolle 2010, Parisuhdelain seuraukset kirkossa, vetoaa päättäjiin homoseksuaalien puolesta:

  “Osa homoseksuaaleista pitää omantuntonsa pohjalta oikeana elää sitoutumiseen perustuvassa ja yhteiskunnan vahvistamassa parisuhteessa. Osa pitää oikeana elää pidättyvyydessä. Jotkut tahtovat pyrkiä vapaaehtoisen terapian ja sitoutuneen vertaistuen avulla sisäiseen muutosprosessiin. Tärkeää on, että ketään ei leimata eikä eristetä, vaan jokaisen oikeutta toimia omantuntonsa pohjalta kunnioitetaan.”

  Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät näyttävät toimineen vastoin tätä vetoomusta tuomitessaan Nuotta-lehden Älä alistu! -kampanjan, joka nosti esiin sisäisen muutosprosessin mahdollisuuden, ja lopettaessaan taloudellisen tuen kampanjaan osallistuneilta järjestöiltä.

  Älä alistu! -kampanjavideossa kameralle selin esiintynyt Anni kertoi uskoontulon ja eheytymisen myötä kokeneensa seksuaalisessa suuntautumisessaan muutoksen biseksuaalista heteroksi. Kampanjan tavoite oli rohkaista elämänsä kanssa kamppailevia nuoria olemaan alistumatta yhteiskunnalliseen painostukseen arvokysymyksissä ja tekemään ratkaisunsa rohkeasti itse. Tuomiokapitulit ja Julkisen sanan neuvosto ovat tutkineet kampanjaa löytämättä siitä mitään syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

  Kampanja paljasti yhteiskunnan kapenevan suvaitsevaisuuskäsityksen ja osoitti todeksi kampanjan lähtöteesin: Suomessa on kova julkinen paine ajatella seksuaalieettisistä kysymyksistä tietyllä tavalla. Jos poikkeat poliittisesti korrektista yleisestä mielipiteestä, kaikkea sanomaasi voidaan vääristellä ja sinut voidaan julkisesti häväistä, kuten kävi Älä alistu! -kampanjaan osallistuneille ja sitä puolustaneille.

  Yhteiskunnassa on peräänkuulutettava aitoa suvaitsevaisuutta, joka kuuluu tasapuolisesti kaikille, sekä sellaista arvokeskustelua, johon jokainen voi osallistua omalla nimellään ja omilla kasvoillaan ilman häväistyksi tulemisen pelkoa. Myös Annin kaltaisten, vähemmistön vähemmistöön kuuluvien nuorten tulisi voida kokea itsensä hyväksytyksi omana itsenään, kokemuksineen ja näkemyksineen. Presidenttiehdokas Pekka Haaviston kannattajia lainaten, vielä Suomi ei ollut siihen valmis.

  Mutta kantaako kukaan huolta siitä, mitä kuuluu Annille kaiken kokemansa jälkeen?

 28. Juha 10.2.2012-07:57

  Paavo,
  kun Sinusta tuli ministeri, niin vannoitko käsi Raamatulla virkavalan: “Minä Paavo Arhimäki lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

  Jos näin teit, niin hiljenny hetki Jumalan edessä ja mieti onko omatuntosi puhdas nuorisojärjestöjen rahoituspäätöksen osalta. Mieti myös, mitä kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala päätöksestäsi ajattelee. Voit myös tutkia siitä samaisesta Raamatusta, mitä siellä kerrotaan homoseksuaalisuudesta.

 29. Esa Hyvönen 10.2.2012-08:00

  Hyvä ministeri Arhinmäki!

  Ongelmana ei liene sitoutuminen viisaisiin periaatteisiin rahaa jaettaessa, vaan se, että jaoitte rahaa järjestöille, jotka taatus eivät tue seksuaalisia vähemmistöjä kuten islamilainen nuortenjärjestö. Pussititte samalla perusteella kaksi muuta. Missä on päätöksen tekonne logiikka? Joko päätöksenne on syrjivä tai suvaitsematon, jos esittämäsi kriteerit ovat aidosti valintasi perusta.

 30. Jukka 10.2.2012-10:07

  “Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka esimerkiksi levittävät maahanmuuttovastaisuutta tai suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin tai eivät ilmaise kantaansa näihin kysymyksiin selkeästi.”

  Kysyppä joka ikiseltä muslimijärjestöltä, mitä mieltä ovat sitten Homoudesta ennen kun jaat niitä rahoja. SELKEÄ KANTA halutaan!

 31. Jari H 10.2.2012-10:31

  Herra Ministeri,
  Johdonmukaisuutta päätöksiin, please. Millä perustelette tuen Islamistiselle yhdyskunnalle?

  • Pertti 10.2.2012-13:34

   Vain kaksi kristillistä järjestöä jäi ilman tukea. Eivät siis kaikki. Yksi Islamilainen järjestö sai tukea. Se ei ole tietääkseni järjestänyt missään homoseksuaalisuutta vastustavia kampanjoita.

   Koska siis kristilliset järjestöt saivat rahaa, niin on oikein, että myös islamilainen järjestö saa tukea.

 32. Jaakko Paakkanen 10.2.2012-11:33

  Jo moneen kertaan on esiin noussut muslimien ja kristittyjen epätasa-arvoinen kohtelu avustuksia jaettaessa. Se on kysymys joka on sinun kohdattava pian, jos haluat säilyttää uskottavuutesi.

  Kompromissiehdotus: Kun kerran kantasi on, että “Opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi olla mukana tukemassa järjestöjä, jotka — suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin”, on tällä perusteella uskallettava peruuttaa jo myönnetty tuki Islamilaiselta neuvostolta. Talouden ollessa tiukalla se lienee helpoin tapa korjata tilanne edes jossain määrin kaikkia osapuolia tyydyttäväksi. Toki siitäkin voi nousta haloo, mutta eikö ihmisen pidä seistä periaatteittensa takana myös niissä päätöksisssä jotka eivät ole trendikkäitä ja itselle poliittisesti suotuisia?

 33. Pertti 10.2.2012-11:41

  Aivan oikeaa toimintaa ministeri Arhinmäeltä. Ei ole kysymys siitä, voisiko homoseksuaalisuudesta nk. “eheytyä”. Voisi kysyä miksi pitäisi “eheytyä” jostakin, mikä on aivan luonnollista eikä kyseessä ole sairaus. Eheytys on silkkaa puoskarointia.

  Kyse on siitä, että nämä järjestöt toitottavat homoseksuaalisuuden olevan nk. syntiä, eivätkä hyväksy seksuaalista tasa-arvoa.

  • Marjaana 12.2.2012-15:55

   Älä hyvä mies puhu potaskaa. Jos joku haluaa eheytyä, niin ei sinulla ole mitään oikeutta kysyä miksi pitäisi. Se on jokaisen oma asia.

 34. H 10.2.2012-12:45

  Loppujen lopuksi kaiken takana on kuitenkin raha. Paavo teki hyvin selväksi, ettei tukia voi kaikille antaa, joten kehittävämpää olisi keskustella millä perusteilla niitä pitäisi sitten evätä.

  Tällä hetkellä keskustelu täällä ja muualla verkossa vaikuttaa itkupotkuraivareilta ”yhyy, mäkin haluan ku toikin sai”

 35. S 10.2.2012-15:41

  Unohtakaa kaikki noi monimutkaisuudet, vaan miettikää vain sitä, että jos joku homo onkin eheytynyt heteroksi (itsekin tunnen muutaman) – hänellä ei ole paljoa sanavaltaa koska jostain syystä se vain pitää sulkea pois. Älä alistu -kampanja oli huonosti toteutettu, mutta kannatan äänioikeutta niille, jotka ovat eheytyneet – se on tasa-arvoa.

 36. Miska 10.2.2012-15:59

  Kaiken tapahtuneen jälkeen, myös Arhinmäen reagoitua, Älä alistu -kampanjan Annille on käynyt päivänselväksi, että hänen kokemuksensa on paha ja väärä. Hänen olisi pitänyt olla hiljaa, koska hänellä ei ole oikeutta puhua, ja jos hän puhuu, siitä koituu kaikille jotain ikävää.

  Näyttää siltä, että on suotavaa tulla kaapista homona mutta ei heterona. Voit olla keski-ikäinen perheellinen mies, kun myönnät kaikkien yllätykseksi olevasi homoseksuaali tai väärä sukupuoli, ja yhteiskunta hyväksyy sen glorifioiden rohkeuttasi. Sellaiselle myös ministeri Arhinmäeltä löytyisi ymmärrystä ja tukea. Mutta jos olet nuori bi-tyttö, joka uskaltaa väittää, että katsoo enää vain poikia sillä silmällä, niin auta armias!

  Ministeri Arhinmäki, loukkaat käsitystäni oikeudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

 37. Jarmo 10.2.2012-16:38

  “Olen saanut tästä asiasta palautetta, joka on ollut valtaosin myönteistä”
  Laskutaito kateissa? Logiikka kateissa? Ainakin näissä kommenteissa palaute on valtaosin kielteistä. Ja jos se mielestäsi on ollut valtaosin myönteistä, niin miten ihmeessä sitten kritiikki voi silloin vahvistaa, että olet toiminut oikein.

 38. Tomi 10.2.2012-22:41

  Pertille: Minusta oikeudenmukaista olisi ollut Arhinmäki olisi kysynyt Islamilaisen neuvoston kantaa ennen tuen myöntämistä.
  Jos heillä on sama kanta homoseksuaalisuuteen kuin SLEY:llä (kuten oletan), niin silloin heitäkään ei pidä tukea.

 39. jarikankkunen 11.2.2012-01:35

  Täällä puhutaan koko ajan vaan niistä tai noista (homoista ta islamin uskoisista). Minun mielestäni pitäisi muistaa, että puhutaan koko ajan ihmisistä, ja ihnisyyden mittarina ei saa olla uskonnollisuus/sen puute homous/heterous, vaan jokainen ihminen pitäisi nähdä IHMISENÄ.

  Ålkää koskaan vihatko ketään, edes niitä jotka ovat kansanne eri mieltä. Vaan rakastakaa rohkeasti kaikkia ympärillänne olevia. Ei niitä vaan kaikkia. Ihmisyys pitää olla kaiken perusta.

  Luotetaan vaan yhteiseen huomiseen.

 40. Petri Klemola 11.2.2012-06:56

  Voi teitä ministeri Arhinmäki. Te sorrutte selittelemään mitä ihmeellisimmillä argumenteilla, jotka eivät liity ko järjestöihin mitenkään. Kannataisi ottaa asioista selvää ennenkuin tekee päätöksiä. Näin säästyisi selittelyiltä.

 41. Ahti Valkonen 11.2.2012-18:39

  Arhinmäki teki aivan oikein ja kaikille asennevammaisille kommentoijille tiedoksi: on alhaista ja säälittävää puolustella toimintaa, jonka ainoa tarkoitus on saada ihminen häpeämään omaa itseään suotta ja saada hänet uskomaan, että voi “eheytyä” itsestään. Se on aivopesua, se on puoskarointia, se on valehtelua ja kiusaamista eikä sitä tule sallia tai hyväksyä. Se ei ole sananvapautta, vaan ihmisen arvokkuuden ja kunnian loukkaamista.

  • Turka 13.2.2012-14:04

   En käsitä lainkaan, miten voit tuolla tavalla osoittaa tukea Arhinmäen päätöstä kohtaan. On alhaista ja säälittävää puolustella toimintaa, jonka ainoa tarkoitus on saada ihminen häpeämään omaa itseään suotta ja saada hänet uskomaan, että voi “eheytyä” itsestään, omasta uskostaan. Se on aivopesua, se on puoskarointia, se on valehtelua ja kiusaamista eikä sitä tule sallia tai hyväksyä. Se ei ole sananvapautta, vaan ihmisen arvokkuuden ja kunnian loukkaamista.

 42. Leena Karhu 13.2.2012-10:46

  Huolestuttavaa, suvaitsematonta ja harkitsematonta toimintaa ministeriltä.

 43. Annamaria 13.2.2012-13:21

  jos kerran tukia oli leikattava niin miten ihmeessä SETA:lle liikeni 101 000e! perusteluja kiitos?

 44. Alex 14.2.2012-07:41

  Älä alistu -kampanja oli kyllä törkeää soopaa. Itsensä hyväksyminen on tarpeeksi vaikeaa tänäkin päivänä ilman tuollaista ulkopuolista ahdistelua. Hyvä Paavo!

 45. Vesa 14.2.2012-17:57

  Minä pidin Arhinmäkeä aikaisemmin suoraselkäisenä,suvaitsevana ja tasapuolisena miehenä, nyt on käsitykseni muuttunut. Jos leikataan, niin leikkaus pitää olla tasapuolinen. Muutenkin kulttuuriministeri suosii pääkaupunkiseutua kaikessa rahanjaossa.

 46. Miikka Lindroos 14.2.2012-22:31

  Millä perusteella, Paavo, väitätte, että saamanne arvostelu todistaa päätöksenne oikeaksi?

  Toisekseen miten te väitätte “Älä alistu ” -kampanjan videolla todistaneen nuoren naisen sananvapauden rikkoneen kenenkään ihmisen arvokkuutta tai rikkoneen kunniaa?

  Yhtälailla joku juoppoudesta raitistuneeksi tullut ihminen voisi saada samanlaisen arvostelun kohdalleen, jos hän kertoisi videolla tällaisesta “eheytymisestä”. Oletteko te samaa mieltä asiasta arvoisa ministeri?

 47. SamiH. 16.2.2012-12:59

  Paavoon voi aina luottaa! Kiitos Paavo! Kaikki huuhaajärjestöt pärjätköön omillaan esim. yksityislahjoittajien turvin.
  Miksi nämä “eheytyneet” muuten lähes poikkeuksetta esiintyvät mediassa anonyymien nimimerkkien takana? Eivätkö he olekaan varmoja asiastaan?? Nimimerkkien/muutettujen nimien takaa voi väittää mitä tahansa.

 48. Marjut Haapasaari 17.2.2012-02:13

  En voi ymmärtää, miksi eväsit nuorisojärjestötuen Kansanlähetykseltä, Sleyltä ja Slefiltä. Perusteet tukien epäämiseen ovat kestämättömät. Älä alistu -kampanjassa ei haukuttu eikä tuomittu ketään. Siinä vain yksi ihminen kertoi omaa elämäntarinaansa ja siinä ei ollut mitään väärää. Tietääkseni Suomessa on edelleen sananvapaus olemassa. Toimintasi tukien epäämisten suhteen rikkoo sananvapauslakia Annin tarinan kertojaa kohtaan älä alistu -kampanjassa. Jos olisi tehty vastaava kampanja siitä, kuinka joku homoseksuaali olisi kertonut homoudestaan, kukaan ei olisi sanonut mitään ja kaikki olisi ollut hyvin.

  Näen myös erittäin suuren ristiriidan toiminnassasi sen suhteen, että koet Älä alistu -kampanjan rikkovan yhdenvertaisuuslakia, mutta sinähän itse laitat nuorisojärjestöt eriarvoiseen asemaan toimimalla niin kuin olet nyt toiminut. Koen, että toiminnallasi puhut itsesi pussiin ja rikot itse sitä lakia, jonka rikkomisesta syytät Kansanlähetystä, Sleytä ja Slefiä.

  Vaadin julkista anteeksipyyntöä ja asian oikaisua. Minusta se osoittaisi sinussa selkärankaisuutta poliitikkona ja varsinkin ministerinä, kun oikaisisit tekemäsi virheen.

 49. Mika 19.2.2012-20:36

  Miksi islamilainen järjestö sai tukea? Kysyttiinkö heidän kantaansa homoihin?

 50. Heikki Hakala 20.2.2012-20:09

  Ei homous kuulkaa ole mikään sairaus. Ei siitä voi parantua. Siihen ei ole kehitetty lääkkeitä. Se on vai kristittyjen toiveajattelua, että homo “vaihtaa mielipidettä” ja “eheytyy”. Minun mielestä nuo leikkaukset ovat oikeutettuja ja niistäkin huolimatta kristillisille järjästöille jää ihan mukava siivu. Leikkaukset ovat välttämättömiä tällaisina aikoina, kyllä kristittyjenkin pitäisi tiedostaa se.

  • Samuope 22.2.2012-21:46

   Ihmettelen kommenttia, että kyseessä ei ole asia, joka voisi muuttua. Mitä sanoo ne tuhannet muuttuneet esim. Usassa: Minkä tutkimuksen mukaan homoseksuaalisuus olisi pelkästään synnynnäistä. Vaikka osa onkin synnynnäisesti vähintään altistuneita niin samoin on myös monen muun häiriön kohdalla. Ihmettelen suuresti, että homoseksuaali ei saa saada tukea heteroitumiseen, mutta Seta saa antaa tukea seksuaalisuutensa kanssa kampaileville ja vahvistaa homoidentiteettiä väkisinkin.

 51. juha k 27.2.2012-11:26

  Mitä tarkoittaa “vahvistaa homoidentiteettiä väkisinkin.”? Väkisinkin? Mielestäni Arhinmäen päätös on perusteltu ja oikeansuuntainen.

 52. Pingback: Paha Paavo « Kaasuputki

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *