Koronatoimissa tukeuduttava asiantuntija-arvioihin jatkossakin

Kirjoitettu Yleinen

Kesän aikana olemme saaneet hiukan huilahtaa koronasta ja rajoitustoimia on voitu purkaa. Nyt syksyn lähestyessä valitettavasti myös tartuntamäärät ovat lähteneet nousuun.

Taustalla lienee jo keväällä ennakoitua kausivaihtelua. Jo silloin asiantuntijat arvioivat, että tartunnat saattavat lähteä laskuun kesällä ja toinen aalto tulla syksyllä. Näkyvissä on ollut myös ”koronaväsymystä”. Me emme ole ihan yhtä tarkasti aina jaksaneet noudattaa suojaväli- ja käsihygieniaohjeita.

Jokaisen meistä pitää muistaa, että korona ei ole ohi vaikka kesällä oli Suomessa ja Euroopassa parempi jakso. Edelleen meidän pitää muistaa noudattaa annettuja ohjeita, itsemme ja muiden puolesta.

Hallitus ja eduskunta tekivät keväällä rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia asiantuntijanäkemysten pohjalta. Näyttäisi siltä, että toteutetut toimenpiteet olivat varsin oikeasuhtaisia ja -aikaisia. Erityisen merkittävää oli, että ihmiset noudattivat niitä hyvin. Näin ensimmäinen aalto Suomessa jäi huomattavasti vaimeammaksi kuin suurimmassa osassa muuta maailmaa.

Hallituksen ja eduskunnan on syytä tukeutua asiantuntijanäkemyksiin myös nyt syksyllä, kun todennäköistä toista aaltoa taltutetaan. Tautitilannetta tarkkaillaan päivittäin ja kuten keväältä muistamme, voi tilanne muuttua nopeastikin. Mikäli esimerkiksi ravintoloihin ja yleisötapahtumiin liittyviin rajoituksiin tai suosituksiin joudutaan palaamaan, on sen perustuttava terveysviranomaisten arvioihin. Rajoituksia ei voida asettaa ilman vahvoja perusteita.

Jos asiantuntijanäkemysten pohjalta päätetään suosittaa maskin käyttöä esimerkiksi suurten kaupunkien joukkoliikenteessä, on tärkeää huolehtia siitä, että ihmisillä on tulotasosta riippumatta mahdollisuus saada maskeja käyttöönsä. Maskin käytöstä ei pidä tulla pienituloisille kohtuutonta menoerä. Suosituksissa pitää huomioida myös ne, joilla on terveydellisistä syistä vaikeuksia käyttää maskia. Maskiasioista vastaa ministeri Krista Kiuru.

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen esittelystä hallitus on antanut eduskunnalle esityksen toimeentulotukeen väliaikaista 75 euron kuukausittaista epidemiakorvausta. Tämä ei kuitenkaan riitä korvaamaan maskeista aiheutuneita kustannuksia, mikäli maskisuositus annetaan. Jotta Kela voi korvata maskien kustannukset toimeentulotukena, on suositus muotoiltava huolella.

Jos maskisuosituksesta tulee laaja, ei kysymys ole ongelmasta vain kaikkein pienituloisimille, vaan laajasti pienipalkkaisille työssäkäyville ja lapsiperheille. Toinen vaihtoehto voisi ollakin jakaa maskeja maksutta, jolloin siitä hyötyisivät myös muut pienituloiset.

Lisäksi on mietittävä tarkasti, missä tilanteissa maskeista on aidosti hyötyä. Esimerkiksi maskisuosituksessa on mahdollista olla alaikäraja, koska lasten käytössä maskeista ei liene suurta hyötyä, kun aikuisetkaan eivät monesti osaa käyttää niitä oikein ja suojaavasti.

Etätyösuositus lienee ollut tehokas tapa hillitä koronan ensimmäistä aaltoa. Monet pystyivät näin supistamaan lähikontaktiensa määrää. Ruuhkien väheneminen joukkoliikenteessä hyödytti niin etätyössä olevia kuin niitä, joiden töitä ei voi tehdä etänä. Vastuuministeri Aino-Kaisa Pekonen onkin jo suositellut etätyön jatkamista niillä työpaikoilla, joissa se on mahdollista. Myös hallituksen olisi syytä harkita etätyösuositusta.

Kevään kokemuksista on opittu ja eduskunta on muuttanut lainsäädäntöä. Muutoksilla on pyritty siihen, että valmiuslakia ei tarvitsisi enää käyttää tartuntatautitilanteissa, vaan lainsäädäntömme joustaisi paremmin vastaavissa olosuhteissa. Kynnyksen valmiuslain käyttöönottoon täytyy olla jatkossakin äärimmäisen korkea.

Riippumatta koronan toisen aallon voimakkuudesta Suomessa ja maailmalla tai sen vaikutuksista talouteen, tulee Suomi koronan vuoksi ottamaan joka tapauksessa lisää lainaa. Suomessa säästöpaineet eivät saa mennä terveyden ja hyvinvoinnin edelle.

Nyt on tärkeää pitää huolta siitä, että ensimmäisessä aallossa lasten opetukseen ja hyvinvointiin tulleita aukkoja korjataan sekä pyritään purkamaan terveydenhoitoon muodostuneita jonoja. Kuntien työntekijöitä ei pidä lomauttaa tässä tilanteessa.

Leikkaukset ja säästäminen koronan keskellä tulisi yhteiskunnalle todella kalliiksi.

Kommentteja (0)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *