Sotilaallisen yhteistyön kasvattaminen on väärä suunta EU:lle

Kirjoitettu Paavon blogi

Puheenvuoroni keskustelussa ajankohtaisista EU-asioista eduskunnassa 22.11.2017.

Arvoisa puhemies,

Kansalaiset eivät koe EU:ta omakseen, luottamus Euroopan unioniin on laskenut jäsenmaissa. Myös luottamus kansallisiin päätöksentekijöihin on heikentynyt.

Eikä se ole mikään ihme. Samaan aikaan kun monet kansalaiset kamppailevat työttömyyden, leikkausten ja kasvavan eriarvoistumisen kanssa, keskittyy EU yritysten vapauden edistämiseen ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon kustannuksella.

Kaikki unionin jäsenmaat ovat kilpaa leikanneet julkisia menojaan viimeisten vuosien aikana. Samalla veroparatiisitalouden on annettu rehottaa, jopa unionin sisällä.

Brexit-kansanäänestyksen tulos ei ollut vain seurausta kampanjoinnista, jossa totuutta käytettiin kovin säästeliäästi. Kysymys oli syvemmästä tyytymättömyydestä ja protestista harjoitettavaa politiikkaa kohtaan. Tämä tyytymättömyys on näkynyt monien muidenkin maiden vaaleissa, viimeksi Saksassa.

Samaan aikaan, kun Brexitin myötä EU on irtoamassa iso palanen, rikkovat jäljelle jäävistä maista Unkari ja Puola räikeästi unionin perusperiaatteita oikeusvaltiosta ja demokratiasta.

Suomessa ja Euroopassa on juuri nyt erittäin suuri tarve keskustelulle EU:n tulevaisuudesta. EU:lla ei ole tulevaisuutta, ellei pysty vastaamaan kansalaistensa odotuksiin.

EU:lla ei ole tulevaisuutta, ellei unionissa onnistuta palauttamaan ihmisten uskoa siihen, että kansainvälisellä yhteistyöllä pystytään puuttumaan hyvinvointia ja arjen turvallisuutta nakertaviin ilmiöihin.

Arvoisa puhemies,

Nyt on se hetki, jolloin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansalaisten hyvinvointi ja demokraattinen päätöksenteko on nostettava EU:n ytimeen.

Vasemmistoliiton mielestä EU:ssa tulee keskittyä ratkaisemaan veroparatiisitalouden, verokilpailun ja palkkadumppauksen kaltaiset ongelmat, jotka nakertavat hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa ja lisäävät kansalaisten eriarvoisuutta.

Maailmassa on kriisien ja konfliktien seurauksena enemmän pakolaisia kuin kertaakaan toisen maailman sodan jälkeen. Ilmastonmuutos on suurin uhka koko ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuudelle. Näihin globaaleihin haasteisiin EU:n pitää tarttua vahvasti.

EU:n pitää painottaa koulutusta, työllisyyttä ja teollisuutta, joka hyödyntää puhdasta teknologiaa ja uusiutuvia energiamuotoja.

Kysymykset EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta kytkeytyvät keskusteluun rahaliiton kehittämisestä. Sosiaalinen ulottuvuus ei voi toteutua, ellei rahaliiton puitteissa luotuja finanssipoliittisia sääntöjä uudisteta ja rahaliiton rakenteisiin tehdä isoja muutoksia.

(Eurokriisin yhteydessä pakotettu ankara talouskuri tappoi monen kansalaisen uskon EU:hun sosiaalisena projektina. Luottamuksen palauttaminen tulee viemään aikaa, ja edellyttää todellista suunnanmuutosta myös rahaliiton rakenteissa.)

Arvoisa puhemies,

EU ei ole niinkään puuttumassa näihin kansalaisten hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Sen sijaan unionia syvennetään sotilaallisen yhteistyön suuntaan ja EU:n budjetista aiotaan ryhtyä tukemaan aseteollisuutta, ennen muuta saksalaista ja ranskalaista. Aseteollisuusko todella on nyt se alue, jota ensisijaisesti pitää tukea?

Viime viikolla ulkoministeri Timo Soini allekirjoitti henkselit paukkuen Suomen puolesta sitoumuksen osallistua EU:n pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön. Suomi sitoutuu kasvattamaan puolustusmenojaan, samaan aikaan kun palveluita ja sosiaaliturvaa leikataan.

Tätä sotilaallista liittovaltioittamista on kaiken lisäksi valmisteltu salassa: asiakirjat eivät olleet julkisia ennen kuin päätös oli tehty, eikä asiaa ole käsitelty eduskunnassa avoimesti.

Vasemmistoliitto on eduskunnassa ainoana puolueena ilmaissut huolensa tästä EU:n kehityksen suunnasta. Tämän syvenevän puolustusyhteistyön ovat hyväksyneet myös EU:n liittovaltiokehitystä kovaan ääneen vastustaneet perussuomalaiset ja siniset. Jos EU:n militarisointi ei ole liittovaltiokehityksen tukemista niin mikäs sitten on?

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliitto haluaa muuttaa ja uudistaa Euroopan unionin ja Euroopan poliittista suuntaa.

EU:n militarisoinnilla ei ratkaista EU:n legitimiteettikriisiä ja Euroopan todellisia ongelmia. Näin ei myöskään lisätä rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa, vaan lisätään aseteollisuuden voittoja ja kiihdytetään varustelukilpailua.

Meidän lähtökohtanamme on se, että EU:n pitää keskittyä niihin asioihin, jotka ihmisiä huolestuttavat: työttömyyteen, eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen. Vain ihmisten unionilla on tulevaisuutta.

Kommentteja (0)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *