Vasemmisto esittää hallitukselle keinot veroparatiisien sulkemiselle

Kirjoitettu Yleinen

Suomi menettää vuosittain miljardeja euroja tuloja veronkiertoon, aggressiiviseen verosuunnitteluun ja harmaaseen talouteen. Jos verotulot saataisiin kerätyksi täysimääräisesti, ei meidän tarvitsisi leikata palveluista ja ottaa velkaa.

Hallitus keskittyy vääriin asioihin, kun se keskittyy palveluiden karsimiseen ja jopa pyrkii mahdollistamaan veronkierron lisääntymisen hallintarekistereillä. Veroparatiisitalous estää myös reilun kilpailun yritysten välillä ja syventää taantumaa siirtäessään rahaa pois kotimaisesta kierrosta.

Suomen pitää välittömästi itse säätää lakeja joilla veronkiertoa estetään. Suomen pitää myös EU:ssa tehdä kaikkensa, jotta yhteisellä lainsäädännöllä veroparatiisitalous lopetetaan kokonaan – merkittävin osa veroparatiiseihin piilotetusta rahasta tulee Euroopasta. EU on hyväksynyt sisälleen veroparatiisitoiminnan ja mm. euromaat Luxemburg ja Alankomaat kuuluvat pahimpien veroparatiisien joukkoon.

Keinoja veronkierron estämiseen:

1. Säädetään lain mahdollistama haitallinen verosuunnittelu laittomaksi ja varmistetaan viranomaisten tiedonsaanti lain valvonnassa. Estetään mahdollisuutta veronkiertoon vakuutuskuorilla, holding-yhtiöillä, yms. järjestelyillä. Laajennetaan väliyhteisölain soveltamista siten, että alhaisen verotuksen maassa keinotekoisesti näytetty tulo verotettaisiin Suomessa.

2. Poistetaan porsaanreiät korkojen verovähennysoikeutta rajoittavasta säädöksestä.

3. Säädetään sanktiot omistusten piilottamisesta hallintarekistereihin. Suomen hyvä malli pyritään laajentamaan koko Euroopan unioniin.

4. Säädetään 30 % lähdevero ulkomailta hallintarekisteröityjen osakkeiden osingoille silloin, kun lopullinen osingonsaaja ei ole maksajan tiedossa siten, että se voi toimittaa vuosi-ilmoituksen osingoista verottajalle.

5. Neuvotellaan pikaisesti uudelleen vanhentuneet verosopimukset, jotka mahdollistavat verojen maksamatta jättämisen. Irtisanotaan verosopimukset yhteistyöhaluttomien maiden kanssa välittömästi.

6. Säädetään maastapoistumisvero alhaisen verotuksen maahan siirtyville verovelvollisille.

7. Säädetään EU:ssa 35 % minimiyhteisöverokanta sekä toteutetaan kattavasti komission ehdottama veronkiertodirektiivi.

8. Velvoitetaan EU:ssa toimivat yritykset avaamaan tiedot niiden voitoista, työntekijöistä, varoista ja maksamista veroista maakohtaisesti.

9. Liitetään Suomi rahoitusmarkkinaveroa valmistelevien maiden joukkoon.

10. Pyritään saamaan aikaan kansainvälinen sopimus verokaavasta, jolla poistettaisiin ylikansallisilta yrityksiltä siirtohinnoittelun hyödyt.

11. Tukitaan tänä vuonna käynnistyvän automaattisen tietojenvaihdon aukot.

12. Painostetaan maita, jotka kieltäytyvät automaattisesta tietojenvaihdosta, esimerkiksi säätämällä lähdevero kaikille näihin maihin maksettaville rahansiirroille.

Kommentteja (7)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *