Palkkojen leikkaamiselle on vaihtoehto

Kirjoitettu Paavon blogi

Sipilän hallituksen esittämä palkkojen leikkaus on ennennäkemätön siirto pienipalkkaisilta työtätekeviltä ihmisiltä yksityisille yrityksille. STTK:n laskemien mukaan Sipilän hallitus on leikkaamassa työntekijöiltä 4170 miljoonaa euroa, joista yksityisille yrityksille siirretään 3630 miljoonaa euroa. Tämä on puhtaasti ideologinen toimi, jolla halutaan hyökätä järjestäytynyttä työväenliikettä vastaan, sillä hallituksen perustelut eivät kestä tarkempaa tarkastelua. Mihin EK tarvitsee enää Jyri Häkämiestä, kun heillä on jo Juha Sipilä?

Kaikille puolueille on selvää, että Suomi on suurissa ongelmissa. Talouden tilannekuva lienee kaikilla suunnilleen sama. Suomen velkaantuminen pitää saada hidastumaan ja Suomen talous on saatava kasvuun. Ongelmat kiteytyvät työttömyyteen. Jos työttömyys ei olisi poikkeuksellisen suurta, ei valtion ja kuntien tarvitsisi ottaa velkaakaan.

Mutta kun aletaan puhua keinoista, siinä tulevat esiin erimielisyydet sekä toteutettavasta talouspolitiikasta että ongelmien perimmäisistä syistä. Pääministeri Juha Sipilä sanoi eilen pitämässä hyvin poikkeuksellisessa televisiopuheessaan, että hallituksen toimet ja ”tuottavuusloikka” pitää tehdä, muita vaihtoehtoja ei ole.

Politiikassa on aina monia vaihtoehtoja. Nyt pääministeri Sipilän annettiin puhua parhaaseen katseluaikaan ilman, että hänelle voitiin esittää hankalia kysymyksiä ja kyseenalaistaa hallituksen analyysi.

Sipilän oikeistohallituksen mielestä työttömyys johtuu liian suurista palkoista. Mikäli palkansaajat suostuisivat leikkaamaan palkkojaan esimerkiksi palkattomalla lisätyöllä, ei hallituksen olisi ”pakko” leikata lisää lapsilta, työttömiltä ja sairailta tai korottaa arvonlisäveroa. Tätä he kutsuvat ”yhteiskuntasopimukseksi”.

Kun joka tuutista ja mediasta päivästä toiseen toitotetaan, että vain kustannuskilpailukykyä parantamalla eli palkkoja leikkaamalla voidaan nousta tästä lamasta, alkaa entistä useampi pitää tätä faktana. Väite ei kestä kuitenkaan lähempää tarkastelua.

Kysymys on siitä, että nyt tehdään rajua ideologista politiikkaa, jossa halutaan pakkolaeilla hyökätä ammattiyhdistysliikettä vastaan. ILO:n kansainvälisten sopimusten vastaisesti sopimusoikeutta pyritään murentamaan ja näin heikentämään työntekijöiden järjestäytymistä.

Tämä on tuttua mm. 1980-luvun Britanniasta Margaret Thatcherin ajoilta. Mutta ei tämä kovin yllättävää ole, onhan perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini nimennyt Thatcherin poliittiseksi esikuvakseen ja julistautunut myös republikaaniksi.

*

Sipilän hallitusohjelman tilannekuva alkaa väitteellä, jonka mukaan ”kilpailukykymme on rapautunut 10–15 prosenttia keskeisiä kilpailijamaita heikommaksi”. Luku perustuu ilmeisesti Ruotsin kokoomuksen Anders Borgin ja Suomen kokoomuksen Juhana Vartiaisen raporttiin, jonka mukaan yksikkötyökustannukset Suomessa ylittivät vuonna 2013 Saksan tason 25 prosentilla ja Ruotsin tason 10 prosentilla, kun niitä verrataan vuoteen 2000.

Tilasto ei yleensä itsessään valehtele, mutta korjattu tilasto antaa Suomen ja Ruotsin eroksi tuolla välillä vain kolme prosenttia. Jos vertailu tehdään vuoteen 1990, niin yksikkötyökustannukset ovatkin nousseet Ruotsissa Suomea enemmän. Saksassa tehtiin uudistuksilla vuosituhannen alussa miljoonia työtätekeviä köyhiä, mutta sielläkin palkat ovat viime vuosina nousseet Suomea enemmän.

Tilastokikkailun sijaan on katsottava todellisia työvoimakustannuksia. Sekä Ruotsissa että Saksassa ne ovat Suomea korkeammat.

Työtunnin kustannus kaikki välilliset työvoimakustannukset mukaan lukien oli Suomessa viime vuonna 35,9 euroa, Saksassa 37,1 euroa ja Ruotsissa peräti 41,8 euroa. Eilen keskiviikkona tuoreimmat tilastot osoittivat, että työvoimakustannukset kasvavat Suomessa vähemmän kuin euroalueella keskimäärin, mutta Saksassa ne kasvavat tuplavauhtia.

Myöskään liian lyhyt työaika ei ole Suomen ongelma. Tosiasiallisia työtunteja Suomessa tehdään vuodessa 1672, kun Ruotsissa niitä tehdään 1621, Tanskassa 1546 ja Saksassa vain 1397. Suomen vuosityöaika teollisuudessa on keskimäärin 123 tuntia pidempi kuin Saksassa ja kokonaistyöajassa peräti 275 tuntia pidempi johtuen mm. siitä, että naiset ovat Saksassa enemmän kotona. Eniten työtunteja tehdään muuten Kreikassa.

Suomessa tehdään siis kilpailijamaihin nähden enemmän töitä vähemmällä palkalla. Suomen kustannuskilpailukyky on siis pikemminkin parempi kuin kilpailijamailla. Moni julkista keskustelua seuraava voisi kuvitella asian olevan aivan päinvastoin.

Sipilän hallituksen esitykset ovat myös hyvin vanhakantaisia. Ne ovat pikemminkin 1900-luvun alusta kuin 2010-luvulta. Perinteisessä tehdastyössä tai vaikkapa sairaaloissa työajan pidentäminen lisäisi työttömyyttä. Uusilla aloilla kuten esimerkiksi peliteollisuudessa tällaisilla pakkolaeilla ei ole merkitystä. Vaikutus työajan pidentämisellä on parhaimmillaan olematon, huonoimmillaan erittäin haitallinen.

Kuten Aalto-yliopiston professori Pertti Haaparanta blogissaan toteaa, ”hallituksen toimet “tuottavuusloikan” saavuttamiseksi ovat turhat, sen lisäksi, että ne todennäköisesti eivät edes olisi sitä tuottaneet. Nyt ne onkin siis syytä perua, parasta olisi, jos niin tehdään ennen tulevaa perjantaita.”

*

Pääministeri Sipilä harmitteli eilen televisiopuheessaan, että työttömyys kasvaa Suomessa muuta Eurooppaa nopeammin. Huoli on oikea, mutta syyllinen väärä. Työntekijöitä kurittamalla työllisyys ei parane. Päinvastoin, kun vientisektorin ongelmien lisäksi myös kotimarkkinoiden ostovoimaa aletaan leikata, pahenee työttömyys entisestään.

Viime päivinä käydyssä keskustelussa on haluttu laittaa työntekijät ja pienyrittäjät vastakkain, ja siinä on myös jossain määrin onnistuttu. Tosiasiassa työntekijät eivät ole pienyrittäjien, itsensä työllistäjien tai freelancerien vastapuoli.

Palkkojen leikkaaminen heikentää suomalaisten ostovoimaa. Vielä voimakkaammin kotimaiseen kysyntään vaikuttavat leikkaukset kaikkein pienituloisimmilta työttömiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä. He käyttävät lähes jokaisen euron ja sentin kotimaassa.

Ostovoiman väheneminen taas heijastuu suoraan suomalaisiin yrittäjiin. Ihmisten on pakko maksaa vuokrat tai asuntolainat, sähköt ja ruuat. Kun käteen jäävät tulot pienenevät, joudutaan karsimaan kaikista muista kuluista. Siinä loppuvat työt yrittäjiltä, jotka pyörittävät esim. ravintolaa tai kahvilaa, elättävät itsensä urheiluhierojina, työskentelevät parturi-kampaajina tai tarjoavat muita palveluja. Yrittäjät eivät silloin enää pysty työllistämään itseään tai ainakaan kaveria avuksi.

Kun vienti ei vedä, pahinta myrkkyä taloudelle on näivettää kotimainen kysyntä.

*

Vienti on elintärkeää, jotta Suomen talous saadaan nousuun. Tarvitsemme tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti vahvempaa vientiteollisuutta. Auttaako siihen palkkojen alentaminen?

Monilla raskaan vientiteollisuuden aloilla palkkakustannusten osuus on alle 10 prosenttia kaikista kustannuksista. Jos palkkoja leikataan viidellä prosentilla, on sen vaikutus kokonaiskustannuksiin reilusti alle prosentin luokkaa. Ratkaisisivatko palkkaleikkaukset viennin ongelmat, kun nytkään Suomen kustannuskilpailukyky ei ole erityisen huono verrattuna kilpailijamaihin?

Jos meidän kustannuskilpailukykymme on jo nyt kohtuullinen, miksi sitten Suomen vienti romahti? Meillä tapahtui vientiteollisuudessa rakennemuutos. Nokian kännykät eivät enää tehneet kauppaansa ja paperinkysynnän vähentyessä maailmalla paperikoneita suljetaan. Palkkoja polkemalla tilalle ei synny uutta Nokiaa eikä paperi ei käy paremmin kaupaksi.

Suomen vientiteollisuus saadaan nostettua tekemällä entistä parempia ja pidemmälle jalostettuja tuotteita. Tulevaisuudessa teollisuuden vientituloista entistä isomman osa pitää tulla palveluviennistä. Esimerkiksi Kone tai Konecranes eivät tee niinkään tulosta hisseistä tai nostureista vaan laitteisiin liittyvien palveluiden myynnistä.

Jotta pärjäämme entistä paremmilla ja kiinnostavammilla tuotteilla maailmanmarkkinoilla, tarvitsemme entistä enemmän koulutusta, tutkimusta ja tuotekehittelyä. Näiltä tulevaisuuden panostuksilta Sipilän hallitus on kuitenkin viemässä pohjan. Hallitus tekee ennen näkemättömän suuret koulutusleikkaukset.

Koulutusleikkausten seurauksena esimerkiksi Helsingin yliopisto ilmoitti keskiviikkona aloittavan yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on peräti 1200 työntekijän vähennys.

Koulutusleikkaukset on peruttava ja esimerkiksi yritystukimiljardit on suunnattava uudelleen maksimoimaan työpaikat ja tulevaisuuden kehitys.

*

Suomen tilanne on huono, mutta ei mitenkään mahdoton, kunhan alamme korjata oikeita ongelmia. Julkinen velka on yhä pieni suhteessa muihin EU-maihin. Vienti alkoi pikkuhiljaa elpyä jo viime talvena ja kauppatase on noussut selvästi plussalle.

Suomalaiset yritykset tekevät jo nyt valtavia voittoja ja barometrin mukaan tulevaisuus näyttää yhä valoisammalta. Tilastojen mukaan Suomessa ollaan kuitenkin investointien osalta syvässä lamassa. Investointiaste on romahtanut 1990-luvun laman tasolle.

Jotta Suomen talous alkaa elpyä, tarvitaan nimenomaan investointeja. Niitä tarvitaan yksityisiltä yrityksiltä, mutta myös julkiselta puolelta. Me tarvitsemme julkisia investointeja asuntorakentamiseen, raiteiden ja teiden rakentamiseen sekä huonokuntoisten koulujen ja sairaaloiden kunnostukseen. Nämä synnyttävät suoraa työtä, mutta hyödyttävät myös teollisuutta ja kiihdyttävät yksityisiä investointaja.

Isot yritykset ovat saaneet jo useita kädenojennuksia valtiolta. Kela-maksun poisto oli noin miljardin euron siirto yrityksille. Yhteisöveron alentaminen oli taasen noin miljardin euron siirto valtiolta yritysten omistajille.

Molempien näiden luvattiin lisäävän työpaikkoja. Tosiasiassa yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat vain kiihtyneet. Yhteisöveron alentaminen näkyy lähinnä siinä, että Helsingin pörssissä on jaettu ennätyssuuria osinkoja tänä vuonna ja ensi vuonna odotetaan maksettavaksi entistä suurempia osinkoja.

Yrityksillä on siis varoja, mutta ne käytetään mieluummin osinkojen jakamiseen omistajille kuin uuteen tuotantoon ja työhön investointeihin. Jos yritykset kantaisivat yhteiskuntavastuuta ja katsoisivat vähän pidemmälle tulevaisuuteen, yritysten pitäisi käyttää vähintään puolet osingonjakoon oikeuttavista tuloistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, työllistämiseen ja markkinointiin.

Tämä olisi sitä isänmaallisuutta, jota pääministeri Juha Sipilä peräänkuulutti puheessaan.

Juha Sipilän hallitus toimii kuitenkin toisin. Hallituksen esittämä palkkojen leikkaus olisi uusi valtava siirto pienipalkkaisilta työtätekeviltä ihmisiltä yksityisille yrityksille. STTK:n laskemien mukaan Sipilän hallitus on leikkaamassa työntekijöiltä 4170 miljoonaa euroa, joista yksityisille yrityksille siirretään 3630 miljoonaa euroa.

Voi kysyä mihin EK:n Jyri Häkämiestä enää tarvitaan, kun EK:lla on jo pääministeri Juha Sipilä, apupoikanaan Timo Soini. Työntekijäjärjestöjä vaaditaan leikkaamaan pienipalkkaisten työntekijöiden toimeentulosta, ja samalla EK:lle tarjotaan hopealautasella lähes kaikkea, jota Eteläranta 10:ssä on uskallettu toivoa.

*

Eilisessä pääministeri Juha Sipilän puheessa ei ollut oleellista vain se, mitä Sipilä sanoi, vaan mitä hän jätti sanomatta. Hallituksen politiikka, jossa leikataan sosiaalietuisuuksista, peruspalveluista ja koulutuksesta sekä tutkimuksesta ei ole pakon sanelemaa. Se on arvovalinta.

Sankaritekona ensin Timo Soini ja nyt Juha Sipilä mainostivat sitä, ettei arvonlisäveroa tarvinnut nostaa. Vähän samanlaista sankaruutta oli se, että ensin päätettiin leikata eläkeläisten erillinen asumistuki kokonaan pois ja sitten omaa leikkausta vähän pehmennettiin.

Odotin pääministeri Sipilältä jotain kovaa konkreettista uutta. Odotin, että hän olisi esimerkiksi kertonut hallituksen ottavan aivan uuden otteen harmaan talouden suitsemiseen ja veroparatiisien sulkemiseen. Niihin suomalainen yhteiskunta menettää miljardeja euroja joka vuosi.

Puhtaasti kotimainen toimi olisi ollut esimerkiksi lähdeveron korottaminen. Merkittävä kansainvälinen toimi olisi ollut maakohtaisen kirjanpidon käyttöönotto ja uusi linjaus EU-politiikassa, Suomi lähtee vahvasti ajamaan rahoitusmarkkinaveroa ja automaattista tietojen vaihtoa.

Mutta ei, ei sanaakaan harmaasta taloudesta tai veroparatiiseista. Mutta toisaalta, onhan liikenneministeri Anne Bernerin toiminnalla Sipilän sataprosenttinen tuki vaikka Sipilä ei omien sanojensa mukaan tunnekaan Bernerin toimintaa.

Kommentteja (83)
 1. Sandra Aghar 17.9.2015-12:49

  Hei,
  Mitkä ovat Sinun konkreettiset parannukset harmaan talouden estämiseen? Kuittipakko yms. muut byrokraattiset toimet tuskin säästävät miljardeja euroja…
  Millaisia keinoja sinulla on ja paljonko niillä kerätään rahaa?

  • Jarmo Väisänen 5.5.2016-11:02

   Saattaa jäädä vastaus antamatta…tai sitten vastaus on “miljardeja”. Kirjoituksen perusteella meillä on kuin onkin talousnero, jonka opeilla pääsemme eroon kaikesta talouteen liittyvästä tuskasta. Harmi ettei herra tule pääsemään koskaan tekemään asian eteen mitään, niin kova usko kansalla on näiden oppien puolesta.

 2. Pälvi Uusitalo 17.9.2015-13:10

  Erinomainen tilannekatsaus, kiitos Paavo!

 3. Esko Mörkö 17.9.2015-13:16

  En tiedä mutta olen kuitenkin ymmärtänyt, että Suomen vienti olisi kuitenkin paranemassa ja talous elpymässä.
  http://www.talouselama.fi/uutiset/psst+ala+kerro+kenellekaan+mutta+vienti+vetaa+salaa/a2322158

  http://ketoharju.info/saatavakello/

 4. Raija Saarijärvi 17.9.2015-13:46

  No en viittiny kuunnella koko Sipilän puhetta. Sattumoisin tuli kylään kaks kaveria, meillä oli enemmän juttua toisillemme.
  Oon pätkätyöläinen, ei vakituista työterveyshuoltoa, lomia, puhumattakaan lomarahoista.
  Arvostan ay-liikkeen toimintaa, mutta pätkääkään ei tee se, eikä hallitus työttömien puolesta. Ne työttömät vaan arvotellaan työnvieroksujiksi, alkoholisteiksi ja muuten tähän maailmaan sopimattomiksi.
  Oikeasti vakipaikoilla olevat työntekijät käyttää enemmän sairaslomia, lomien lisäksi.

  No mites nää pakolaiset? Mulla on monikulttuurinen työyhteisö jossa minä saan olla oma itteni, eikä ongelmia ole ollut. Juontaa siitä, että ite lähin 70-luvun lopussa ensin Norjaan ja sitten Tukholmaan töihin, koska Suomessa ei ollut töitä.

  Tämä tarina on tosi.

 5. Mamma x 4 17.9.2015-13:55

  Hyvä Paavo ja muutkin.
  Ensinnäkin, lisien alentamisella on työllistävä vaikutus. Pienyritykset kaipaisivat kovasti lisää tekeviä käsiä, mutta työntekijän palkan sivukulujen vuoksi tämä on mahdotonta. Lisät, lomarahat, sairaspoissaolot kasvattavat juurikin näitä sivukuluja. Lukuja minulla ei tässä ole, enkä niitä valitettavasti ehdi mistään kaivamaan. Lisäksi näillä julkisen puolen palkanalennuksilla saadaan säästöjä joita Suomen julkinen sektori tarvitsee. Itse jäin kaipaamaan hallitukselta lakia, jossa ansiosidonnaista päivärahaa saisi vuoden verran. Olen itse reilun 20 vuoden työurani aikana kokenut kaikkea, työttömyyttä, kotiäitiyttä, työharjoittelua, työtä työllistämistuella, työtä matalapalkkaisilla aloilla, työvoimakoulutusta, yrittäjyyttä. Arvaatko milloin perheemme talous on ollut parhaassa kunnossa? Kun olimme työttömiä. Molemmat. Ei ollut asuntolainaa, elämä oli aika vapaata ja turvattua. Mutta se ei ollut meistä mieheni kanssa moraalisesti oikein. Ei ole oikein elää toisten siivellä. Joten perustimme yrityksen. Alkuun yritys työllisti hyvin meitä molempia. Yritys on nyt 10v vanha. Pikkuhiljaa kulut nousivat niin että yrityksen tulot eivät enää riittäneet vaan toisen oli hakeuduttava muualle töihin. Työmäärä pysyi kuitenkin samana. Menin kunnalliseen pienipalkkaiseen työhön, mutta se oli luksusta pienen yrityksen tulojen jälkeen. Työt loppuivat siellä joten perustin yrityksen. En halunnut elää päivärahalla vaikka tiesin että saman rahan saisin paljon helpommallakin…. Sairaslomalle jos olen joutunut, ensimmäiset 3 päivää on ollut palkatonta. Tuloni ovat niin pienet että pystyn maksamaan pienintä yel-maksua joten 2 viikon sairaslomasta saan reilut 90€. Yrityksen tämän aikainen tulo menee täysin työntekijän palkkaan eikä riitäkään. Olemme joutuneet neuvottelemaan asuntolainan lyhennystä pienemmäksi ja se kyllä onnistuu. Suosittelen tätä myillekin joilla tulot pienenee. Lisien pienentäminen on minusta oikein. Lisäksi vain kansanedustajien olisi lähdettävä mukaan säästöihin. Teidän palkassanne 15% ei varmasti paljon tunnu. Eikä se tunnu valtionpussissakaan mutta olisitte esimerkkinä. Yhteiskunnan asialla. Vasemmisto on ollut hallituksissa joiden saamattomuuden vuoksi Suomi on tässä tilassa. Töitä kyllä riittää mutta kustannukset ovat yksinkertaisesti liian korkeat. Eikä sillä ole merkitystä että ne naapurissa on vielä korkeammat. Koska siellä myös ihmiset kuluttavat enemmän. Ovat isänmaallisia. Ostavat kotimaastaan kotimaassa valmistettuja. Ruotsissa alv on 25%. Suomalaisten kulutustottumukset kallistuvat liikaa ulkomaille. Nautitte suurta palkkaa siellä eduskunnassa ja olette siellä meidän suomalaisten asioita ajamassa. Olisiko jo korkea aika teilläkin ottaa hattu käteen ja katsoa tänne maakuntiin päin sen suuren peilin sijaan?

 6. Will Heart 17.9.2015-14:27

  Terve Paavo,

  oletko tutkinut tai tutkituttanut, mitä seuraamuksia olisi poikkeustilanteessa vuokrasääntelyn palauttamisella?

  Entäpä jos määräajaksi maksimaaliseksi neliövuokraksi määrättäisiin 8€ neliöltä? Eikö tämä tukisi kotimaista ostovoimaa ja hyvinvointia? Mielestäni myös instituutionaalisten sijoittajien hurjat voitot kertoisivat siitä, että tällainen tulonsiirto tekisi kaikilta osin hyvää. Valtio säästäisi myös asumistuissa ja saisi lisää verotuloja kotitalousten käytettävissä olevan rahan lisääntyessä.

  Toisaalta voisi tulla kysymyksiä, että miten asuntojen vakuusarvojen kävisi, mutta mielestäni valtio voisi taata yksityisten omistusasujien asuntolainojen vakuusvajetta tässä tilanteessa. Tilanne kuitenkin normalisoituisi n 15 vuodessa ja isossa osassa suomea se ei vaikuttaisi lainkaan.

  Terveisin,

  Oulun Wille

 7. jere kokkonen 17.9.2015-15:15

  Aamen! Hyvä paavo. Vaikka en kannatakkaan enään mitään puoluetta, mutta tämä kirjoituksesi on parasta mitä olen poliitikon suusta kuullut pitkää aikaan. Ei tarvitse olla diplomi insinööri tajutakseen näitä asioita!

 8. Tero Niemistö 17.9.2015-15:27

  Vaikka en usein ole samaa mieltä kanssasi Paavo niin nyt olet mielestäni osunut naulan kantaan ja hyvin perustellusti. Itseäni huolestuttaa nimenomaan tuo yritysten hätiköity irtisanomisvimma ja se, että YT-neuvotteluja käynnistetään kun yrityksen voitto on tippunut 20% -> 15%.

  Onko mahdollista ehdottaa muutosta YT-lakiin siten, että voittoa tekevän yrityksen olisi hankalampaa käynnistää YT-neuvotteluja? Nykyisinhän erittäin voitollisetkin yritykset (Nordea, OP, Nokian Renkaat) saavat vapaasti potkia pihalle satoja ihmisiä esim. “organisaatiouudistuksen” nimissä. Jos tämä on mahdollista niin minkä takia tätä vaihtoehtoa ei ainakaan julkisuudessa ole puitu juuri ollenkaan?

 9. tapani närvä 17.9.2015-15:32

  Hyvä Paavo Arhinmäki! Onko vielä ehdotuksia mitä asian korjaamiseksi voidaan tehdä? Selväähän on ettei hallituksen toimet pien tuloksia helli mutta mitä seuraa kun muutkin “Nallet’ ottavat lelunsa ja muuttavat sinne missä yhteiskunta antaa heidän pitää rahansa? Saadaanko Suomeen heiltä jääneen kiinteän omaisuuden valtiollistava laki, ja aletaan sitten tehdä töitä valtionyhtiöissä?

 10. Kalle 17.9.2015-15:54

  En jaksanut lukea läpi, mutta oletan että jossain kohtaa ehdotat omaksi ratkaisuksi vientivetoista kasvua.

 11. Masa 17.9.2015-16:37

  Niinpä. Otsikon perusteella odotin viisaalta mieheltä aitoja isoja vaihtoehtoja. Millä tavoin leikkaisit valtion kuluja? Lisävelan ottaminen ei ole enää vaihtoehto eli velkaantuminen on pysäytettävä nyt, tai tulevat säästöt tekee Troikka. Vasemmistoliitto oli edellisessä hallituksessa, eikä muuta saatu aikaan kuin lisää velkaa.
  Kaikki toteavat ettei vienti vedä. Vertaat pelkkää tuntikustannusta työntekijässä. Saksalainen firma saa tuotantohyödykkeensä halvemmalla ja toimittaa edullisemmin (Suomeenkin). Tällöin firmalle jää harvoin muuta kuin palkka ja -iot, joista voi joustaa. Ja niistä sunnuntailisistä: Kuinka moni edes käy kirkossa, minkä vuoksi pyhälisä aikoinaan tuotettiin. Rikkaiden tai yritysten lisäverotuksella siirretään vain se viimeinenkin tuotanto Suomesta ulos. Sehän on jo nähty paperitehtailla ja eläkeläisten muuttona.
  70 vuotinen kokeilu itänaapurissa osoitti ettei kommunismikään toimi.

 12. Ari-Pekka Koponen 17.9.2015-17:22

  Hei Paavo,

  kiitos hyvästä kirjoituksesta, vaikkakin viimeisen kappaleen nälviminen oli mielestäni varsin tarpeetonta ab hominem -hommaa.

  Voitko kertoa mihin tilastoihin tarkalleenottaen viittaat Ruotsi-Saksa-Suomi vertailussasi (mm. “korjattu tilasto”)? Nämä kiinnostavat etenkin, kun kuluneen vuoden aikana Nyt-liitteessä oli vastaavantyyppinen kirjoitus, jonka tilastoihin satuin tutustumaan Eurostatin sivustolla ja pettymyksekseni huomasin, että esille oli nostettu vain ne alat / vertailut / aikajaksot, missä Suomi pärjäsi hyvin.

 13. Sami Sundman 17.9.2015-17:41

  No niin, nyt oli asiatekstiä!

 14. Asko Knuuro 17.9.2015-17:56

  Maatalous tuet pois veronmaksajilta.Maatalous koneillustunut ei vaadi samaa ruumillista panosta taka vuosiin.Koneet maksettu veronmaksajilla.Eu.tuet riittäköön.

 15. mr 17.9.2015-18:13

  Täyttä asiaa, enemmän medianäkyvyyttä tälle, kun suomalaiset sitä vartin uskovat . Ällöttää Sipilän puuhastelu ja tosiaan kekkosmaiset puheet, joissa ei mitään vuoropuhelua ole.

  Sake nyökyttelee, Soini nuolee jalkaa, mikäs siinä. Oikein duunarin Suomi.

 16. Tuulikki Lahti 17.9.2015-18:38

  Odotin että joka puolella satsaisivat myyntimiesten ja viennin myyjien koulutukseen ja taitojen lisäämiseen sekä tulosvaatimusten kiristämiseen. Vähennettäköön sieltä bonuksia ellei tulokset parane. Vaadittakoon Häkämiehiltä .- kaikilta kolmelta vientiin lisääntyvää panostusta EKn puolelta näkyvästi ja monipuolisesti tasollisesti. Todellista tulosta EK n toimista ja panostuksista, eikä yhtäkään firman myyntiä ulkomaille kertaakaan niistä sakkoverotus 55%iin. Vähintään. Pakko pitää työpaikat ja firmat työntekijöineen kotimaa Suomessa.

 17. naomi 17.9.2015-18:54

  Sipilä on kovasti halunnut pidentää työaikoja, onkoha hän ottanut huomioon niitä jotka tekevät valmiiksi 8 tuntia päivässä.
  Jos jatkossa tekisin melkein 9 tuntisia päiviä, ei meillä olisi enää tarvetta vuokra työntekijöille!
  Yritysten olisi PAKKO palkata työntekijöitä jos työaikaa vaikka lyhenettäisiin. Nykyisellä hallituksella on mottona “viedään työntekijöiltä, annetaan työnantajalle”

  Ihmiset ovat katkeria kuntien työntekijöille lomista jotka tulevat vasta 15 vuoden kokemuksen jälkeen.
  Monet ei taida muistaa että kunnalla on huonommat palkat, pidempi työaika ja vähemmän henkilöstöä.

  Mitä tapahtusi jos kunnilta leikattaisiin lomat yksityisen tasolle? Millä tavalla kunnalle enään “houkutellaan” työntekijöitä? Tällä hetkellä aika moni luopunut yksityisen palkasta, kuntien lomien vuoksi. Mihin tarvitaan kesätyöntekijöitä enään, kun ihmiset lomailevat vähemmän sekä työaikakin on pidempi.

  Ollaan myös saatu paljon yrityksiä suomesta pois leikkaamalla ja kiristämällä niiltä aikoinaan, onko seuraava tavoite saada työntekijätkin lähtemään ulkomaille töihin.
  Tällä hetkellä ulkomaalaiset etsivät suomalaisia työntekijöitä paljon, näyttää kohta siltä että minunkin olisi kannattavaa työskenellä ulkomailla tätä menoa.

  Virheitä virheiden perään……
  Onkohan nuo säästöt ajateltu ihan loppuun asti.

  Minun silmissäni tuo näyttää siltä
  – ensin viedään työntekijän palkasta pois
  – asuminen on järjettömän kallista, haetaan asumistukea
  – Rahat eivät riitä ruokaa ja laskuihin, haetaan vielä vähän toimeentulotukea
  Missä kohtaa valtio tai kunta säästää? näyttää vaa rahan kierrämiseltä….

  Tuolla tavalla suomessa on jo hyvin pitkään tehty!

  Hallitukselta puuttu tärkeä kyky, asettaa itsensä toisen tilaa! Niillä ei ole kosketusta kansan arkielämään.
  Näiden ajattelutapa kertoo hyvin paljon heidän elämänkokemusta.
  Sen sijaan että lapsilisiä leikattiin kaikilta, oltaisi voitu asettaa tulorajat niin ei olisi välttämättä tarvinnu
  koskea pienituloisiin. Rikkaat kasvattavat rahapesää valtion tuloilla!

  Yritysten kuluja on helpotettu, minne rahat menevät? eivät ainakaan uusin työpaikkoihin.
  Milläköhän keinolla tällä kertaa varmistetaan että säästöt toisivat työpaikkoja.
  Saisi luvan loppua tuollainen riskeeraaminen, tuskin sipilä tykkäisin kun riskeeraisin hänen tulevaisuudella ja rahoillaan!

  En itse ainakaan halua elää laittaa penniäkään johtajien taskuihin ja vilkuttaa kun he karkaavat ulkomaille!
  Minäkö kallis työntekijä? Ainakin halvempi kuin hallitus on kansalle tai hallitusneuvotelun tarjoilukulut
  130 000 euroa!

  Ministereiltä ei saa minkäänlaisia kunnon vastauksia, sama virsi soi jatkuvasti!
  Eihän tää toimi kun hallitus ja kansa puhuu eri kieltä!

 18. Tpk 17.9.2015-19:00

  SSS-miehet ovat nyt vallassa kiinni ja se näkyy…

  Unohdit muuten työttömien syyllistämisen – onhan hallituksen tavoitteena lyhentää maksettavien korvauksien kestoa – sillä ne työttömät töihin saadaan… Muutenkin työttömistä puhutaan kuin kaikki vain haluaisivat maata kotona.

 19. Aimo 17.9.2015-19:31

  Et kertonut kuitenkaan vaihtoehdosta, (veronkierto on aina ollut listalla, katso historiankirjoja, lähdevero tulonlähteenä liian pieni 1% on n. 2Milj). Jos velkaantumisnopeus on suuri ei vaihtoehtona voi olla lisävelan nopeuttaminen. Teillä on suuri vastuu kansanhyvinvoinnista jos ette tuo vaihtoehtoa niin hallituksen yhteiskuntaa tuhoava linja saa jatkua. Jos ette osaa, kysykää kansalta. Aikaa ei ole loputtomasti.

 20. Harri Kyrönlahti 17.9.2015-19:49

  Asiaa! Nyt puhuit Paavo asiaa!

 21. Juha Palonen 17.9.2015-19:57

  Kovasti tuosta kirjoituksesta puuttui konkretia ja hallitusvastuussa olleessan puuttui teot. Olisiko aika Paavo puhaltaa nyt yhteiseen hiileen ja oikeasti tehdä jotain koko kansan eteen kuin vaan olla jeesustelijana ja jarrumiehenä. Velkamäärä kasvaa hurjaa tahtia eikä sitä mikään valtio ikuisuuksia kestä että syödään enemmän kuin tienataan.

 22. maria 17.9.2015-19:58

  Kiitos Paavo !

 23. Takkularapsis 17.9.2015-20:56

  Otsikossa lukee “Palkkojen leikkaamiselle on vaihtoehto”. Mikä se on, ei tule tekstistä kuitenkaan selville? Sipilällä on sentään konkreettiset (hyvät tai huonot) keinot. Mutta on kuitenkin. Ympäripyöreällä “vienti pitää saada nousuun-sloganilla ei pitkälle pötkitä…Eli se konkreettinen vaihtoehto?

 24. Denny Lindström 17.9.2015-21:27

  Toivoisin on että ” talousnerot ” jotka kannustavat Sipilän ehdotusta ja myös vastustavat häntä saisivat aikaa televisioon ja toisivat laskelmiaan ja selittäisivät selvillä kaavoilla mikä on se oikea ratkaisu tähän ongelmaan!

  T, Denny

 25. Keijo Manner 17.9.2015-21:53

  Ja mitähän teki tämä kaikkitietäbä Arhinmäki? Ei juuri mitään edellisessä hallituksessa. Lisää vaan lainaa ja enemmän avustuksia!
  En ymmärtä puhetta palkattomists arkipyhistä? Poistetaan kokonaan ja tehdään viikosta normi työviikko! Lomarahojen poisto auttais tosi paljon tilannetta, silloin ei tarvis juurikaan koskea hallituksen ns pakkokeinoihin!
  Lomarahat vaikeuttaa tänä päivänä pienyrittäjiä todella kovasti. Pitää maksaa tekemättömästä työstä!!
  Näillä voitais pelastaa edellisten hallitusten mokat.
  Miks uus hallitus tuomitaan vaikka eivät vielä edes ole tehneet mitään? Näähän on vasta ehdotuksia!!!!

  • Terhi Pohjonen 13.12.2015-22:41

   Ainahan leikata voi siitä tuleva hyöty on olematon. Pienituloisen perheen menot kasvavat päivähoitomaksujen kohdalla jos lomista leikataan. Siitä laskusta suurimman osan maksaa kuitenkin yhteiskunta. Jos lomarahoista leikataan lapsiperheet pysyvät lomillaan kiltisti kotona ja kulutus pienenee. Jos palkoista leikataan asumis- ja toimeentulotukikulut kasvavat ja senkin laskun maksaa yhteiskunta. Ensimmäisenä kuitenkin kiristetään työtahtia mikä lisää sairaslomien määrää, sekin tulee kalliiksi yhteiskunnalle vaikka suurimmaksi osaksi sen laskun maksaa työnantaja. Kaiken kaikkiaan homma on se että kun tulot pienenee kulutus vähenee ja se ei enää hyödytä edes sitä yrittäjää.

 26. pena 17.9.2015-22:04

  Voisitko kiteyttää mikä se vaihtoehto on jolla valtion menoja säästyisi saman verran kuin leikkauksilla? Ja samalla aikataulla?

 27. daniel 17.9.2015-22:21

  Enpä jaksa edes lukea loppuun asti. Viimeiset kaksi hallitusta ovat ajaneet Suomen tähän jamaan, missä ollaan. Muistaakseni vasemmistokin istui siellä tekemässä niitä tyhmiä päätöksiä. Nyt se on oppositiosta Niinistön kanssa helppo osoittaa ne 7 virhettä ja huudella, että “jottain pitäs tehrä”, kun itse on kussut Suomen muroihin…

 28. Tiina 17.9.2015-22:28

  Miten kansanedustajat ja ministerit osallistuvat talkoisiin? Mitä heiltä leikataan? Heillä on paremmat palkat, pitemmät lomat, taksiliput, työsuhdeautot ym.. Eikö nämä pitäisi karsia ensin pois ja aloittaa hyvätuloisista nämä säästötalkoot, ei meistä pienituloisista.

 29. Lari 17.9.2015-22:34

  Mitä jos verojen korottamisen sijaan poistettaisiin kaikki verovähennykset. Sekä muuttettaisiin kaikki tulot samalle viivalle. Lisäksi muutettaisiin yritysverotus koskemaan vain rahaa mitä yritys jakaa osakkeen omistajille. Todennäköisesti pelkkä verovähennyksen poisto kääntäisi budjetin plussalle

 30. LiisaSöderholm 17.9.2015-23:38

  Kiitos, oli hyvin kirjoitettu. Asiat tuli selväksi.

 31. Sami 17.9.2015-23:50

  Miksi et itse tehnyt haliituksessa mitään?

 32. Jim Sember 18.9.2015-00:02

  “Uskoisitteko korvianne jos kuulisitte että moneen hallituksen suunnittelemaan kärkihankkeeseen löytyisi ainakin jonkin suuruinen apu yhdestä tekijästä? Uskomatonta, mutta totta.

  Kokeilut, normien purkaminen, biotalous, puhtaat ratkaisut, hyvinvointi ja terveys, työllisyys ja kilpailukyky. Näin aluksi.

  Alustan asiaa seuraavasti: Yhdysvaltain Coloradon osavaltio joka on väkiluvultaan Suomen kanssa samaa luokkaa ei keskustele leikkauksista. Ei ole ottamassa pois julkisilta kouluilta tai sairaaloiden palveluista vaan päinvastoin onnistunut lisäämään niitä.

  Samalla tekijällä on ollut valtava positiivinen vaikutus Yhdysvaltain talouteen, arviolta 18 miljardia dollaria.

  Nyt oletan Teidän kysyvän että mikä se tällainen tekijä on?

  Vastaan Teille yksiselitteisesti: kannabis.”

  http://joniheikkila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201960-avoin-kirje-juha-sipilalle

 33. kimi 18.9.2015-00:32

  Kerroppa Paavo, että kun tekstissäsi korostat että leikkaukset kohdistuvat pienituloisiin, niin miten määrittelet pienituloisen?

  Minä ja minun kollegoideni (30kpl tässä yrityksessä) keskiansio on noin 5000-5500e/kk. Teemme niin ylitöitä kuin sunnuntaitöitä. Leikkaukset osuvat myös meihin. Olemmeko pienituloisia?

  Lisäksi maassamme työskentelee valtavasti hyvätuloisia vuorotyöläisiä(lääkärit, paperimiehiä, rahtareita, asfalttimiehiä, merikapteeneita, lentäjiä yms) joihin myös esitetyt leikkaukset osuvat. Lisäksi näitä samoja “pienituloisia” rankaistaan ankaralla kädellä progressiivisen veron raipalla. Aina ja aina puhutaan miten pienituloisia sorretaan, oli kyseessä alvin nosto, ruoan hinta, nämä leikkaukset, tuet, perustulo, yhteiskuntasopimus jne. Aina vain puhutaan siitä miten kaikki koskee vain pienituloisia.

  Jotenkin vain mielenkiinnosta olisi mukava kuulla se esitys jolla nostetaan rakas isänmaamme takaisin nousuun ilman että hyvätuloisia rankaistaan enemmän työnteosta, yrittäjiltä pyydetään kohtuuttomia veroja yms. Mikä olisi se konkreettinen leikkaus joka ei aja rikkaita ja hyvätuloisia veroparatiiseihin, ei aiheuttaisi närää pienituloisissa ja kaikki olisi paremmin?

  Itse tulen menettämään vuositasolla noin 4000-6000e tuloa leikkausten johdosta, mutta silti olen siihen valmis, koska se auttaa maatamme.

 34. Janne 18.9.2015-04:27

  Työttömyys johtuu vaan siittä että työnantajilla on liian kovat työkokemus vaatimukset….

 35. Janne 18.9.2015-04:33

  Työnantajat vaatii 2-7 vuoden työkokemusta ennen kuin palkkaa työntekijän. Tämmöiset rajat pitäisi kieltää että ihmisiä työllistyisi.

 36. sanna 18.9.2015-04:42

  Kiitos Arhinmäki sinusta olisi pitänyt tulla pääministeri.

 37. Yari 18.9.2015-05:32

  Miksi ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta ei mainitse kukaan ja paljon siitä tulisi “talkoo”säästöä? Jos tässä nyt työmatkakulujen ja asuntolainakorkojen vähennysoikeutta rajoitetaan niin samassa menisi tuo ay-jäsenmaksukin.

 38. Jari K 18.9.2015-05:49

  Muuten oiva kirjoitus. Mutta kaikki rakennus projektit auttavat melkein enemmän viron kansantaloutta kuin suomen. Voisi käydä kyselemässä perus raksa työmaalta minkä verran tekijöistä on suomalaisia.

 39. Niinpä niin 18.9.2015-07:16

  Kerrankin otetaan muiltakin kuin koulutetuilta. 6 vuoden opintolainan ja 60% verotus on jo solidaarisuutta. No takas vaan ulkomaille pitää mennä töihin.
  Ay on kuollut…yes Jumala on olemassa.
  Yksikään menestyvä maa ei toimi niin että kaikki saa saman nettopalkan. Eiköhän se malli nähty. Koulutetut tekevät 70 tuntia viikkoa ilman mitään lisä. Joka sunnuntai töihin kokonaan ilman palkkaa..siinä solidaarisuutta duunareille

 40. Jamppa Tuomila 18.9.2015-08:03

  Vaikka olen aina arvostanut entisen ministerin ajatuksia, kuten nytkin, niin vasemmistolla oli hallitusvuosinaan mahdollisuus vaikuttaa näihin. Mikset, Paavo, ajanut hallituksessa ollessasi näitä asioita selkeämmin. Olisi voinut vaalituloskin olla erilainen. Silloin kun on mahdollisuus vaikuttaa pitäisi vaikuttaa.

  Harmaa talous itseasiassa lisää pien- ja keskituloisten ostovoimaa monessa tilanteessa joten siihen puuttuminen pitäisi olla kuten raksalla nykyäänkin. Isoimmilla sanktioilla vain.

  Lähdevero on todettu huonoksi.

  Veroparatiisien käyttöön pitäisi ottaa laskennallinen tulos käyttöön jolloin veroparatiisien käyttö olisi turhaa.

  Laki “käskee” yrityksiä maksimoimaan osingot mutta millä aikajänteellä? Jakokelpoiset varat pitäisi huomioida osinkojen suhteen investointeihin ja henkilöstöpolitiikkaa. Jos YT:t niin ei osinkoja kahteen vuoteen jne.

  Ylipäätänsä olisi ekonomistinen unelma poistaa yritys- ja palkkaverot ja siirtoa pääoma- sekä kulutusveroihin. Rinnalla tuoda perustulo. Vähemmän syitä ja mahdollisuuksia kiertää veroja sekä samalla se lisäisi suuresti työvoiman paikallista liikkuvuutta/vaihtuvuutta sillä lisäeurot eivät toisi sanktioita työntekijälle ja yritykselle olisi tarkoituksenmukaista käyttää heitä puskuriresursseina.

  Mikään näistä ei kuitenkaan poista kilpailukykyongelmaa. Suomalainen ei osaa myydä sillä ratkaisumyynti on ainoa tapa mitä osataan ja tämäkin on jo mennyttä aikaa; esim. Patria hävisi kilpailun Tanskan suuntaan kun ei asiakasta kuunneltu vaan uskottiin “omaan” tuotteeseen. Suomalainen ei osaa olla kustannustehokas sillä eihän me olla ikinä väärässä kun ollaan yritysjohdossa; tämä estää esim. TQM:n tai TPS:n tuonnin yrityksiin tehokkaasti sekä virheitähän aina tapahtuu, mutta lopulta työntekijä joutuu aina maksumieheksi osinkojen tai bonusten sijaan.
  Kilpailukyvyssä olen samaa mieltä Paavon kanssa, mutta edelleenkin se myynti…. Jollet osaa myydä niin hinnalla ei juurikaan ole väliä ja vain tyhmät maat yrittävät kilpailla hinnoilla. Suomen kilpailijamaa tässä on Puola 500-800€/kk palkkatasollaan. Onneksi Meyer jatkaa Turun osalta onnistunutta myyntityötä Wärtsilä-Kvaerner ajoilta. Paljon oppimista täältä vaikkakin kustannustaho revitään alihankkijoiden työntekijöiltä. Sama koskee autoteollisuuttamme. Hyvällä palvelulla asiakkaat kyllä tulevat (saantovarmuus, kokonaiskustannukset, minimoinut riskit).

  TL;DR: Verotuksen rakennemuutos, perustulo, osinkojen rajaaminen, panostaminen koulutukseen sekä jäntevä kansainvälisen myynnin kehittäminen.

 41. Jaakko Huuskonen 18.9.2015-08:20

  “Sipilän hallituksen esittämä palkkojen leikkaus on ennennäkemätön siirto pienipalkkaisilta työtätekeviltä ihmisiltä yksityisille yrityksille.”

  Tähän asti julkisessa keskustelussa on oltu eniten huolissaan kätilöistä ja muista pienipalkkaisista ja naisvaltaisista aloista. Näille on myös kolmas yhteinen nimittäjä palkkauksen ja sukupuolijakauman lisäksi: julkinen sektori.

  Sipilän veto ei ole ennenkaikkea tulonsiirto EK:lle, vaan kuntatyönantajille ja valtiolle. Mikä on erittäin ymmärrettävää, sillä valtion velkaantuminen on Suomen ongelma – ei se ettei yksityinen sektori kasva riittävästi pitääkseen pystyssä ylipaisuneen julkisen sektorin. Julkisen sektorin kasvun hidastuminen on korkeintaan vajaatoiminen lääke, ei sairaus.

  Keskustelussa olisi siis hyvä pitäytyä pelaamasta kaksilla korteille. Samalla kenties ymmärtäisi miksi EK:n suuntaan ei ole painetta lyöty – koska valtio on heidän kanssaan samassa rintamalinjassa.

  • Jaakko Huuskonen 18.9.2015-08:22

   Ja pakollisen kirjoitusvirheen pakollinen korjaus: toiseksi viimeisen kappaleen viimeisen lauseen pitäisi tietenkin alkaa “Yksityisen sektorin […]”.

 42. Jani 18.9.2015-08:30

  Kiitos tästä, olen täysin samaa mieltä ja siksi olen erittäin tyrmistynyt että hallitus tällaista tekee.
  Ministerit vaihtoon vain.

 43. Anne Heritty 18.9.2015-09:08

  Upea ja fiksu kirjoitus Paavo Arhinmäki !!!

 44. Antero Laiho 18.9.2015-11:07

  Meillä työelämässä toisten osoittelu ja syyttely ei johda mihinkään. Rakentava kritiikki on ainut hyödyllinen palaute. En löytänyt tekstistäsi muuta ehdotusta kuin se että kaivetaan ojaa toiselle puolelle tietä ja peitetään jätteellä vanha.
  Jos teillä olisi halu nostaa Suomi ylös lopettaisitte tuon kiukuttelun ja laittaisitte propellihatun päähän. Innovaatio on hieno sana, mutta se on vain sana ennen tekoja, pistää lausujan kuulostamaan fiksulta. Oppositiossa pärjää aina kun on osoittava sormi ja kiukuttelu hallussa.

 45. Tarja Bohm 18.9.2015-11:35

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Haluaisin vielä lisätä tähän, että kaikkien päättäjien tulisi kuunnella maamme arvostettuja energia-alan professoreja ja luoda mahdollisuuksia hajautettujen energiantuotantotapojen kehittämiseksi. Tällä hetkellä meillä suunnitellaan vanhaan teknologiaan sijoittamista ja uuden ydinvoimalan rakentamista, joka on lyhytnäköistä ja tuottavaa ainoastaan elinkeinoelämän näkökulmasta. Suosittelen kaikille erinomaista MOT-ohjelmaa, jossa 9 suomalaista professoria antaa hyviä neuvoja uusien Nokioiden kehittämiseksi. Suomi ylpeilee olevansa korkean teknologian maa, mutta olemme jo jääneet jälkeen Euroopasta uusien ja taloudellisestikin kannattavampien energiaratkaisujen kehittämisessä. Katso MOT 14.9.2015 Tässä linkki http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/10/suomi-jaa-sivuun-energiabuumista

 46. Merja Martinmäki 18.9.2015-11:40

  Erittäin hyvin kirjoitettu, samaa mieltä!

 47. Marjo Aittokallio 18.9.2015-11:53

  Eipä ole paljon kuulunut puhetta siitä, mitä työnantajapuoli on valmis tekemään talouden parantamiseksi. Mistä he ovat valmiita luopumaan? Jos ylipäänsä palkkoihin pitäisi jollain tavoin kajota, mielestäni sen pitäisi tapahtua kunnan, yhteisön ja yrityksen kaikkia hierarkian tasoja koskien eli koskea kaikkia henkilöitä, niin johtajia/esimiehiä kuin “työläisiäkin”. En tiedä, mutta voisi ajatella, että jonkinlaisella prosenttimääräisellä lomarahojen leikkaamisella kaikilta työelämässä olevilta henkilöiltä voisi saada paljon tuntuvamman määrän rahaa kassaan kuin nykyisellä hallituksen päätöksellä, joka kohdistuu vain joihinkin ammattiryhmiin. Myös sellaisiin aloihin, joissa tehdään myös paljon osa-aikatyötä, mm. hotelli- ja ravintola-ala ja kaupan ala. Toisaalta nipistämällä palkkoja, yhteiskunnan verotulot vähenevät.

  Mietin vain, että koskahan aletaan puuttua osinkotuottoihin ym. jonkinlaisen keinottelun kautta saatuihin pääomiin. Entä miten voidaan puuttua monikansallisiin yhtiöihin, joiden verorahat eivät virtaa Suomeen?

  Huolta aiheuttaa mielestäni myös se, että nuorten työelämään pääsemiseksi ei ole tehty juurikaan mitään, vaikka heidän pitäisi rakentaa tätä yhteiskuntaa lähitulevaisuudessa. Monen alan nuorelta vastavalmistuneelta (alle 20 v.) edellytetään vähintään vuoden työkokemusta, jotta hän edes teoriassa voisi päästä työhaastatteluun. Kun kokemusta ei ole, ei pääse. Puhutaan 700 e:n palkkatuesta sille, joka palkkaa nuoren. Tämä ei kuitenkaan näytä motivoivan työnantajia. Työvoimatoimiston järjestämään työkokeiluun voi päästä täytettyään 25 vuotta. Viiden vuoden odottelun jälkeen voi olla, että työelämä ei enää kiinnostakaan ja se tulee olemaan kallista yhteiskunnalle.

  Kyllä tämän päivän politiikka korostaa sitä vanhaa sanontaa, että rikas ei anna paljostaan, mutta köyhä antaa vähästään.

 48. Ari Rusila 18.9.2015-11:53

  Poikkeuksellisen mainio kirjoitus; syvällinen ja silti kansantajuinen analyysi, hyvät perustellut argumentit, ei pelkkää taivastelua vaan myös vaihtoehtoisen politiikan mahdollisuus. Vanha ongelma on miten tämän saisi levitettyä mediassa laajemmalle, ehkä kannattaisi harkita julkaisua jollakin suositulla nettifoorumilla kuten US puheenvuorossa tai englanniksi/saksaksi/ranskaksi jossakin sikäläisessä laatulehdessä ja kierrätys sitä kautta Suomen valtamediaan.

 49. esko arvio 18.9.2015-12:44

  Asumistukihan on yhteiskunnan maksamaa tukea vuokratalo-systeemille minkä omistaa vakuutusyhtiöt. Ja ammattiyhdistysliike jonka voitto% 80. Jos vuokratalobisneksen voitto olisi 10% ei tarvittaisi mitään tukia ja yhteiskunta säästäisi. Tähän voisi ammattiyhdistykset vaikuttaa jos olisi halua toimia yhteiskunnan parhaaksi.

  • esko arvio 18.9.2015-13:03

   Vakuutus yhtiöt sijoittavat voitot ulkomaille ja ammattiyhdistysliike lakkokassaan

 50. unto.Ruokolainen 18.9.2015-13:05

  Ei palkkojen alennuksia eikä loman lyhennystä. Suurituloisille veron korotuksia. Heidän elämän laatu ei siitä muutu. Loman lyhennys tekisi työttömiä lisää

 51. Jussi Markkula 18.9.2015-14:24

  Minua suututtaa se, kun talouskriisiä ratkotaan pääoman ehdoilla ja sen eduksi. Aivan yhtä raivostuttavaa on myös se, kun kaikki syy vieritetään omistavan luokan niskoille. He ovat ihmisiä ja sellaisina useimmiten ahneita, mutta laiskuus on saman kolikon kääntöpuoli: siinä missä ahne haluaa suurimman mahdollisen korvauksen kaikesta näkemästään vaivasta, laiska pyrkii mukavimpaan mahdolliseen toimeentuloon pienimmällä mahdollisella vaivalla. Paradoksaalisesti minkäänlaista työtä tekemättä toimeentulevan “tuntipalkka” on ääretöntä lähestyvänä suurempi kuin parhaiten palkattujen johtajien. Edelleen puheet perustulosta/kansalaispalkasta ovat mitä parhain esimerkki tästä ihmisiä riivaavasta mukavuudenhaluisesta laiskuudesta.

  Miksi me yleensäkään puhumme kansalaispalkasta? Eikä Suomen ongelma ole työttömyydessä, vaan siinä, ettei ole “riittävästi rahaa” ihmisten töihin saamiseksi. Samalla harhainen humanismi vaatii työkykyisten työttömien elättämistä, kunnes löytyy heille riittävän mieluista ja tarpeeksi hyvin palkattua työtä. Kaikilla on toki vapaus pyrkiä haluamaansa koulutukseen ja etsiä itselle mieluista työtä, mutta se ei poista velvollisuutta oman toimeentulon ansaitsemiseen. Yhteiskunnan pitää järjestää/organisoida työtä, jolla kansalaiset tulevat toimeen, mutta sillä ei ole velvollisuutta vastikkeetta elättää yhtäkään työkykyistä ihmistä.

  Miksi emme jakaisi välttämätöntä ja tarpeellista työtä tasan kaytettävissä olevan työvoiman kesken? Nyt ihmiset eivät ota esimerkiksi siivoojan työtä vastaan, koska suunnilleen saman toimeentulon saa tekemättä mitään. Eikö yksi täysipäiväinen siivooja ja yksi täysipäiväinen työtön pitäisi korvata kahdella puolipäiväisellä siivoojalla, jotka saavat työstään saman palkan? – ja voivat puolipäiväisesti etsiä mieluisampaa työtä niin halutessaan. Kuka voisi väittää, ettei tämä olisi reilu ja oikeudenmukainen ratkaisu? No, ammattiliitot tietenkin, mutta eivät työläisen takia, vaan puolustaakseen omia ylisuuria palkkojaan (ja tässä kohden ammattiliittoja pitäisikin kurittaa kovalla kädellä). Miksi emme korjaisi julkista taloutta juuri laittamalla ihmiset työskentelemään sen hyväksi? Yhteiskunta olisi se suurin työnvälitystoimisto (kun se kuitenkin joutuu huolehtimaan jäsentensä toimeentulosta).

  Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista niin kauan kuin valtio ja kunnat pyrkivät supistumaan pelkiksi verojen kerääjiksi ja palvelujen ostajiksi. Juuri tämän pyrkimyksen myötä taloutta on pakko elvyttää pääoman ehdoilla eli sen eduksi. Pääoma kun karkaa maasta, jos sitä eli sen verotusta kiristetään. Ja pääomaa eli rahankiertoa sekä sen kasvua tarvitaan, koska vain tällä tavoin laiskat kansalaiset saadaan töiden ääreen – siis lupaamalla heille jatkuvasti parantuvaa elintasoa suunnilleen samalla työpanoksella. Miten ihmeessä kaikki tai enemmistä voisi saada aina vain enemmän hyötyä vähemmällä vaivalla? Tiede on antanut meille paljon, mutta ihminen kykenee aina haluamaan enemmän kuin mitä on saanut. Ongelmaa ei siis ratkaista antamalla kaikille haluamaansa, vaan kasvattamalla ihmiset ottamaan vain sen, minkä ansaitsevat – ja sokean voitontavoittelun sijaan kasvattamaan ansioitaan (siinä määrin kuin elintärkeä luonnollinen ympäristö sen sallii).

  Sanalla sanoen talouden hoito pitää palauttaa taloudenhoidoksi, jossa tärkeintä ei ole rahankierto, vaan se, että tuotetaan ihmisille välttämättömät sekä tarpeelliset tuotteet/palvelut – tai siis, että ihmiset tuottavat ne toisilleen tavalla, jossa työnjako/erikoistuminen sekä tieteen edistys hyödyttää kaikkia ansioidensa mukaan (eli edistysaskeleista vastaavat ja muuten ahkeruudellaan erottuvat voidaan palkita muita paremmin). Tässä on vaihtoehto palkkojen leikkaamiselle – ja sellainen, joka todellakin tekee työttömyyden pseudo-ongelmasta historiaa…

 52. Pertti Jalava 18.9.2015-14:41

  Tanakkaa ja selkeää tekstiä, kiitos.

 53. Petri 18.9.2015-14:53

  Hyviä päätelmiä — lisäksi kansanedustajien olisi hyvä ymmärtää, että uusliberaalin talouden tarkoitus on nostaa työttömyys (Milton Friedmannin oppi luonnollisesta työttömyydestä), jotta ei synny palkkainflaatiota, tai siis, että palkat ei nouse kun työttömistä riittää työvoimatarjontaa, joka on valmis tekemään halvalla töitä lakkoilematta ja kasvattaen siten pääomaa maksimaallisesti. Tämä on myös ollut IMF talousohjauksen perusta jo pitkää, josta he käyttävät käsitettä NAIRU = Non-acceleraring inflation rate of unemployment — eli tavoite ylläpitää sellaista työttömyyden tasoa joka ei nosta palkkoja ts. tuota palkkainflaatiota. Sitä oli Suomen asema maailman kilpailukykyisimpänä maana 1995-2005. Voittajia kilpailussa pääoma ja häviäjiä työväki. Työttömyyden nostaminen on hallitukse työajan noston todellinen tavoite!!!

 54. Hannu Laakso 18.9.2015-16:24

  No niin onkohan herra Arhinmäki huomannut sitä asiaa, että tähän asti kun leikkauksia ja sopimuksia on tehty niin aina on viety yrityksiltä. Jos sopimuksen syntymisessä on ollut jotain ongelmaa, niin sitten on jo uhattu lakoilla. Nyt tuli se aika, kun “duunari” joutui talkoisiin. Ei voida enää vaan joustaa ku raha loppuu

 55. Timo Lukkarinen 18.9.2015-17:41

  Kaksi edellistä hallitusta on ajanut maan tähän tilaan…Herra Arhinmäki muiden mukana.Miksi asioihin ei reagoitu jo silloin?

 56. Petri 18.9.2015-19:50

  Moi Paavo,

  Sinänsä hyvää analyysiä javilwn monesta asiasta samaa mieltä kanssasi. Surin huomioni kohdistuu kuitenkin siihen, että olitko edellisessä hallituksessa? Mitä saitte aikaan? Teillä oli aikaa tehdä paljon helpompia päätöksiä, jotta asiat olisivat nyt edes parempaan suuntaa. Paavo, sinä et tehnyt niitä silloin kipeitä, nyt paljon kipeämpiä päätöksiä. Sinä väistit vastuusi Suomesta ja nyt pitää jonkun toisen korjata asia. On aika tekopyhää huudella nyt ohjeita taustalla ja kertoa miten asiat saadaan korjattua. Sinulla oli tilaisuus ja et sitä käyttänyt. Siksi sinä et ole hallituksessa nyt. Sinun tekeminen ei ollut solidaarista eikä kestävää.
  Nyt on muiden vuoro.

 57. Oili Hakkarainen 18.9.2015-21:01

  Työajan pidennyksiä en ymmärrä enkä myöskään eläkeiän pidennyksiä.
  Olen itse 58 v nainen ja remppoja on ollut riittävästi, mutta kun päässä ei ole vikaa niin en pääse eläkkeelle.
  Olen velvoitetyöllistetty ja nuorempia olisi tulossa. Pärjäisin ihan hyvin nyt ansaitsemallani eläkkeellä.

  Työnantaja maksaa lomalaisille palkkaa. Miksi pitää vielä saada lomarahat?

  Eikö Suomessa ole riittävän pitkä loma?

  Turvapaikanhakijoille ei kelpaisi minun mökki. Pitäs olla kinkkua joka päivä ja hienot autot ym.

 58. Sari 18.9.2015-21:53

  Niin mikä se vaihtoehto nyt oli? Eihän tässä ollut mitään vaihtoehtoa? Saman olit oivaltanut mihin Sipilä jo tähtäsikin. Eli yksityisille yrityksille lisää mahdollisuuksia investoineihin, jotta saadaan lisää työpaikkoja näiden investointien kautta. Mutta ei se ollut sinun vaihtoehtosi vaan hallituksen päämäärä. Mikä oli sinun vaihtoehto? Se että yritysten olisi tehtävä parempia tuotteita? Niinpä. Olet kerrassaan huvittava tapaus.

 59. Tiia Viikki 18.9.2015-22:53

  Hei. Eiks ruuan hinta ja talouden hinta vois laskea 80 % kun on muutenkin niin vaikea tilanne kun on liian pientä palkkaa jotain alle 1000 euroo kk. kun pitäis kuitenkin maksaa fuokra ruokaa laskut jne.. Niin eiks vois olla taolous hinnat tosi tosi matalalla ja palkat nousuun. eli tarkoitan että vois vuokra, ruuat, vaate jne saada laskuun ja palkat nousuun… jotta riittäis paremmin rahaa… vai pitäiskö mun vaihtaa alaa jotta ei tartte valittaa että ei oo rahaa vai pitääkö mun kuitenkin kärsii vai ?????

 60. Juha 18.9.2015-23:08

  Hyvä kirjotus. Samaa mieltä! Kuullostaa tää suomen meininki jo korruptoituneelta. :/

 61. Eemeli 18.9.2015-23:11

  KOKO EDUSKUNTA JA VARSINKIN HALLITUS

  PISTÄKÄÄ PALKKIONNE VALTION KASSAAN JA YRITTÄKÄÄ ELÄÄ SILLÄ PIENELLÄ PALKALLA 1500-2000€/KUUKAUSI..

  VIELÄKÖ HALUATTE OTTAA PIENITULOISILTA?

  RYHDISTÄYTYKÄÄ JA TULKAA TAVALLISTEN PIENI PALKKAISTEN IHMISTEN TASOLLE JA TEKEMÄÄN SITÄ SAMAA TYÖTÄ KUIN MUUTKIN TAVALLISET TYÖNTEKIJÄT MISTÄ EI IKINÄ SAA KIITOSTA.

 62. Jorma Salovaara 18.9.2015-23:14

  Hyvä Paavo! Nyt oli asiaa! Ehdin jo huolestua puolueemme agendasta! En enää. Jatka samaan malliin. Kiitos!

 63. Päivi Holopainen 19.9.2015-01:25

  Hyvä Paavo! Olen hyvin samaa mieltä. Ei mediassa kuulu vasemmiston ääni. Toimittajan töitä tehneenä yli 20 v,huomaa tämän mielipideilmaston muutoksen selvästi. Omituista on se
  , etteivät ihmiset HUOMAA,ketkä ovat syöneet sanansa moneen kertaan. Eli persut ja kepu. Vasemmiston linja on ollut koko ajan reilu: ihmisille EI valehdella.Syynä on myös se,ettei. porukka tunne historiaa eli: mikään hyvä EI ole tullut lahjana,kaikesta on heikoimpien aina pitänyt taistella,yhdessä.

 64. Pekka Myllyniemi 19.9.2015-08:28

  Itsestäni en ole huolissani. Teen työtä aika vakavaraisessa metallialan yrityksessä vaikkakin tulosvaroitukset näyttävät välillä aika synkiltä. Huoleni siirtyykin kaupan alalla työskenteleviin pienipalkkaisiin työntekijöihin. Kun he eivät voi valita milloin ovat töissä, elikkä väkisinkin heille tulee sunnuntai vuoroja joista leikkuri ottaa sitten aika siivun pois. Tehdäänkö työssäkäynti turhaksi? Kun palkkapussi jää pieneksi rupeaa työläinen miettimään yhtälöä. Miksi enää tehdä työtä, kun työttömänä saa yhtä paljon, noin suunnilleen.

 65. Niinkö? 19.9.2015-10:01

  Näytät Paavo jatkavan samaa linjaa kuin hallituksessa.

  Kerro joskus mitä pitäisi tehdä sen sijaan että valitat aina siitä miten ei pitäisi tehdä. Alkaisi varmaan kannatuskin nousemaan.

 66. reijo kaajakari 19.9.2015-12:41

  kuuleppas Paavo tuossa olet aivan oikessa hallituksen linjaa painetaan tuutista niin usein ulos , että tyhmä suomen kansa alkaa usko siihen kohta ,mutta toinen juttu on tuo pakolaisaasia suomi ei sais ottaa enää yhtään pakolaista vastaan mennään perse edellä puuhun .ÄLäkä sano että pakko auttaa nuoria 25v miehiä tänne vaan tulee pelkän duunin perässäei muuta nosta meidän omat köyhät tapetille ne sentään ikänsä maksaneet veroja tähän sarvikuonojen maahan. Muuten olet oikealla asialla terveisin ; Reijo

 67. Vappu Orlov 19.9.2015-15:15

  Sipilä pitäisi saada lukemaan tämä ja vastaamaan tähän.

 68. simo lappalainen 19.9.2015-21:54

  Tietoa tuntuu olevan, mutta missä on lukijat? Tavoittaako tämä media ihmiset? Uskollan epäillä. Vaihtoehtoinen media puuttuu… Vain omistavaluokka saa asiansa läpi nykymediassa, mikä se nyt milloinkin on.
  Surullinen on Suomen sisäinen tiedonkulku.
  Ihmiset on kapean tiedon varassa.
  Kiitos nyt kuitenkin tästä blogista.

 69. Juho 19.9.2015-22:15

  Onko missään tietoa kuinka monta prosenttia pääministerin palkkaa ollaan leikkaamassa? Nimim. Opiskelija

 70. Pingback: Nyt pitää ajaa parempaa johtamista, pienyrittäjäpolitiikkaa ja ay-demokratiaa « Politiikan pikajuna

 71. mikko 20.9.2015-06:59

  http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2752737/nuoret-toihin-euron-tuntipalkalla

  niin kun täälä kehutaan saksan mallia ja niiden kilpailu kykyä
  kukaan ei kerro että siellä työskentelee suurinpiirtein 2.5 miljoonaa ihmistä euron tuntipalkalla niin sanottu mini jop
  tai mitä se aiheutaa tietylle kansanosalle heidän elämäänsä
  yritys johtajat myhäilee ja vienti vetää
  mutta mikä on sen hinta inhimillisesti
  voisko joku edes joskus puhua tästäkin asiasta kun saksan mallia ruvetaan ylistämään
  se on köyhdyttänyt 20 prosenttia jo saksan kansasta jotka tekevät näitä riisto töitä

 72. Munnu Merilaiti 20.9.2015-12:13

  Hei,

  Milloin esitetään välikysymys hallitukselle? Tämä hallitus pitää kaataa niin pian kuin mahdollista. Uudet eduskuntavaalitkin voisi olla hyvä, nyt, kun näiden hallituspuolueiden kyvyttömyys hoitaa valtion asioita on tullut kaikille näkyväksi.

 73. miksu 20.9.2015-20:04

  Niin, aina on helppo poistaa siitä mitä on. Miksi ei tässäkin tilanteessa yritetä jotain uutta. Jokatapauksessa miljardeja menee, myös tämä pakolaiskriisi vaikuttaa pahalta. Aihe 1:
  Valtio sijoittaa miljardin uuteen autotehtaaseen, insinööriosaaminen meillä on. Pakolaisista saadaan “halpatyövoimaa” luodaan uusi halpa automerkki, vaikka Finski maailmanmarkkinoille. Ainakin yritettäisiin jotain uutta, ettei aina valmiista kakusta leikattaisi. Kuten sanoin, jo pakolaisetkin maksavat muutaman euron vuodessa. ja tekisväthän edes töitä eurojensa eteen.

 74. Maaria Tomminen 20.9.2015-22:58

  Kiitos, Paavo. Kirjoitit hyvin. Kansan enemmistö on äänestänyt populisteja, ehkä tällä tavoitat jonkun heistä. Maanläheistä, konkreettista. Talouselämän toisenlaista suuntaa etsitään, säästöjä haetaan. Kuitenkaan Suomessa kukaan ei ole pitkään aikaan ottanut esille merkittävää säästön mahdollisuutta – eläkekattoa, joka koskisi työeläkkeitä. Moni entinen yritysjohtaja esimerkiksi nostaa sellaisia eläkkeitä, joita he eivät todellakaan tarvitse. Kuinka paljon säästettäisiin , jos työeläkkeen korkein mahdollinen kuukausittainen ulosmaksu ei saisi ylittää palkansaajien kuukausittaista keskiansiota?
  Tälläisiä mietin .

 75. Marja Salo 21.9.2015-12:21

  Miten kokonaistyöaika lasketaan, kun siihen kerran vaikuttaa Saksassa naisten suurempi kotona oleminen?

 76. sally weaver 22.9.2015-14:46

  Moikka,
  Kiitoksia mielenkiintoisesta ja pohdintaa herättävästä tekstistä!
  Minua olisi kiinnostanut vielä erityisesti nuo mainitsemasi tilastot ja lähteet, olisiko ne mahdollista julkaista tällä sivulla? Erityisesti mainitsemiesi maittaisten työtuntien ja työn tuntikustannusten kohdalta. Kiinnostaisi lisäksi nähdä vielä muidenkin kuin mainitsemiesi maiden tilastot!

  Parhain terveisin,
  Sally Weaver
  Opiskelija
  Espoo

 77. Jim Sember 24.9.2015-15:43

  Ottamalla mallia Coloradon päihdepolitiikasta saataisiin Suomikin nousuun. Ettei jostain syystä julkaisseet aikasempaa viestiäni, siis onko aihe liian arka vasemmistolle?

 78. Veronika Sarmaste 26.9.2015-14:39

  Tänä päivänä yhä edelleen luodaan harhaista mielikuvaa vasemmistoliiton kommunistisuudesta ja vanhakantaisuudesta, vihreiden piiperryksestä ja demareiden jäykkyydestä. Kuitenkin ainoastaan vasemmistoliitto ja vihreät demareiden varovaisella tuella ovat ymmärtäneet että Sipilän hallituksen vanhakantainen Machiavelliläinen talouspolitiikka, mikä on todettu jo noin sata vuotta sitten toimimattomaksi ja aikansa eläneeksi ajaa meidät koko ajan vain syvenevään suohon. Nykyään pitäisi soveltaa enemmän Geimssiläistä ajattelutapaa hieman modernisoituna ja näin päästään nykyisestä ahdingosta. Kaikki aikaansa seuraavat ihmiset tietävät ettei meitä Suomessa vaivaa kilpailukyvyn puute tai työelämän sääntöjen jäykkyys, jos ja kun tuote ei käy kaupaksi pitää ensi sijaisesti tutkia, mikä tuotteessa ja sen markkinoinnissa on vikana, sillä näiltä alueilta todellisuudessa ongelma löytyy. Ei kukaan halua edes ilmaiseksi tuotetta, jota ei tarvitse tai josta ei mitään tiedä (tämä vain hieman kärjistäen). Oikeistopuolueet ja elinkeinoelämän johtajat (lue Jyri Häkämies) levittävät ihmisten keskuudessa tahallaan paniikkia, vaihtoehdottomuudesta halutessaan ajaa ammattiliike alas. Me emme tarvitse nyt säästöjä, sillä niillä Suomi ja suomalaiset vain kurjistuvat ja talous jatkaa alamäkeään.
  Muuten haluan vielä lisätä Stubbin vakiolauseen siitä kuinka “emme” halua jättää velkoja lapsille ja lastenlapsille. Tämä hänen vaalilauseensa on järjettömyydessään vertaansa vailla, sillä tosiasiassa tämän päivän hallituksen esittämät säästöratkaisut kurjistavat juuri meidän lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuden ja tekevät heidän elämänsä näköalattomaksi. Meidän tämän päivän aikuisten tulee oikeasti huolehtia tämän päivän lapsista ja lastenlapsista, satsata heidän koulutukseensa, terveyteensä jne., jotta heillä aikanaan olisi kyky huolehti tulevista sukupolvista. Mikäli me emme huolehdi näistä omista pienimmistämme kuinka voimme olettaa että he aikanaan kykenevät huolehtimaan omista lapsistaan ja lapsenlapsistaan. On älytöntä kuvitella että me voisimme tänä päivänä luoda ja lukita tilanteen sellaiseksi että hamassa harmaassa tulevaisuudessa uudet sukupolvet eläisivät ilman velkoja. Tämän päivän velkaantuminen tulee koko ajan vain lisääntymään, mikäli talouspolitiikassa ei tehdä täyskäännöstä. Valtion tulee ryhtyä elvyttämään rankalla kädellä ja rohkeasti, sekä saman aikaisesti luoda edellytykset innovatiiviselle uudelle yritteliäisyydelle koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Se että työnantajakustannuksia alennetaan tai että suurille yrityksille annetaan rahaa erilaisten tukien tms muodossa on tyhmää., koska se lisää vain keinottelevien ns. yrittäjien lisääntymistä. (Omasta kokemuksesta tiedän muutaman yrittäjän, jotka ovat käyttäneet työvoimakoulutuksessa olevia ammattitaitoisia “ilmaisia työntekijöitä” hyväkseen toinen toisensa jälkeen aikomattakaan työllistää ketään. ) Työttömien pakkokouluttaminen ei auta muita kuin erilaisia koulutusta tarjoavia konsulttiyrityksiä. Me emme mahda sille mitään että marginaalissa on aina pieni joukko ihmisiä, jotka pyrkivät elämään yhteiskunnan kustannuksella. Tärkeää on että tämä joukko olisi mahdollisimman pieni ja se onnistuu vain saamalla nuoret työelämään mahdollisimman täysimääräisesti ja joustavasti mm. oppisopimuskoulutuksen lisääminen radikaalisti, otettakoon mallia vanhasta oppipoika ja kisällimallista luonnollisesti modernisoimalla vastaamaan nykyajan elämänmenoa. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa olevan palkkaus tulisi järjestää vastaamaan opetettavan kulloistakin ammattitaitoa esim. aivan alussa se voisi vastata tavanomaista opintorahaa ja lisääntyä esim. puolivuosittain ja taidon lisääntyessä. Tähän suunnitteluun pitäisi saada ammattijärjestöt mukaan, jotta voitaisiin välttää keinottelu ja ilmaisen tai liki ilmaisen työvoiman käyttö ja myös toisaalta samalla tarjota työnantajille edullinen keino saada ammattitaitoista työvoimaa. Järjestelmä on luotava mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta siitä olisi todellista hyötyä. Periaatteena pitäisi myös olla joko sitoutuminen koulutettavan työllistämiseen vähintään tietyksi ajaksi tai sitten mikäli juuri koulutetun ja irtisanotun tilalle otetaan uusi alipalkattu koulutettava määrätään esim. sanktio ko. työnantajalle.
  Toivottavasti tästä kommentistani saa edes vähän tolkkua jäsentelemättömyydestä huolimatta. Kirjoitin vain asioita joita mieleeni juolahti lukiessani blogiasi. Kiitos.

  Todellista vanhakantaista ajatusmallia tämän päivän Suomessa edustaa ennen kaikkea Kokoomus Alexander Stubbin johdolla ja Sipilä on lähempänä Kokoomusta kuin Keskustaa nyt päästyään hallitukseen. Demareiden Jutta Urpilainen oli ajatusmaailmalleen ja on vieläkin paljon lähempänä oikeistoa kuin mikä on ns. sosialistipuolueelle terveellistä. Antti Rinne on esiintymisessään vähän kankea, mutta oikealla asialla enimmäkseen.
  Vasemmistoliitto ja Vihreät edustavat tällä hetkellä kaikkein edistyksellisintä ajattelutapaa yleiselle tasolla kumpa vain äänestäjätkin sen huomaisivat ja eivätkä alistuisi Sipilän ja Stubbin asiattomaan pelotteluun ja taitavaan propagandaan. Voi kunpa äänestäjät ymmärtäisivät lukea Suomen poliittista historiaa niin he havaitsisivat kuka on luonut “Hyvinvointisuomen” ja kuka on tosiasiallisesti vain purkanut kaikkea sitä hyvinvointia, mikä meillä yhä vielä on, ainakin useimmilla. Sillä työttömien henkinen hyvinvointi on tällä hetkellä yksin “Jumalan” ja Timo Soinin kädessä karkeasti ottaen.

 79. Veronika Sarmaste 26.9.2015-14:42

  Äskeisessä kirjoituksessani sanoin ettei meitä vaivaa kilpailukyvyn puute, tarkoitin tietenkin liian korkeat palkat ja suuret työvoimakustannukset.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *