Vastaus poliittisten nuorisojärjestöjen avoimeen kirjeeseen

Kirjoitettu Paavon blogi

Nuorisojärjestöjen avustukset herättävät kiinnostusta niin järjestökentällä kuin julkisuudessakin.

Haluan vastata Perussuomalaisten Nuorten, Suomen Kristillisdemokraattisten Nuorten ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton avoimeen kysymykseen poliittisten nuorisojärjestöjen rahanjaosta (4.4.2012).

Järjestönne kritisoivat poliittisten nuorisojärjestöjen rahanjakoa epäoikeudenmukaiseksi. Toteatte, että “suurimpia tukia saavat keskustalaiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt nettoavat pienintä tukea saavien Perussuomalaisten Nuorten tuen lähes 49-kertaisesti. Poliittisin perustein koottu avustustoimikunta ei ole kyennyt antamaan tälle erolle hyväksyttäviä perusteluita. Uskomme, ettei sellaisia ole olemassakaan”.

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustusjärjestelmä on kehitetty tukemaan nuorten omaa aktiivisuutta. Avustusjärjestelmän piirissä olevien järjestöjen koossa sekä niiden toiminnan laadussa ja laajuudessa on kuitenkin eroja. Tästä johtuen useiden järjestöjen avustusmäärät ovat myös erisuuruisia. Seuraavien esimerkkien avulla voi tarkastella järjestöjen koossa ja toiminnan laajuudessa ilmeneviä eroja:

Poliittisista nuorisojärjestöistä merkittävintä, 670 000 euron avustusta nauttiva Suomen Keskustanuoret, on suuri yli 11 000 jäsenen järjestö, jonka valtakunnallisissa tapahtumissa on ollut yli 15 000 osallistujaa vuonna 2010. Järjestön avustus on nyt 14 000 euroa pienempi kuin vuonna 2011.

Perussuomalaisten Nuorten ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton avustukset ovat kasvaneet poliittisista nuorisojärjestöistä prosentuaalisesti nopeimmin viime vuosina Perussuomalaiset Nuoret vuosina 2009-2010 72 %, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto samoina vuosina 16 %.

Nyt vuonna 2012, kun nuorisojärjestöjen kokonaismäärärahat supistuvat edellisvuoteen nähden, kaikkien muiden poliittisten järjestöjen avustuksiin kohdistetaan leikkauksia paitsi näihin kahteen.

Perussuomalaisten Nuorten toiminta on vielä varsin vakiintumatonta. Järjestöllä on oman ilmoituksensa mukaan ollut vuonna 2010 kolme valtakunnallista tapahtumaa, joihin on osallistunut yhteensä 100 henkeä. Jäsenmäärä on ollut nousussa, mutta vuoden 2010 lopussa – mihin arviointi siis perustuu – se oli kuitenkin ollut vielä vasta 753 jäsentä. Nuorisolain mukaan valtionapukelpoisen nuorisojärjestön jäsenmäärän tulisi periaatteessa olla vähintään tuhat jäsentä.

Perussuomalaisten Nuorten avustus on viime vuosina ollut kuitenkin selvässä nousussa: 4000 euroa v. 2008, 15 000 euroa v. 2012. Toiminnan laajetessa myös avustusmääriä tarkastellaan vuosittain. Perussuomalaisten Nuorten vuodelle 2012 hakema yli 200 000 euron avustus on kuitenkin järjestön toiminnan laajuuteen nähden epärealistinen.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton ilmoittama jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa on 1150 jäsentä. Järjestön avustus vuodelle 2012 on 83 000 euroa. Järjestön toiminta on ollut aktiivista, ja jäsenmäärä on ollut myös pääsääntöisesti nousujohteinen. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton avustukset ovat olleet myös nousussa: 56 000 euroa v. 2007, 83 000 euroa v. 2012.

On hyvin tiedossa, että järjestön toiminta ansaitsisi myös vastaisuudessa lisäpanostuksia. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton toimintaedellytykset haluttiin nyt turvata, eikä järjestön avustukseen kohdistettu leikkausta kuten suureen osaan muista poliittisista nuorisojärjestöistä.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että olisin korottanut omaa puoluettani lähellä olevien järjestöjen avustuksia. Näin ei ole. Omaan poliittiseen viiteryhmääni kohdistuu muiden poliittisten järjestöjen tavoin leikkauksia.

Poliittiset nuorisojärjestöt ovat keskenään kovin erilaisia – toiset niistä tekevät puolueen nuorisotyötä, toiset taas ovat luonteeltaan lähempänä kansalaisjärjestöjä. Näiden järjestöjen avustukset eivät voi olla kiinni puolueen menestyksestä vaaleissa.

Avustusmäärärahojen supistuessa vuonna 2012 kaikkien hyvin kehittyneiden järjestöjen avustuksia ei ollut kuitenkaan mahdollista tarkistaa ylöspäin. Esimerkiksi Suomen NuorisoSirkusliiton ja ruotsinkielisen lasten- ja nuortenjärjestö Ungmarthan avustuksen korottamisen tarve nähtiin tässä taloudellisessa tilanteessa akuutimmaksi.

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen, nuorisotyön palvelujärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen avustaminen ja avustusperiaatteet pohjautuvat nuorisolakiin sekä valtioneuvoston asetukseen nuorisotyöstä ja -politiikasta. Näissä määritellään, että valtionavustukset myönnetään tulosperusteisesti. Tulosperusteita ovat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Avustusta myönnettäessä otetaan lisäksi huomioon toiminnan ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys sekä avustuksen tarve.

Nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain esityksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen valtionavustuksista sekä antaa lausunnon esityksestä nuorisotyötä tekevien järjestöjen valtionavuiksi. Avustuksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudellinen tila, muut julkiset avustukset ja varsinaiseen toimintaan käytettävissä olevat varat. Ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon järjestön aktiivisuus yhteiskunnallisissa asioissa sekä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa. Järjestöjä arvioitaessa on otettava huomioon myös se, kuinka järjestössä toteutuu nuorten osallistuminen päätöksentekoon.

Järjestöjen avustaminen pohjaa siis näihin laista ja asetuksesta tuleviin kriteereihin.

Avustusjärjestelmän kehittämisestä on toki syytä käydä avointa keskustelua, ja järjestöille pyritään vastaisuudessa viestimään läpinäkyvämmin avustusten kehityksessä tapahtuvien muutosten perusteita. Yksittäisten järjestöjen tilanteen yksityiskohtainen käsittely julkisuudessa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, sillä esimerkiksi toiminnallisissa vaikeuksissa olevien järjestöjen toimintaa ei haluta hankaloittaa entisestään.

Vastauksessa tähän avoimeen kirjeeseen on kuitenkin tehty poikkeus, sillä kirjelmöijät ovat halunneet julkisesti perusteluja avustustasolleen.

Alla olevasta osoitteesta saa lisää tietoa aiheesta.

http://dl.dropbox.com/u/7626842/Nuorisoj%C3%A4rjest%C3%B6tuet%2020112012%20Taulukko1-1.jpg

Kommentteja (12)
 1. Petri Manninen 5.4.2012-17:33

  En ymmärrä miksi noita pitää edes tukea eikö se ole perustuslain vastaistakin koska silloinhan pitäisi tukea kaikkia muitakin järjestöjä.
  Ja muutenkin toi on mielestäni sairasta koska siellähän”koulutetaan”politikkoja.Pyytäisinkin ministeriä selvittämään onko kyseisten järjestöjen tukeminen edes laillista vai onko se niitä”tämähän on sellaine vanha tapa” asioita.

 2. Petri Manninen 5.4.2012-17:41

  Kyllähän se niin on että jokaista Suomen kansalaista,järjestöä,yritystä yms.tulee kohdella tasavertaisesti.Eli Ei noi pikku poliitikot kyllä mitenkään voi olla oikeutettuja minkäälaisiin tukiin.Pärjäkköön omillaan ja rahoittakoon työllään niin rupeisi varmaan tulemaan politiikkaankin jatkossa maalaisjärkeä.

 3. Jussi Airaksinen 5.4.2012-17:44

  Järjestöjen jäsenmäärät eivät ole vertailukelpoisia keskenään. ViNO poistaa jäsenrekisteristään vuosittain sellaiset, jotka eivät ole kahden vuoden sisällä maksaneet jäsenmaksuaan. Monilla muilla poliittisilla nuorisojärjestöillä ei jäsenmaksua ole, joten jäseneksi liitetään jos erehdyt laittamaan nimesi lappuun festarikojulla. Ja yli-ikäistenkin jäsenten siivoamista tehdään melko vaihtelevasti. Jäsenmäärien selvittämisesti oikeasti vertailukelpoista tietoa saisi lähinnä laajahkolla puhelinkyselyotannalla.

  Lisäksi todetaan, että yksityiskohtaisempien perustelujen avaaminen julkisuudessa vaikeuttaisi järjestöjen toimintaa. Itse katsoisin verovarojen käytön olevan sen verran merkittävä kysymys, että avoimuus olisi perusteltua.

 4. Petri Manninen 5.4.2012-17:44

  Ja kyllä tonkin kohdan voi oikeudessa pystyä todistamaan katteettomaksi että niillä olisi mitään yhteiskunnallista merkitystä ainakaan parempaan päin.Eliitin jakamaa rahaa pikku eliitille.Eikös ministeri ole jäävi asiaan?

 5. Temu Taivalvaara 5.4.2012-17:45

  On se kumma miten rullalautailijat saavat enemmän avustuksia kuin Perussuomalaiset puolueen poliittinen nuorisojärjestö,naurettavaa ja noloa toimintaa!!

 6. Tiina Alakoski 5.4.2012-20:00

  Mielestäni nykyisin avustusten jako on mennyt paljon menneitä aikoja parempaan suuntaan. Vastaus toi selkeästi esiin päätösten perusteet.

 7. Veikko Hakala 6.4.2012-08:47

  Kiitos. Vastauksesi on erittäin selventävä. Pelkkien iltapäivälehtien juttujen perusteella saa avustuksien jaosta aivan väärän kuvan. Kuitenkin,ikävä kyllä,suuri osa kansalaisista on niiden tietojen varassa. Tsemppiä jatkoon.

 8. T.Sipilä 6.4.2012-11:19

  Hyvin vastattu ja perusteltu.

 9. ossi torniainen 6.4.2012-13:31

  Nyt on Paavo sinulta Audissasi päässyt ilmoille aikamoinen paukku. No, onneksi on nahkapenkit. Sinne meni vasemmistolaisuus ja pienten ihmisten puolella olo. Osaisit edes hävetä!!!

 10. Martin Glantz 6.4.2012-17:18

  Arvoisa ministeri.
  Kun äkkiä surffasin keskustanuorten sivut, pisti silmään kaksi asiaa. Yksi: Keskustalle ilmeisesti nuori on alle 30v jäsen. Urheiluseurojen saamien avustusten määrittelyssä nuorisoksi lasketaan alle 18-vuotiaat. Kaksi: 18 piirin tapahtumakalentereissa oli aika vähän tulevia tapahtumia tiedossa muutamia valtakunnallisia seminaareja lukuunottamatta ja näistäkin osa oli yleisesti Keskustan kaikille jäsenille, ei erityisesti nuorille.
  Ministeriönne toimivallan piiriin kuuluvien liikunnan ja kulttuurin rahoitusta ja sitä kautta toiminnan mahdollisuuksia parantaisi merkittävästi, jos paikalliset tai valtakunnalliset liikuntajärjestöt saisivat valtionapua samassa suhteessa kuin vaikkapa Keskustanuoret, esimerkiksi 55 euroa jokaista 18-30-vuotiasta henkilöjäsentä kohti tai 43 euroa jokaista kohti, joka on osallistunut vuoden aikana johonkin järjestön tapahtumaan.
  Oman urheiluliittoni vastaava tuki olisi tällöin jopa 100 000 € ja edustamani Elävän Musiikin Yhdistys ELMU ry:n tuki vaikka Nosturin 100 000:n vuotuisen kävijän perusteella 5 000 000 €.
  Ministeriö voisi kehottaa aluksi poliittisia nuorisojärjestöjä siivoamaan jäsenrekisterinsä. Kun Suomen Keskusta viimeksi uudisti rekisterinsä, jäsenkortteja meni – hupsis – ihmisille, jotka eivät edes tienneet olevansa puolueen jäsenlistoilla, kuolleille jne.
  Läpinäkyvyys, ajantasaiset rekisterit ja “nuoren” ikäräjan ottaminen tarkasteluun olisi ehkä järjestelmän uskottavuuden kannalta tarpeellista ja kaikkien etu.

 11. Juha-Pekka Reijonen 7.4.2012-00:12

  Kiitos Paavo, hyvä vastaus.

  Jussi Airaksisen (huom, vihr.) kommentti oli melko kummallista luettavaa. Mielestäni jäsenmaksun periminen tai perimättä jättäminen on jokaisen nuorisojärjestön oma asia. Sillä ei ole mitään tekemistä järjestöjen jäsenmäärien kanssa. Tämän lisäksi Airaksinen esitti, että järjestöihin liitytään puolivahingossa eikä yli-ikäisiä siivota jäsenrekistereistä. Tällaisten puolitotuuksien heittely voi olla huoletonta poliittista retoriikkaa, mutta olisiko asiasta esittää tarkempia todisteita?

  Avustusten yksityiskohtaisempi tarkastelu ei ole huono idea. Luotan silti tässä asiassa ministerin harkintakykyyn.

 12. Pingback: Nyt on jo valekohujakin | Kaunosielut

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *