Tarvitaan markkinoiden ylivallan vastainen kansanliike

Kirjoitettu Paavon blogi

Tänä vappuna minulla on ollut kunnia puhua Tampereella, Kankaanpäässä ja Sastamalassa. Ja näin puhe kuului kokonaisuudessaan.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vasemmiston nousu Suomessa on käsillä. Juuri vapun alla julkistetussa tuoreessa mielipidemittauksessa molempien työväenpuolueiden kannatus on nousussa. Vasemmiston kannatus on tällä hetkellä viime eduskuntavaalien tulosta paremmalla tasolla.

Mielenkiintoista on myös tarkastella tuoretta tutkimusta ihmisten suhtautumisesta eri puolueisiin. Vasemmistoon suhtautuu erittäin myönteisesti tai melko myönteisesti 29 prosenttia kansalaisista. Kertaakaan luku ei ole ollut näin korkea nykymuotoisen puolueen 20-vuotisen historian aikana.

Kansalaisista 19 prosenttia voisi ajatella äänestävänsä Vasemmistoa. Mikä ilahduttavinta, nuorista 30 prosenttia voisi ajatella äänestävänsä Vasemmistoa ja opiskelijoista peräti 34 prosenttia. Meidän tehtävämme on yhdessä vakuuttaa myönteisesti suhtautuvat ihmiset siitä, että Vasemmistoa kannattaa myös äänestää. Vappu on hyvä paikka nousulle!

Hyvät ystävät ja toverit!

“Ikkunat auki Eurooppaan”, sanoivat 1920-luvun Tulenkantajat, aikansa merkittävä sivistys- ja kulttuurityöntekijöiden ryhmä. Tulenkantajat kapinahenkisinä tunsivat kuuluvansa “uuteen eurooppalaiseen sukupolveen”, jonka tehtävä oli murtaa menneisyyden painolasti ja liittää suomalainen kulttuuri eurooppalaiseen kulttuuriin. Toisaalta he kokivat myös tehtäväkseen rakentaa Suomen kulttuurielämä suomalaisuuden pohjalta.

Kuten tiedätte, osa Tulenkantajista kannatti myös nykyään vasemmistolaisina pidettyjä arvoja.

Onko tässä suomalaisen yhteiskunnan hetki avata uusi ikkuna Eurooppaan ja antaa vasemmistolaisen tuulen puhaltaa pohjolaan asti?

Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulos tarkoittaa toivoa koko Euroopalle, myös Suomelle. Vasemmisto nousi Ranskassa pohjamudista, joissa se oli rypenyt vuosia. Vaalien selkeä ykkönen oli sosialistien Francois Hollande, joka on ennakkosuosikki maan seuraavaksi presidentiksi. Sosialisteista vasemmalla olevan vasemmiston oma ehdokas Jean-Luc Melenchon pärjäsi myös hyvin. Ratkaiseva kierros käydään viiden päivän kuluttua, tämän viikon sunnuntaina.

Kävi presidentinvaaleissa miten hyvänsä, käänne vasemmalle on selvä. Kesäkuussa ranskalaiset valitsevat maalle uuden parlamentin. Näissä vaaleissa vasemmisto on jo varma voittaja.

Miksi vasemmiston on noustava?

Koko Eurooppa on nyt nähnyt, mitä yltiöliberalistinen talouspolitiikka tuo tullessaan. Mitä seuraa siitä, kun kapitalismin kriisiä ratkotaan tuomalla lisää kapitalismia. Siksi käännös vasemmalle ei ole mahdollinen vain Ranskassa, vaan muuallakin Euroopassa, myös täällä Suomessa.

Vasemmisto kehotti Ranskassa ihmisiä ottamaan takaisin vallan, joka heille demokraattisessa yhteiskunnassa kuuluu.

Vasemmiston ehdokas Melenchon teki selväksi, että vasemmistolla on kaksi vastustajaa ylitse muiden. Ne ovat ylikansallinen markkinakapitalismi yhtäältä ja rasistinen äärioikeisto toisaalta.

Palaan hetkeksi yhdeksänkymmenen vuoden taakse, aiemmin jo mainitsemiini Tulenkantajiin. He vaativat sananvapautta aikana, jolloin toisinajattelijoiden äänet pyrittiin tukahduttamaan. He ottivat aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja asettuivat kansallismielisiä arvoja vastaan. Ihmisoikeudet, mielipiteenvapaus, sodanvastaisuus ja demokratia olivat heidän keskeisiä vaatimuksiaan.

Tämän hetken Euroopassa, myös Suomessa rasistinen äärioikeisto syyttää yhteiskunnan ongelmista vieraita kulttuureja, maahanmuuttajia ja muita vähemmistöjä. Äärioikeisto etsii viattomia syntipukkeja.

Mutta yhteiskunnan heikkoja ei puolusteta potkimalla vielä heikompia. Politikointi toisten ihmisarvolla on yksinkertaisesti väärin, se on ihmisyyden vastaista eikä ratkaise yhteiskunnan ongelmia.

Puheet ja teot, joita emme uskoneet enää sivistysvaltiossa olevankaan, ovat meidän arkipäiväämme. Vihaa ei voi kieltää laeilla, eikä populistia puhumasta, mutta nyt kaivataan avointa yhteiskuntaa, tasa-arvoa ja solidaarisuutta tukevaa politiikkaa.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vappu on työkansan ja opiskelijoiden juhla. Tämä on myös ensimmäinen vappu kymmeneen vuoteen, jolloin kummatkin työväenpuolueet ovat jälleen yhdessä maan hallituksessa.

Me Vasemmistossa lähdimme viime kesänä hallitukseen erikoislaatuisessa tilanteessa Suomen historiassa. Kaikki puolueet kärsivät tappioita, kuka enemmän, kuka vähemmän. Voittajapuolueita oli vain yksi, mutta se hylkäsi äänestäjille lupaamansa muutoksen heti vaalien jälkeen.

Vaalien suurin ja ainoa voittaja Perussuomalaiset lähti vaalien jälkeen pakoon vastuuta ja vaikutusvaltaa, jonka äänestäjät olivat sille antaneet.

Perussuomalaiset pyörivät viikoittain julkisuudessa toilailuillaan ja möläytyksillään, joihin olisi helppo turtua. Näin ei pidä kuitenkaan olla. Ihmisarvolla ja jopa ihmiselämällä leikittelystä on tullut Perussuomalaisten puheissa poliittista viihdettä.

Tätä ei Vasemmisto eivätkä suomalaiset hyväksy. Se näkyy perussuomalaisten laskevana kannatuksena. Suomalaiset ihmiset ovat oikeudenmukaisia ja avarakatseisia. Ahdasmielinen propaganda ei meihin pure.

Toverit,

Vasemmisto lähti hallitukseen siksi, että tavalliset pienituloiset suomalaisen tarvitsevat puolustajaansa. Puolustajaa tarvitaan erityisesti nyt, kun talouden mittarit ovat näyttäneet alaspäin ja sen varjolla oikeisto ja työnantajat ovat vaatineet lisää leikkauksia. Vaikeina aikoina tarvitaan niitä, jotka uskaltavat puolustaa ja tehdä töitä niiden asioiden puolesta, joita ihmiset äänestivät meitä tekemään.

Vasemmisto lähti hallitukseen myös siksi, että haluamme kantaa vastuuta nuorista ja tulevaisuudesta. Yksi työväenpuolueiden pitkäaikaisista tavoitteista lopulta toteutuu ensi vuoden alussa, kun nuorten yhteiskuntatakuu astuu voimaan. Meillä ei ole enää varaa syrjäyttää nuoria yhteiskunnasta.

Nykyisen hallituksen taustalla ei ole rakkausavioliitto, ei jaettu aate eikä yhteinen ideologiakaan. Siksi Vasemmisto ei ole voinut saada kaikkia tavoitteitaan läpi. Oleellista on kuitenkin se, että olemme edenneet omien tavoitteidemme suuntaan.

Vasemmiston kaksi keskeistä teemaa oli ennen vaaleja ja vaalien jälkeen perusturvan parantaminen ja tuloerojen kaventaminen muuttamalla verotusta oikeudenmukaisemmaksi. Kaikkein heikompiosaisten asemaan on saatu parannuksia ja tuloeroja on kavennettu. Kun muualla Euroopassa on leikattu köyhiltä, Suomessa on parannettu perusturvaa.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa nousivat vuoden alussa, puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistuu ensi vuoden alussa. Opintotuki sidotaan indeksiin syksyllä 2014.

Pääomaverotusta on korotettu ja siitä on tehty progressiivista. Verottomien osinkotulojen määrää on leikattu kolmanneksella, miljoonaperinnöille on tullut uusi korkeampi veroluokka. Kaikkein suurimpien ansiotulojen saajat alkavat maksaa solidaarisuusveroa. Nuorten työttömyys katkaistaan jatkossa viimeistään kolmen kuukauden kohdalla.

Työtä on kuitenkin edessä vielä paljon.

Hallitus on tehnyt myös päätöksiä, jotka eivät kuulu meidän tavoitteisiimme.

Hallitusohjelma ei ole sama kuin Vasemmiston tavoiteohjelma. Taistelua yhteiskunnan suunnasta, tulonjaosta ja arvoista käydään joka päivä myös hallituksen sisällä. Tässä kamppailussa Vasemmisto tarvitsee jokaisen jäsenensä ja kannattajansa tukea. Äänestämättä jättäminen tai toiminnasta sivuun jääminen olisivat nyt vääriä johtopäätöksiä. Se tarkoittaa, että hanskat lyötäisiin tiskiin. Se tarkoittaisi kamppailun jättämistä kesken.

Hyvät ihmiset,

Politiikkaa tehdään kuitenkin myös hallituksen ja eduskunnan ulkopuolella ja vaalien välillä.

Vasemmisto on Euroopassa noussut sillä, että se on puhunut tavallisten ihmisten äänellä ahneutta ja markkinavoimien saneluvaltaa vastaan. Tätä tarvitaan myös Suomessa.

Suomeen pitääkin koota ahneuden, itsekkyyden ja markkinoiden ylivallan vastainen kansanliike. Siihen tarvitaan mukaan myös sosialidemokraatteja, ammattiyhdistysliike, vasemmalle kallellaan olevia vihreitä sekä laaja joukko kansanliikkeitä.

Mielestäni olisi tärkeää, että koko suomalainen työväenliike löytää tässä asiassa yhteisen tavoitteen. Yhteistyö hallituksessa sosiaalidemokraattien kanssa antaa sille hyvän pohjan, mutta konkreettisiin tavoitteisiin perustuvaa yhteistyötä on vietävä sisulla eteenpäin. Niin olemme vahvoja porvarienemmistöisessä eduskunnassa.

Ystävät ja toverit,

Seuraavaa kamppailua Suomen suunnasta käydään jo syksyllä, kun järjestetään kunnallisvaalit.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ytimessä ovat aina olleet hyvinvointikunnat. Niiden keskiössä ovat puolestaan laadukkaat ja kattavat julkiset palvelut, nimenomaan kunnan omana työnä tehdyt palvelut, jotka ovat demokraattisessa kontrollissa.

Hyvinvointikunnat tarvitsevat puolustajiaan myös tulevaisuudessa. Sillä markkinavallan vastaista kamppailua käydään myös kunnissa. Julkisten palveluiden kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityistäminen tarkoittavat markkinoiden tuomista alueella, jossa markkinat ovat itse osoittaneet, että ne eivät toimi.

Erityisesti terveyspalveluissa ja vanhustenhoidossa kokemukset yksityistämisestä monikansallisille pörssiyhtiöille ovat olleet huonoja. Vasemmiston mielestä ihmisten hyvinvointi ei voi olla kauppatavaraa.

On tärkeää, että mahdollisimman monessa Suomessa kunnassa on syksyllä myös vasemmistolainen vaihtoehto puolustamassa tavallisia kuntalaisia. Kunnallisvaalit ovat todellinen vaikuttamisen paikka oman kotipaikkakunnan arkeen: päiväkoteihin, kouluihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, liikenteeseen, asumiseen, ympäristöön, kulttuuriin ja liikuntapalveluihin. Parhaiten se onnistuu Vasemmiston joukkueessa. Siksi haastankin Vasemmiston jokaisen jäsenen houkuttelemaan mukaan ainakin yhden kunnallisvaaliehdokkaan.

Kuntavaalien keskeisiin kysymyksiin kuuluu myös kuntauudistus.

Vasemmiston kanta on, että Suomeen tarvitaan kuntauudistus. Nykyisellä raskaalla kuntarakenteella on vaikea, jopa mahdoton jatkaa. Mutta nyt esitettyihin karttaharjoituksiin, saati kuntien pakkoliitoksiin emme ole sitoutuneet.

Kuntauudistus pitäisi toteuttaa ihmisten tarpeista käsin: hyvien ja tasa-arvoisten palvelujen turvaamisesta kaikille. Kun ne ratkaistaan, rakenteetkin loksahtavat paikoilleen.

Me haluamme uudistuksen, joka lisää lähidemokratiaa ja ihmisten osallistumista. Uudistuksen, joka turvaa kaikille kansalaisille kuntapalvelut kunnan omana työnä. Tämä on Vasemmistolle tärkeämpää kuin kuntarajat, kunnanjohtajat ja vaakunat.

Vaikka kuntauudistuksen myötä jotkut rajat katoavat ja kaikki tulee suuremmaksi – se kai on väistämätöntä – paikallisuuden merkitys on tärkeää. Ylhäältä päin sanellut määräykset ja rajaviivat eivät saa vaikuttaa siihen miten ihmiset toimivat. Think global, act local. Tätä kannattaa miettiä. Kysymys on myös ilmapiiristä. On merkityksellistä, miten asiat tehdään. Muutoksen suuntaan voi vaikuttaa.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vappu on paitsi työläisten, myös opiskelijoiden juhla. Vasemmisto on Suomessa ja muualla maailmassa, nyt ja historiassa ollut vahvimmillaan silloin, kun se on ollut työläisten ja nuoren sivistyneistön yhteinen liike. Merkkejä tästä on onneksi olemassa myös Suomessa.

Vasemmisto on Suomen yliopistojen ylioppilaskunnissa suurin poliittinen ryhmä – kyllä, suurin. Lisäksi meidän yleinen nuorisokannatuksemme on vahvaa. Viime eduskuntavaaleissa 14 prosenttia nuorista äänestäjistä valitsi Vasemmiston. Se on selvästi enemmän kuin puolueen yleinen kannatus. Tämä osoittaa, että Vasemmisto on tulevaisuuden puolue. Se kertoo, että meidän arvoillamme on tilausta.

Näen myös todella tärkeänä, että uudet ja uudet kaupunkien ja maaseudun nuoret ottaisivat vasemmistolaiset arvot – vapauden, tasa-arvon ja humanismin – omikseen. Silloin olemme matkalla kohti avointa ja hyväksyvää yhteiskuntaa. Tämän päivän nuoret ovat huomispäivän päättäjiä. Se mitä nuoret ajattelevat nyt, sitä Suomi on huomenna. Nuorten kannattaa astua johtoon. Tulkaa mukaan.

Vasemmisto tarvitsee kuitenkin mukaansa kaiken ikäisiä: nuoria ja vanhoja, naisia ja miehiä, maakuntien ihmisiä ja kaupunkilaisia. Vasemmisto on laaja, muutosta haluavien ihmisten liitto.

Vasemmistolaiset arvot eivät ole vanhanaikaisia ja aikansa eläneitä, vaan elinvoimaisia, niitä tarvitaan juuri nyt. Vasemmistoaate on tulevaisuutta, sillä niiden avulla voidaan ratkaista ongelmia, jotka nyt jäytävät koko Eurooppaa. Nyt tarvitaan vapautta, tasa-arvoa ja humanismia.

Keväällä ilmestyneellä suomalaisten rap-muusikoiden kollektiivin GG Caravan -yhtyeen levyllä Paleface tökkäisee tietämättömyydestä johtuvaa suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja: “Sä et nähnyt, sä kuulit just, sä et tiennyt, sä luulit / onks joku vienyt sun duunit / riistäny sun vapauden ja rakentanut muurit.”

Ei näin, vaan muistakaa oppia perusasiat, hankkia tietoa, muistakaa tarkistaa lasku. Kapinoikaa sopivasti niin kuin Tulenkantajille nimensä antanut antiikin tulentuoja Prometheus teki. Hän uhmasi järjestelmää, joka pohjautui valheisiin ja epäsi ihmiseltä hänen luonnollisen vapautensa.

Kannetaan tulta yhdessä! Hyvää vappua!

Kommentteja (9)
 1. Jari Gold 1.5.2012-13:01

  Meinas tippa tulla linssiin kun aloit puhumaan uusliberalismin ja rasismin vastustamisesta.. Hieno puhe..

 2. heidi hakkarainen 1.5.2012-13:10

  Toivon todella että 1.–maan myyminen esim.venäläisille yhdenvertaistetaan–ei myydä palaak.Suomea heille!! 2. Valtaosa suomalaisista EI HALUA kerjäläisiä kauniiseen maahamme. Ei päästetä maahan jos ei näyttöä,että elättävät itsensä.Tällätavalla myös ehkäistään rikollisuuden paheneminen hyvässä kotimaassamme. 3.Rangaistuslainsäädäntö ajantasalle–karkotus omaan maahansa,kun tuomio tulee. 4.Suomalaiset veroeurot oikeudenmukaisempaan käyttöön–mieti– Suomen vanhusten kotihoito naurettavan kiireistä–mitä he saa hoitajan käynniltä?—samaan aik.mitkä ovat ulkol.toimeentulotuki eurot? HALOO !! Oikeudenmukaisuutta Arkielämään!!

 3. Tomi 1.5.2012-13:37

  Muistellaanpa tapahtumia vuosi sitten. Hallitusneuvottelut olivat kiivaasti käynnissä ja eräänä lauantaina Soini ehätti televisiossa sanoa, että nyt on seisonta-asento hieman erilainen kuin ennen vaaleja, ikäänkuin antaen ymmärtää, että Perussuomalaiset ovat valmiita tekemään joitakin kompromisseja hallitukseen menossa. Voi sitä ivan määrää, jota tämä punikki hehkui, kun hän pääsi syyttämään Soinia takinkääntämisestä. Nyt kun vasurit ovat hallituksessa niin se onkin vain vastuunkantamista, kun joutuu nielemaan suuren joukon vaalilupauksiaan. Jos pitäisi tästä eduskunnasta vastenmielisin poliitikko valita, en joutuisi hetkeäkään miettimään.

 4. Kristiina Karjalaianen 1.5.2012-14:12

  Paavo

  Todella hyvä puhe. Voi kumpa ihmiset ymmärtäisivät vasemmiston ajatuksen eikä vain kokoomuksen. Kiitos sinulle Paavo johdonmukaisesta toiminnasta.

  Yksi toive vielä sosiaaliturvan parantamiseksi. Ko. asian esitin jo vaalien alla Martti Korhoselle; lapsilisät eivät saisi vaikuttaa esim. toimeentulotukeen kuten nyt. Martti lupasi ajaa asiaa. Toivottavasti ette unohda vaikkakin on taloudellisesti tiukkaan.
  Hyvää kevättä ja menestystä kunnasllisvaaleissa.

 5. Pekka Mäkinen 1.5.2012-15:19

  Paavo, ole sinä meidän tulenkantajien keulakuva! Tulevaisuus on taattu!

 6. sopivasti kapinoija 1.5.2012-17:48

  Ahneuden vastaisen taistelun voisi aloittaa vaikka sillä, että kansanedustajat ja ministerit lahjoittaisivat 1000 e / kk erilaisille hyväntekeväisyysyhdistyksille; ympäristöjärjestöille ja Pelastusarmeijalle nyt ainakin. Hyvää wappua!

 7. Ilpo Iso-Peura 1.5.2012-18:52

  Moro Paavo!

  Kyl sie puhua osaat, mut teot on toinen juttu.

  Siellä sinä istut RKP Ja Kokoomuksen kanssa hallituksessa, mikä sinänsä on työläisten pahaa pettämistä. Hauskaa tietenkin Vappupuheissa puhuta ohi Hallitusohjelman.

  Erinomaista SUMUTUSTA.

  Se mistä sun pitäisi puhua on se että sdp ja vasemmistoliitto pitäisi yhdistää mahdollismman nopeasti ja uuden puolueen sääntöihin pitää kirjata se seikka että RKP ja Kokoomuksen kanssa ei MENNÄ HALLITUKSEEN jo alkaisi sataa ääniä laariin.

  Perussuomalaisia on turha haukkua niillä oli sentään selkärankaa etteivät menneet RKP ja Kokoomuksen kelkkaan, sitä selkärankaa ei
  vasemmistoliitolla ja Sdp ollut!

  http://personal.inet.fi/taide/iso-peura/index.html

 8. Arto Luukkainen 1.5.2012-19:39

  Paavo-hyvä, miksi valehtelet? Seuraavahan on valehtelua kuten hyvin tiedät:

  “Tämän hetken Euroopassa, myös Suomessa rasistinen äärioikeisto syyttää yhteiskunnan ongelmista vieraita kulttuureja, maahanmuuttajia ja muita vähemmistöjä. Äärioikeisto etsii viattomia syntipukkeja.”

  Kuvailemaasi “äärioikeistoa” ei ole olemassakaan vaikka rasisteja on luonnollisesti jokaisessa suomalaisessakin puolueessa. Esimerkiksi Vasemmistoliitossa.

  Suosittelen sinua pysyttelemään tosiasioissa, kun pidät puheita. Muussa tapauksessa alan epäillä, että valehtelit myös kertoessasi, ettet osallistunut linnanjuhlien mellakoihin muuta kuin toimittajana (viittaus keskusteluumme Itäkeskuksessa presidentinvaalien aikaan).

  Tämä vain yksi poiminta valheita vilisevästä puheestasi.

 9. Pingback: Vappu ja minä

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *