Hyvää vappua!

Kirjoitettu Paavon blogi

Vappupuhe, Hakaniemi ja Kerava

1.5.2011

Hyvät ystävät ja toverit,

Kahden viikon takaisissa vaaleissa oli kaksi voittajaa: demokratia ja perussuomalaiset. Seitsemän muuta eduskuntapuoluetta hävisivät.

Kansa halusi vaaleissa protestoida harjoitettua politiikkaa ja poliitikkoja vastaan. Mahtavasta vaalityöstä huolimatta emme voittaneet vaaleja. Tulokseen ei voi olla tyytyväinen. Erityisesti Uudenmaan toisen paikan menettäminen viime sekunnilla kirpaisee edelleen.

Pitää tarkkaan miettiä, miksi protesti suuntautui Vasemmiston sijaan perussuomalaisiin. Ehkä ihmiset eivät kokeneet Vasemmistoa vielä tarpeeksi vahvasti muutosvoimaksi. Helsingin vaalivoitto osoittaa, että kaikki mahdollisuudet ovat käsissämme. Saimme valtavasti uusia ja nuoria äänestäjiä.

Demokratian voitto oli äänestysaktiivisuuden kasvu ja uudenlaisen poliittisen kiinnostuksen herääminen. Politiikasta keskusteltiin kaikkialla: joukkoliikennevälineissä, työpaikkojen kahvipöydissä ja ostarien baareissa.

Puolueet toivat aikaisempaa selvemmin esiin poliittiset linjauksensa. Politiikka palasi politiikkaan. Tämä avaa Vasemmistolle tilaisuuden tulevaisuudessa vahvistua ja muuttaa politiikan suuntaa koko Suomessa.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vaaleissa edellisen eduskunnan oppositio voitti hallituksen. Vaalit olivat selvä epäluottamuslause suurituloisia suosivalle ja tuloeroja kasvattavalle kokoomuslaiselle talous- ja veropolitiikalle. Tämän vaalituloksen pitää näkyä myös seuraavan neljä vuoden aikana harjoitettavassa politiikassa.

Hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi tarvitaan lisää verotuloja. Veroja pitää kerätä niiltä, joilla on eniten maksukykyä. Pääoma- ja osinkotuloja suosiva verotus on muutettava oikeudenmukaiseksi. Pieni- ja keskituloiset maksavat jo nyt kohtuuttoman paljon veroja, erityisesti kun verotuksen painopistettä on siirretty progressiivisesta tuloverotuksesta välillisiin veroihin kuten arvonlisäveroon.

Suomessa tuloerot ovat kasvaneet ennätysvauhtia ja olemme ottaneet neljänkymmenen vuoden harppauksen menneisyyteen. Tuloeroja voidaan kaventaa verotuksella ja toisaalta parantamalla tulokehityksestä rajusti jälkeenjäänyttä perusturvaa.

Vaalit oli myös kansan selvä kannanotto laadukkaiden julkisesti tuotettujen palveluiden puolesta. Päivähoitoryhmien ja peruskoulun luokkakokoja on pienennettävä, terveyskeskukseen on päästävä jonottamatta ja lääkäriin kohtuuajassa, vanhusten palveluissa pitää olla huomattavasti enemmän henkilökuntaa.

Kuten tasavallan presidentti Tarja Halonen sanoi puheessaan valtiopäivien avajaisissa torstaina: ”Vaaliteemat ovat vielä kaikilla tuoreessa muistissa. Lupaukset velvoittavat. Näin pitääkin olla, jotta usko vaalien merkitykseen ja demokratiaan säilyy. Yhtä lailla on luonnollista, että vaalien alla vaihtoehdot ja eroavaisuudet esitetään mahdollisimman selkeästi. Kun vaalit on käyty, on aika katsoa, mitkä tavoitteet ja periaatteet yhdistävät puolueita. Tämä vaalien jälkeinen keskustelu on yhtä tärkeä kuin vaaleja edeltävä.”

Hyvät ystävät ja toverit,

Vaaleissa kansalaiset uskoivat erityisesti perussuomalaisiin muutoksentekijöinä. Timo Soinin puheissa perussuomalaiset tarjosivat vaihtoehdon ”vanhoille puolueille”. Vajaassa kahdessa viikossa ääni kellossa on muuttunut.

Napit vain lentelevät, kun Timo Soini kääntää takkiaan. Hän on todennut hallitusneuvotteluista: ”Ei semmoinen ole mahdollista, että otetaan asento, mikä oli ennen vaaleja.” Euro-kriittisyys on myös karissut Soinin puheista ja nyt ehdoton ei Portugalin tukemiselle onkin muuttunut neuvottelukysymykseksi.

Sosiaalidemokraateilla ja perussuomalaisilla on todellinen näytönpaikka kokoomuksen Jyrki Kataisen johtamissa hallitusneuvotteluissa. Kokoomuksen euro-, talous- ja veropolitiikka ajettiin nurkkaan vaaleissa, Katainen on syytä pitää myös hallitusneuvotteluissa köysissä. Esimerkiksi hallitustunnustelukysymyksissä esitetty valtiotalouden tervehdyttämisvauhti merkitsisi rajuja leikkauslistoja.

Hyvät ystävät ja toverit,

On mahdollista, että kolmen suurimman puolueen hallitusneuvottelut eivät johda tulokseen. Vasemmisto on valmis ottamaan vastuuta tällöin. Me linjasimme jo hyvissä ajoin ennen vaaleja puoluevaltuuston päätöksellä, minkälaiseen hallituspolitiikkaan olemme valmiita sitoutumaan.

Vasemmisto on valmis osallistumaan hallitukseen, joka pienentää tuloeroja progressiivisemmalla verotuksella ja kerää nykyistä enemmän pääomatuloveroja. Nostaa lisääntyneellä verokertymällä perusturvan tasoa, sitoo myös opintorahan indeksiin, parantaa julkisia terveys-, koulutus- ja vanhuspalveluita sekä raideliikennettä.

Hallituksen pitää parantaa vuokra- ja pätkätyöläisten asemaa ja toimia harmaata taloutta vastaan. Ajaa naisten ja miesten samapalkkaisuutta. Parantaa työllisyyttä eikä nostaa eläkeiän alarajaa.

Hallituksen on toteuttava kunnianhimoisia päästövähennyksiä lainsäädännöllä ilman lisäydinvoimaa. Edistää uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa tuotantoa ja luonnonsuojelua.

Hallituksen pitää edistää yhdenvertaisuutta eikä syrjiä ihmisiä iän, sukupuolen, etnisen, uskonnollisen, seksuaalisen tai muun perusteen takia. Muuttaa lainsäädäntöä kohtelemaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti samaa sukupuolta olevien liittoja. Pitää kiinni koulutuksen maksuttomuudesta.

Vasemmisto ei hyväksy Suomen jäsenyyttä Natossa.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vasemmiston ehdokkaat ja tukiryhmäläiset tekivät mahtavan vaalityön. Olen ollut Vasemmiston toiminnassa mukana 15 vuotta ja kertaakaan vaalityö ei ole ollut yhtä innokasta ja hyvähenkistä. Mukana vaalityössä oli satoja uusia aktiiveja. Nyt he ovat tulleet mukaan myös puoluetoimintaan, meillä on yli tuhat uutta jäsentä. Varmasti täälläkin on tänään monia uusia vasemmistoliittolaisia. Tervetuloa mukaan!

Tappiosta huolimatta vaaleissa oli paljon positiivista. Vasemmiston eduskuntaryhmä nuorentui ja naisistui. Moni ensikertalainen sai huikeita äänimääriä. Saimme paljon uusia ja nuoria kannattajia. Puheet auringonlaskun puolueesta voidaan unohtaa.

Vasemmiston ja suomalaisen yhteiskunnan muuttamisen kannalta on keskeistä, miten nyt koettu kiinnostus puoletta ja politiikkaa kohtaan saadaan jatkumaan. Toimeen on ryhdyttävä heti, kun vaalityö ja vaalitulos ovat tuoreessa muistissa.

Työväen perinteinen juhlapäivä vappu osuu oivalliseen aikaan. Tämän päivän pitää olla lähtölaukaus Vasemmiston uudelle nousulle. Meidän pitää jatkaa aktiivista kamppailua yhdessä ihmisten kanssa meille tärkeiden arvojen ja tavoitteiden puolesta.

Nyt pitää käynnistää ja jatkaa toimintaa lähiöissä ja työpaikoilla. Meidän pitää pystyttää juttutelttoja, järjestää kulttuuritapahtumia ja ottaa poliittista keskustelua haltuun. Vasemmiston on omalla työllään osoitettava, että olemme positiivinen vaihtoehto itsekkyydelle ja ahdasmielisyydelle.

Hyvät ystävät ja toverit,

Vasemmisto on onnistunut murtamaan viime aikoina elähtäneitä käsityksiä puolueestamme. Ihmiset suhtautuvat aikaisempaa avoimemmin ja positiivisemmin Vasemmistoon. Vasemmistolaista politiikkaa tarvitsee entistä suurempi joukko ihmisistä.

Vasemmisto tarvitsee tuekseen perinteisten työläisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten lisäksi kasvavan joukon pätkätyöntekijöitä, pienyrittäjiä, palvelu-, hoito- ja hoiva-aloilla työskenteleviä sekä toimihenkilöitä. Vasemmiston pitää olla vahvasti sivistys- ja kulttuuriväen puolustaja.

Näillä ryhmillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Työn ja toimeentulon epävarmuus pitää vahvalla vasemmistolaisella politiikalla muuttaa hyvinvoinniksi. Vasemmiston politiikan sisällön ja retoriikan pitää olla sellaista, että ihmiset kokevat sen omakseen.

Oikeudenmukainen, solidaarinen ja tasa-arvoinen Suomi on mahdollinen. Me kaikki yhdessä muutamme yhteiskunnan.

Hyvää vappua!

Kommentteja (5)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *