Eduskuntavaalit 2019

Paavo Arhinmäki on ehdolla Helsingissä eduskuntavaaleissa 2019.

Olen Herttoniemenrannassa asuva kahden alle kouluikäisen tytön isä ja kansanedustaja. Vaikka olen varsin kokenut politiikassa, palo vaikuttaa ei ole hiipunut. Päinvastoin, Sipilän hallitus on saanut poliittisen palon suorastaan roihuamaan.

Jalkapallo, taide ja fillarointi. Tuliset kasvisruuat ja punatiiliset vanhat teollisuusrakennukset. Metrot ja spårat, Keskuspuisto ja merenrannat. Ilmasto ja ympäristö.

Oikeudenmukaisempi Helsinki ja Suomi ovat mahdollisia

OMA KOTI KULLAN KALLIS

Me kaikki tulisimme huomattavasti paremmin toimeen, jos asuminen ei olisi niin kohtuuttoman kallista. Helsingissä on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra- ja omistusasunnoista. Vuokrat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 2010-luvulla yli kaksi ja puoli kertaa nopeammin kuin elinkustannukset.

Monilla menee jopa yli puolet käteen jäävistä tuloista asumiseen. Kysymys ei ole vain ihmisten henkilökohtaisesta taloudesta vaan myös valtiontaloudesta. Valtio joutuu käyttämään jo yli kaksi miljardia euroa vuodessa asumistukiin, ja näistä tuista kasvava osa valuu kaiken lisäksi ulkomaalaisille pääomasijoittajille.

Helsinkiin pitää rakentaa huomattavasti nykyistä enemmän kohtuuhintaisia kaupungin omia ja yleishyödyllisten yhteisöjen omistamia vuokra-asuntoja. Näissä omakustannevuokra-asunnoissa eivät sijoitusyhtiöt vedä välistä.

Helsingin kaupungin pitää jakaa huomattavasti nykyistä enemmän tontteja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja alentaa asuintonttien vuokria. Eduskunnan pitää tukea asuntorakentamista vauhdittavia joukkoliikennehankkeita ja valtion lainoittaa asuntorakentamista entistä edullisimmin ehdoin.

DUUNARI ON PALKKANSA ANSAINNUT

Palkalla pitää tulla toimeen. Työntekijöiden oikeuksista ja työturvallisuudesta tulee huolehtia. Työntekijöitä ei saa uuvuttaa kohtuuttoman työtaakan alle.

Palkanmaksuvaraa yhteiskunnassa kyllä on. Esimerkiksi osingot ovat kasvaneet 2010-luvulla viisi kertaa palkkoja nopeammin. Tänä keväänä tullaan jakamaan historiallisen suuret pörssiyhtiöiden osingot.

Pääministeri Sipilän hallituksen aikana on hyökätty rajusti työntekijöiden kimppuun. Ensin hallitus uhkaili pakkolaeilla, joilla olisi leikattu sairausajan palkkaa, sunnuntai- ja ylityökorvauksia sekä lyhennetty lomia.

Hallituksen uhkailun tuloksena solmittiin niin sanottu kilpailukykysopimus, jolla pidennettiin työaikaa ilman palkan korottamista ja leikattiin julkisen puolen työntekijöiden lomarahoista peräti 30 prosenttia. Eduskuntapuolueista vain vasemmistoliitto vastusti kiky-sopimusta.

Nyt tarvitaan eduskunta ja hallitus, jotka ovat tavallisen työssäkäyvän ihmisen puolella. Reilut työehdot, riittävät palkat ja inhimilliset työolosuhteet pitää nostaa työelämän keskiöön.

KIVAT KAVERIT HARRASTUKSISTA

Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus harrastukseen. Harrastuksissa tärkeitä ovat sekä tekeminen ja oppiminen että niiden mukana tulevat kaverit ja yhteisö.

Valitettavasti liian moni lapsi ja nuori syrjäytetään jo varhain harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Jo noin kolmasosa vanhemmista kertoo, että korkeat maksut ovat lapsen harrastuksen esteenä.

Suomessa pitää mennä kohti Islannin mallia, jossa harrastukset ovat suoraan koulupäivän jatkeena ja yhteiskunta tukee vahvasti harrastamista. Yhteiskunnan pitää tukea seuratoimintaa ja taiteen perusopetusta.

Ohjatun harrastustoiminnan lisäksi tarvitaan perheille mahdollisuuksia harrastaa vapaasti yhdessä. Esimerkiksi viikonloppuisin pitäisi avata lähiökoulujen liikuntasalit lasten maksutonta liikuntaa varten.

TURVATTUA TOIMEENTULOA LEIPÄJONOJEN SIJAAN

Jokaiselle ihmiselle pitää taata kunnollinen toimeentulo. Maailman parhaita ja turvallisimpia ovat ne yhteiskunnat, joissa tuloerot eivät ole kohtuuttoman suuria ja köyhistä ihmisistä pidetään huolta. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on maailman onnistunein yhteiskuntamuoto.

Sipilän hallituksen aikana hyvinvointivaltiota on moukaroitu olan takaa. Eläkkeiden, työttömyyskorvausten, sairauspäivärahojen ja lapsiperheiden tukien indeksit ovat olleet syväjäässä. Ns. aktiivimallilla on rokotettu erityisesti ikääntyviä pitkäaikaistyöttömiä. Rajuimmin on leikattu opiskelijoilta. Pienituloisten ostovoima on heikentynyt.

Sipilän hallituksen on ollut ilmeisen helppo leikata köyhiltä, mutta yritystuista ei leikattu senttiäkään. Veronalennuksia on jaettu isotuloisia suosivasti ja veroparatiisikikkailun on annettu jatkua.

Hallituksen politiikan ja tehtyjen päätösten seurauksena köyhien määrä on lisääntynyt 40 000 ihmisellä ja tuloerot ovat kasvaneet. Hallituksen päätösten vaikutukset näkyvät suoraan leipäjonoissa.

Nyt on oikeudenmukaisemman politiikan aika. Perusturvaan pitää tehdä tasokorotus, indeksikorotukset pitää tehdä täysimääräisinä ja indeksit pitää korjata vastaamaan pienituloisten kulutusta. Aktiivimalli on kumottava.

Vaalipäivä 14.4.2019. Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019.